Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene carbonate
202-510-0 96-49-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Aminothiazole
202-511-6 96-50-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol
202-525-2 96-69-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-531-5 96-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-acetamido-2-aminobenzenesulphonic acid
202-534-1 96-78-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diisopropylaminoethanol
202-536-2 96-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-546-7 96-93-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-anisidine
202-547-2 96-96-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitrosalicylic acid
202-548-8 96-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-nitro-p-toluic acid
202-549-3 96-98-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-3-nitrobenzoic acid
202-550-9 96-99-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 2-acetyl-4-methyltridec-2-enoate (E & Z isomers)
816-455-0 960253-23-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 1-(3-chloropyridin-2-yl)-3-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
937-132-1 960316-73-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Solvate of (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)-2-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol with 2-butyne-1, 4-diol (1:1)
619-496-0 960404-59-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R)-3-(acetyloxy)-2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)methoxy]propyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
691-736-7 960495-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium (R)-[(3-ethoxy-1-methyl-3-oxoprop-1-enyl)amino]phenylacetate
213-510-5 961-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[3-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]imino]-6-oxo-1,4-cyclohexadienyl]acetamide
414-740-0 96141-86-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, isooctyl ester, reaction products with glycerol trioleate and sulfur
306-111-3 96152-40-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, dodecyl-, branched, sulfurized
306-115-5 96152-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
689-404-1 96240-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Demoxepam
213-515-2 963-39-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-phenyl-L-proline
416-020-1 96314-26-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-phenyl-L-proline
416-020-1 96314-26-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-chloroacrylate
801-260-5 96383-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxyphenyl)-2-oxoethyl]-N-(4-phenylbut-2-yl)ammonium chloride
700-288-4 96441-14-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(17alpha)-3-ethoxy-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol
619-217-2 96487-85-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one
405-700-3 96489-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Dodecanoic acid, monoester with oxybis[propanediol]
619-220-9 96499-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl (R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
411-950-4 96562-58-2 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 3-(acetyloxy)-7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-
813-253-4 96576-92-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-trans-ethyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
619-230-3 96624-41-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-Butyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
619-232-4 96624-52-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-14-tert-alkyl, mixed sec-Bu and iso-Bu phosphates
306-227-4 96690-34-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, 2-octyldodecyl esters
306-232-1 96690-38-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, silk
306-235-8 96690-41-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyltrimethyl, Me sulfates
306-238-4 96690-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Soybean oil, epoxidized, Me ester, reaction products with propylene glycol
306-246-8 96690-51-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sunflower oil, ester with sorbitol
306-248-9 96690-53-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1