Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrasodium 4-[4-chloro-6-(4-methyl-2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-(4,5-dimethyl-2-sulfophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
415-400-4 148878-22-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-(6-chloro-4-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-sulfonate (containing > 35% sodium chloride and sodium acetate)
400-510-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-[4-chloro-6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
400-690-7 85665-98-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrasodium 4-amino-3,6-bis[(2,5-dimethoxy-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
445-810-9 536737-09-4 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-(3-(2-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)ethylcarbamoyl)phenylazo)-3-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
404-320-5 116889-78-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-hydroxy-5-[4-[3-(2-sulfatoethanesulfonyl)phenylamino]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino]-3-(1-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
413-070-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 5-({4-chloro-6-[(4-{[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazo]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazo]naphthalene-2,7-disulfonate
405-900-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 7-[[4-[[4,6-bis[(3-sulfonatopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]azo]naphthalene-1,3-disulfonate
428-480-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 8-benzamido-2-(5-(4-fluoro-6-(1-sulfonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonate
400-790-0 85665-97-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium [5-((4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2-sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate]copper(II)
404-070-7 116912-62-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium [7-(2,5-dihydroxy-KO2-7-sulfonato-6-[4-(2,5,6-trichloro-pyrimidin-4-ylamino)phenylazo]-(N1,N7-N)-1-naphthylazo)-8-hydroxy-KO8-naphthalene-1,3,5-trisulfonato(6-)]cuprate(II)
411-470-5 141048-13-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium dihydrogen 1,1''-dihydroxy-8,8''-[p-phenylbis(imino-{6-[4-(2-aminoethyl)piperazin-1-yl]}-1,3,5-triazine-4,2-diyl-imino)]bis(2,2'-azonaphthalene-1',3,6-trisulfonate)
420-350-1 172277-97-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium N,N'-(6,13-dichloro-4,11-bis(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-3,10-diylbis(iminoethylene))disuccinamate
402-450-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium tripotassium (.my.-((2,2'-((3-imino-6-sulfonatophenyl-(N-methyl)-imino)bis((6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-hydroxy-5-sulfonato-3,1-phenylen)azo(phenylmethylen)azo))bis(4-sulfonatobenzoato))-dicuprate(7-)
406-077-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium, 2-[[1-hydroxy-8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]-3,6-disulfonatonaphthalen-2-yl]azo]naphthalene-1,5-disulfonate
442-250-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium-1,2-bis(4-fluoro-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoanthrachinon-4-ylamino)-2,4,6-trimethyl-3-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)ethane
411-240-4 143683-23-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrazinc(2+)bis(hexacyanocobalt(3+))diacetate
440-060-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TFM3-1575U
471-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
THBP
447-000-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
428-650-4 153719-23-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Thiosulfuric acid(H2S2O3),S-[2-[[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]amino]-1-oxopropyl]amino]ethyl]ester, calcium salt (2:1)
446-480-9 34644-00-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
THIXATROL SR 100
402-620-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TIC-A
432-390-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tin(II) bis(methanesulfonate)
401-640-7 53408-94-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium complexes of ethanol and 2-dimethylaminoethanol
437-420-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium(4+) oxalate
403-260-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, (S) - lactate polyethylene glycol triisopropanolamine ammonium complexes
410-660-5 1072830-14-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, [N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,3a,8a-.eta.)-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-s-indacen-1-yl]silanaminato(2-)-.kappa.N][1,2,3,4-.eta.)-1,3-pentadiene]-
433-370-0 210301-31-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, bis(2,6-difluorophenyl)bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
452-580-3 93709-39-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanylphtalocyanine
419-970-5 26201-32-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TIXOGEL VP-V
436-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TKP 50041
431-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TM-300
442-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMCH
421-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMCPO
431-810-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMIP
438-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMOCA
458-210-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMX 7
437-560-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOK-116
439-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOMP-MESYLAT
424-960-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Total Shale Oil Phenols
447-750-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOX
433-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOXEPYRON
453-120-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP-236S
432-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP-26
432-710-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP7450
437-710-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TPP-K
420-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TPS 15
415-790-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trade name: 3M(TM) NOVEC(TM) ENGINEERED FLUID HFE-7000
484-450-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1