Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]-2-methylpropan-1-one
472-110-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-1-{1-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
696-038-6 135452-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxy-1-{3-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
700-676-3 135452-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropiophenone
231-272-0 7473-98-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-(oleoyloxy)propyl 5-oxo-L-prolinate
283-393-3 84608-82-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-(prop-2-enoyloxy)propyl 2-methyl-2-propylhexanoate
814-233-8 444649-70-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-[(3-{[3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)(dimethyl)ammonio]propane-1-sulfonate
695-243-8 500731-87-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
241-045-8 16969-10-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
700-368-9 328-90-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-5-octanoylbenzoic acid
417-790-1 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-N,N,N',N'-tetramethylpropane-1,3-diaminium dichloride
807-137-2 110528-94-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]propan-1-aminium chloride
811-523-6 88992-45-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N-1H-1,2,4-triazol-3-ylbenzamide
253-021-4 36411-52-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-p-toluic acid
200-068-3 50-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxybenzoic acid 2-butyloctyl ester
431-090-3 190085-41-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone
208-577-2 533-75-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid, compound with 4,4'-[hexane-1,6-diylbis(oxy)]bis[benzenecarboxamidine] (2:1)
211-533-5 659-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl [(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexyl] carbonate
701-039-2 156324-78-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl acrylate
212-454-9 818-61-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl methacrylate
212-782-2 868-77-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl palmitate
224-160-8 4219-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyliminodi(acetic acid)
202-263-9 93-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxyethylmethacrylate, reaction products with proyleneoxide and Phthalic anhydride
807-276-9 1421695-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxymethyl-9-methyl-6-(1-methylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
408-200-3 63187-91-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde [(2-hydroxy-1-naphthyl)methylene]hydrazone
219-210-0 2387-03-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypropan-1-aminium sulfate
946-381-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypropyl (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonate
607-858-0 260781-16-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxypropyl-.beta.-cyclodextrine ethers
420-920-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypyridine 1-oxide
236-100-8 13161-30-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-imidazolidone
204-436-4 120-93-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-imino-1-methylimidazolidin-4-one
200-466-7 60-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl acetate
942-380-9 131796-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isobutyl-4-vinyl-1,3-dioxolane
815-031-2 1411949-02-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isocyanato-2-methylpropane-1,3-diyl bisacrylate
680-798-0 886577-76-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Isocyanatoethyl acrylate
482-140-6 13641-96-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isocyanatoethyl methacrylate
250-284-7 30674-80-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropoxyethanol
203-685-6 109-59-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropoxyethyl salicylate
279-348-2 79915-74-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
406-970-5 129228-11-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one
226-827-9 5495-84-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
256-974-4 51115-67-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ketogluconic acid, calcium salt
919-553-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-lauroyloxyethyltrimethylammonium chloride
246-745-7 25234-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptoethanol
200-464-6 60-24-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-1-(2-methoxypropoxy)propane; 2-methoxy-1-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propane
404-640-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-1-methylethyl acetate
203-603-9 108-65-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylbutane
213-611-4 994-05-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylheptane
816-311-7 76589-16-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-(methoxymethyl)phenol
226-882-9 5533-03-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methoxy-4-methylphenyl methyl carbonate
700-673-7 132638-45-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-nitrobenzenediazonium
248-642-2 27761-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-propylphenol
220-499-0 2785-87-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-5-nitroanilinium chloride
267-234-5 67827-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-5-nitrophenyl acetate
811-460-4 53606-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxybenzyl alcohol
210-296-5 612-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethanol
203-713-7 109-86-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl 2-cyanoacrylate
248-670-5 27816-23-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl acrylate
221-499-3 3121-61-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl methacrylate
230-241-9 6976-93-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1,3-propanediol
412-350-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1,4-phenylene-bis[4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoate]
419-310-6 125248-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-heptanol
809-896-5 60435-70-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-phenylpropan-2-ol
202-896-0 100-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
220-239-6 2682-20-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-2H-isothiazol-3-one hydrochloride
247-499-3 26172-54-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol
248-907-2 28219-60-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenyl-1,3-dioxolane
251-752-3 33941-99-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylbutan-2-ol
203-074-4 103-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylpentanol
402-770-7 92585-24-5 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-one
807-489-7 1447712-18-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate
202-039-0 91-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-N-(4-sulfamoylphenyl) prop-2-enamide
438-940-2 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine
202-442-1 95-70-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine sulfate
210-431-8 615-50-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylaminoethanol
203-710-0 109-83-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanisole
209-426-3 578-58-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanthraquinone
201-539-6 84-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]benzoate}
700-238-1 132900-75-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-1-ol
205-289-9 137-32-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutene
247-975-0 26760-64-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyl acrylate
256-170-3 44914-03-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyric acid
204-145-2 116-53-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylcyclohexyl acetate
227-231-1 5726-19-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyldecan-1-al
242-745-6 19009-56-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyldecanenitrile
273-960-3 69300-15-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylenepropane-1,3-diyl diacetate
223-225-8 3775-29-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylglutaric acid
210-521-7 617-62-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methyloctane-1,8-diamine
700-111-0 148528-05-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentan-3-yl (2E)-but-2-enoate
806-544-2 1370711-06-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane
203-523-4 107-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane-1,5-diamine
239-556-6 15520-10-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane-2,4-diol
203-489-0 107-41-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentyl 2-methylvalerate
291-418-4 90397-38-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-2-ol
200-889-7 75-65-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropane-2-thiol
200-890-2 75-66-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methylpropene, trimers
500-001-0 7756-94-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpyridine
203-643-7 109-06-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylresorcinol
210-155-8 608-25-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylundecanal
203-765-0 110-41-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleraldehyde
204-605-2 123-15-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanesulphonic acid
224-632-3 4432-31-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanol
210-734-5 622-40-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenamine, N-(2-ethylhexyl)-1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar' and ar''-Me derivs.
296-117-1 92257-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, coupled with diazotized aniline, diazotized, coupled with diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid and m-phenylenediamine
305-478-7 94552-32-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, reaction products with 4-aminophenol and sodium sulfide (Na2(Sx))
309-304-0 100208-97-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3,8-bis[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, trisodium salt
612-028-6 607724-47-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:4)
612-023-9 607724-37-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sufonyl]phenyl]diazenyl]-, potassium sodium salt, coupled with diazotized 2-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
445-040-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-, ar-styrenated
286-282-8 85203-90-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar',ar''-Me derivs.
274-972-1 70879-65-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.
296-120-8 92257-31-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-anisidine
202-547-2 96-96-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-phenylenediamine
226-164-5 5307-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-toluidine
201-924-9 89-62-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrophenyl acetate
210-233-1 610-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-o-tolylethanol
243-349-6 19819-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octadecyl-1H-thioxantheno[2,1,9-def]isoquinoline-1,3(2H)-dione
248-702-8 27870-92-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecan-1-ol
226-242-9 5333-42-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl 12-[(1-oxooctadecyl)oxy]octadecanoate
289-991-0 90052-75-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl 5-oxo-L-prolinate
253-604-3 37673-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl isooctadecanoate
298-361-4 93803-87-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl myristate
245-205-8 22766-83-2 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol
608-670-1 31831-53-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxepanone, polymer with 1,6-hexanediol
609-271-5 36609-29-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxetanone, 3-C12-16-alkyl-4-C13-17-alkylidene derivs.
284-932-5 84989-41-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxo-2-[(4aS,4bS,5aS,6aS,6bS,9aR,10aS,10bS)-4a,6a,8,8-tetramethyl-2-oxo-2,5a,6,6a,9a,10,10a,10b,11,12-decahydronaphtho[2’,1’:4,5]oxireno[5,6]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-6b(4aH)-yl]ethyl acetate
607-542-2 25092-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxocyclohexane-1,1,3,3-tetrapropionic acid
225-833-9 5107-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxoglutaric acid
206-330-3 328-50-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, 4-methyl-, reaction products with 2-(2-aminoethoxy)ethanol
615-768-8 72480-17-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
700-810-0 58190-62-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
700-810-0 58190-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
700-833-6 1170315-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
421-860-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-pentylcyclopentan-1-one
225-392-2 4819-67-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethanol
204-589-7 122-99-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethanol; phosphoric acid
609-691-9 39464-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethyl acrylate
256-360-6 48145-04-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethyl isobutyrate
203-127-1 103-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethyl methacrylate
234-201-1 10595-06-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Phenyl ethyl cyanoacrylate2-phenylethyl 2-cyanoprop-2-enoate
700-840-4 160583-22-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenyl-1H-benzimidazole-5-sulphonic acid
248-502-0 27503-81-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenyl-2-imidazoline
213-313-4 936-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylhexanenitrile
423-460-8 3508-98-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylimidazole
211-581-7 670-96-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylpropene
202-705-0 98-83-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid
253-733-5 37971-36-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phthalimidoethyl N-[4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-methyl-β-alaninate
426-400-9 170222-39-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethanol
203-142-3 103-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethylamine
205-411-0 140-31-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperidin-2-ylethanol
216-059-2 1484-84-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperidinoethanol
221-244-6 3040-44-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanamine, compd. with boron trifluoride, reaction products with Bu glycidyl ether
270-846-5 68478-97-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propanol and 2-butanol production, distn. residues
- - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1',1'',-nitrilotris, acetate
427-360-5 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-[[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]imino]bis-, N-tallow alkyl derivs.
307-276-4 97592-79-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime]
611-631-1 58190-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanone, reaction products with diphenylamine
270-192-0 68412-48-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propen-1-aminium, N,N,N-tri-2-propen-1-yl-, chloride (1:1)
452-170-4 13107-10-3 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, polymer with 1,2-ethanediamine
608-174-5 28183-82-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine
292-054-9 90530-16-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with 2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine
292-059-6 90530-20-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with 3-amino-1,5,5-trimethylcyclohexanemethanamine
292-053-3 90530-15-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with ethylenediamine, hydrogenated
272-727-3 68909-99-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 1,1'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]] ester, reaction products with diethylamine
601-101-8 111497-86-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-cyano-, 1-methylheptyl ester
700-845-1 133978-15-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-, (2E)-
609-453-4 37630-52-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane
677-640-8 264888-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate
258-053-2 52628-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propenoic acid, 2-methyl-, 4-benzoylphenyl ester
611-390-2 56467-43-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich
288-509-6 85736-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-15-branched and linear alkyl esters
292-122-8 90552-02-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C6-12-alkyl esters
292-081-6 90530-40-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, tetracosyl ester, branched
292-146-9 90552-24-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1