Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trisodium 2,4-diamino-3,5-bis-[4-(2-sulfonatoethoxy)sulfonyl)phenylazo]benzenesulfonate
423-970-0 182926-43-8 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 2-{α[2-hydroxy-3-[4-chloro-6-[4-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-5-sulfonatophenylazo]-benzylidenehydrazino}-4-sulfonatobenzoate, copper complex
423-770-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate
466-480-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 3-[2-acetylamino-4-[4-chloro-6-[4-(2-sulfonatoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenylazo]naphthalene-1,5-disulfonate
427-710-7 215612-56-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[(E)-(4-amino-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
691-746-1 220380-44-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
429-240-8 212652-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
430-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5,5'-[(2-sulphonato-1,4-phenylene)bis(azo)]bis(salicylate)
276-501-5 72230-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5,6-dihydroxy-1,2,4-benzenetrisulfonate
400-970-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5-[[5-methyl-4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)azo]-2-(3-sulphonatopropoxy)phenyl]azo]salicylate
277-753-9 74186-17-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[dihydroxy[(2-hydroxynitrosulfophenyl)azo]phenyl]azo]4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo-2,7-naphthalenedisulfonate
405-071-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 5-amino-3-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxy-6-(4-vinylsulfonylphenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
411-770-6 136213-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
403-670-6 92408-46-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium 5-{[4-chloro-6-(1-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2,7-naphthalenedisulfonate
440-480-2 341026-59-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
402-170-5 106359-91-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium [1,2'-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaphthalene)azo)-(4'-nitrobenzene)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((phenylcarbamoylprop-1'-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzene)diolato-O,O,N]chromate(III)
423-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [2-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-5-(b-sulfamoyl-c,d-sulfonatophthalocyanin-a-yl-K4,N29,N30,N31,N32-sulfonylamino)benzoato(5-)]cuprate(II) where a=1,2,3,4 b=8,9,10,11 c=15,16,17,18 d=22,23,24,25
411-430-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']copper(II)
413-590-3 164058-22-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium [carboxy(oxido)methyl]phosphonate
616-639-9 78620-07-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]manganate(3-)
234-282-3 11065-74-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)
402-870-0 93952-24-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)
418-220-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium bis[N,Nη(7-acetamido-5'-nitro-3-sulfonato-naphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato-0',0')]chromate (III)
400-810-8 106084-79-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium mono-(5-(1,2-dihydroxethyl)-4-oxido-2-oxo-2,5-dihydro-furan-3-yl)phosphate
425-180-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium mono-(5-(1,2-dihydroxethyl)-4-oxido-2-oxo-2,5-dihydro-furan-3-yl)phosphate
425-180-1 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium N-(3-propionato)-.sc.l.sc.-aspartate
422-090-4 172737-80-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium trihydrogen 5,5',5''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris[5-sulphonatosalicylate]
279-091-6 79135-90-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate
410-130-3 136248-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRITON SP-140 SURFACTANT
432-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trizinc bis[hexacyanidocobaltate] dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TROYSOL LAC
452-570-9 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
TSE-5 HCl
456-210-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TTP CYAN 1
405-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TW-257
434-150-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
U-CAT 5002
441-830-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-130
400-770-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-704
416-400-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-705
443-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-706
443-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER (STRIPPED)
414-350-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER N
420-760-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB 38757
439-760-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB-101528-1
436-700-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR 9
421-760-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR1
420-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR10
419-890-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR3
420-110-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR4
420-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,068
424-770-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,679
439-420-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,681
427-170-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-294,312
428-740-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-348,954
427-160-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-348,959
434-610-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-356,729
428-490-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-385,204
440-140-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-214
400-230-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-225
406-510-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-803
443-900-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UMTR1
420-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
undecaaluminium sodium heptadecaoxide, lithium doped
629-817-6 1236215-65-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Uracross P 3307
420-990-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
URALAC ZW4233 SN
432-630-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
URALAC ZW4469 SN
433-450-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde
271-898-1 68611-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Urethane Resin M2001
930-384-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
URSOLSÄURE NA-SALZ
438-990-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UU
441-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine
422-720-8 166242-53-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UY-323
407-160-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UY-905
417-090-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V 157345
405-220-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V138018
434-810-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V138033
434-790-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V139117
434-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V159456
426-780-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VA-057
442-430-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), light
924-360-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), light, base and acid
923-317-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), middle
917-782-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Valinamide
402-840-7 20108-78-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vanadate(1-), oxo[phosphato(3-)-.kappa.O]-, hydrogen, hydrate (2:1)
424-390-0 93280-40-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vanadium oxysulphate
949-084-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium(IV) oxide hydrogen phosphate hemihydrate, lithium, zinc, molybdenum, iron and chlorine doped
407-350-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vanadium, oxalate complexes
308-876-9 98903-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
VANILLYLAMINE
422-450-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VANLUBE 871
439-050-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VANLUBE 981
435-550-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VDM, VINYL DIMÉTHYL AZLACTONE
422-280-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VE-LINOLEATE
413-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vegeflux Soy
483-980-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
VERMILION DCF
404-340-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VERT IRGAPHOR CDR
423-550-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VERTOXIME
443-450-7 86460-54-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VESTOWAX DSA 7
418-040-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VET 8022
433-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vinyl laurate
218-414-7 2146-71-6 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Violet HO-1063-0115R (notification presscake)
459-570-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VITAL ET trade mark
447-680-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VP-LS204
411-610-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VSF-X-01
443-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VST
433-660-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VTX-4
473-870-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
VULKANOX D-4020
415-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
W-1
444-260-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
W-663
442-200-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WACKER SILAN SLM 53979
418-730-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WALNUT ESTER
434-720-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WANSIM
442-930-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WREISPOL
441-600-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WSH 1626
436-930-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WSH 3216
433-350-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
X-70-079MS
444-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
X645 INTERMEDIATE
444-170-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XB 5935, DRY
432-850-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XB 6079 A
418-760-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XC86-251
423-760-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XC96-A0575
413-690-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XP-2535 MONOMER
439-860-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XP-2535 POLYMER
439-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XP-3113 PAG
439-470-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XV RESIN
433-610-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XVRESIN
434-030-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Xylose
200-400-7 58-86-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Y-11637
436-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Y-513
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Y-5997
433-040-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW DER 8824
438-010-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW DO 2793
426-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW DO 2847
419-510-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow HAS 2-1232/6-RW
479-120-4 943914-64-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow JGW 743 REG
437-960-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow PE 3420
403-900-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW RN 1329
426-670-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW ULK 1438
416-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow UZ 3217-A
400-090-5 83784-23-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YM-617 BROMIDE
419-810-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ytterbia stabilised yttrium disilicate
947-961-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium trinitrate
237-384-6 13768-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
z-1-[4-(2-Benzyloxyethoxy)-phenyl]-4-chloro-1,2-diphenyl-but-1-ene
938-325-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Z-21
414-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-44
437-370-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-75
481-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-78
482-050-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-84
482-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-L-1(P)
428-980-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-L-6(P)
427-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-MTF(P)
428-590-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEONET PB
415-010-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEONEX (R)
414-660-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc
231-175-3 7440-66-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc 2-hydroxy-5-(C13-C18)-alkylbenzoate
402-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc chloride
231-592-0 7646-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc cysteate dihydrate
415-780-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
zinc hexacyanocobaltate(III), tertiary butyl alcohol/polypropylene glycol complex
425-240-7 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc oxide
215-222-5 1314-13-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
zinc phenylphosphonate
696-577-7 34335-10-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc salts, fatty acids, C16-18 and C18 unsaturated, branched and linear
446-470-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc stannate
405-290-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
zinc, 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione complexes and melamine
942-925-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc-bis(4-(n-octyloxycarbonylamino)salicylate) dihydrate
417-130-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zirconium di(acetate) oxide
225-924-3 5153-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zirconium di(acetate) oxide
225-924-3 5153-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zirconium hydroxysulphate
950-052-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium tetranitrate
237-324-9 13746-89-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ZK-9516
435-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zorgol 48
920-427-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zwischenprodukt aus INS 45.
911-541-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zwischenprodukt TPPTS 39.
915-935-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{(S)-1-[2-(2,3- Dihydro-benzofuran-5-yl)-ethyl]-pyrrolidin-3-yl}-diphenyl-acetonitrile
607-657-8 252317-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{1-[(diphenylmethyl)amino]ethyl}phosphinic acid
692-012-3 65577-30-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{3-[3,5-bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl} alkenoic acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{4-fluoro-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]phenyl}boronic acid
800-246-6 943310-74-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{[(2,4 and 2,5 and 2,6)-dimethylphenyl and 2-ethylphenyl]amino}{[(2,4 and 2,5 and 2,6)-dimethylphenyl and 2-ethylphenyl]amino}methaniminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
941-492-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
{[2,2'[Ethylenebis(nitromethylidyne)]bis[phenolato]](2-)-N,N',O,O'}copper (SP-4-2)
401-910-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
{[3-Acetamido-4-(2-hydroxy-4-nitrophenylazo)phenyl]imino}diethylene diacetate
437-970-3 371921-62-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
§N-{5-[bis(2-alkoxyalkyl)amino]-2-[(2-alkyl- heterapolycarbocyc-yl)diazenyl]phenyl}acetamide, polybromo
442-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ß-CDX-DERIVAT
443-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ß-Cyclodextrin, acetyl
418-780-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α,4-tetrachlorotoluene
226-009-1 5216-25-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,β,β,β-hexafluoro-m-xylene
206-939-4 402-31-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-3-tolualdehyde
207-228-1 454-89-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride
206-233-6 312-94-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)
408-160-7 125613-45-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-(Benzoylamino)-4-hydroxy-N,N-dipropylbenzenepropanamide
611-485-9 57227-09-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(benzyl-tert-butylamino)methyl]-m-xylene-4,α,α'-triol
246-013-7 24085-03-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(benzyl-tert-butylamino)methyl]-m-xylene-4,α,α'-triol
246-013-7 24085-03-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane)
415-290-8 193159-06-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-cyclodextrine methyl ethers
418-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)
404-920-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-n-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
410-400-0 88671-89-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1