Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
No results were found
Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-07-2021 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 13-01-2016 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Active NONS Joint Tonnage data confidential 13-02-2014 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 20-11-2012 View substance registered dossier
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate
425-220-8 5945-33-5 No longer Valid Full Individual No longer valid 22-10-2009 View substance registered dossier

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.