Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

Please note:

We have successfully adapted to the latest IUCLID format, and have resumed processing dossiers since 3 March 2022. Over the coming weeks we will catch up with the backlog of submissions since 14 October 2021, and expect to have all outstanding data online in approximately one month’s time. Please be aware that any new submissions will be at the back of the processing queue, and will be correspondingly delayed before publication. We appreciate your understanding in this matter.

DISSEMINATION
PLATFORM

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation

Registered Substances Factsheets

Substances which have been registered and can be placed on the EEA market by those companies with a valid registrationNo results were found
Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-06-2019 View substance registered dossier
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-12-2019 View substance registered dossier

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.