Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Hier vindt u informatie over biociden die in overeenstemming met de biocidenrichtlijn (Richtlijn 98/8/EG) of de biocidenverordening (Verordening (EU) nr. 528/2012) zijn toegelaten op de markt van de EU/EER.

Alle biociden die goedgekeurde werkzame stoffen bevatten, worden op veiligheid en werkzaamheid beoordeeld voordat ze in de EU mogen worden verkocht. Producten die vóór 2000 in de handel zijn gebracht, kunnen echter verder worden verkocht tijdens de beoordeling door de autoriteiten van de in die producten opgenomen werkzame stoffen.

Hoe moet ik zoeken?

U kunt naar biociden zoeken via:

de handelsnaam van het product;

de productsoort;

de werkzame stof in het product (inclusief de optie om te zoeken op werkzame stoffen waarvan bekend is dat ze in aanmerking komen voor vervanging);

toelatingsgegevens, (bijvoorbeeld houder van de toelating of toelatingsnummer);

productgegevens, bijvoorbeeld gebruiksinformatie, zoals doelorganisme en toepassingsmethode van een product, of gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen).

Soorten producttoelatingen

Er is informatie beschikbaar over drie soorten producttoelatingen:

vereenvoudigde toelating: voor de toelating van biociden met een gunstiger milieu- of gezondheidsprofiel voor mens en dier geldt een eenvoudigere procedure. De toelating wordt samen met de bijbehorende kennisgevingen betreffende het in de handel brengen van een biocide gepubliceerd;

toelating van de Unie: deze toelating betreft biociden die in de hele EU/EER en Zwitserland in de handel mogen worden gebracht;

nationale toelating: deze toelating betreft biociden die zijn toegelaten in specifieke EU-landen. De toelating wordt samen met de bijbehorende wederzijdse erkenningen door de andere lidstaten waar het biocide op de markt is toegelaten, gepubliceerd.

Hoe wordt de informatie gepresenteerd?

Biociden worden weergegeven als groepen toelatingen, productclusters, waarbij wederzijdse erkenningen (uitbreidingen van de nationale producttoelating naar andere nationale markten) samen met de referentietoelating worden gepresenteerd. Hiermee kunt u alle markten vinden waar een specifiek product in de handel is gebracht, alsook alle handelsnamen waaronder een product op de markt wordt aangeboden. Producten die zijn toegelaten via de procedure voor de toelating van dezelfde biociden, vormen eveneens clusters.

Het principe van productclustering wordt ook toegepast op zoekopdrachten. Dit betekent dat in de tabel met resultaten productclusters worden vermeld die ten minste één toelating omvatten die aan de zoekcriteria voldoet. Als u dus bijvoorbeeld zoekt naar de toelatingsstatus “toegelaten”, krijgt u alle productclusters te zien waarin ten minste één toelating deze specifieke status heeft.

De tabel met de zoekresultaten bevat informatie op productclusterniveau, terwijl meer informatie over specifieke producttoelatingen te vinden is in het productinformatieblad. Elk product heeft een speciaal productinformatieblad met informatie over de toepasselijke handelsnamen, documenten en houders van de toelating per individuele producttoelating, inclusief de beoordelingsgeschiedenis van het product. Dit productinformatieblad is toegankelijk via het oogpictogram in de tabel met de zoekresultaten.

Biociden vergelijken

U kunt maximaal vier producten met elkaar vergelijken door hun eigenschappen te laten weergeven, zoals de werkzame stoffen in de producten, de concentraties van die werkzame stoffen, gebruiksinformatie en gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen.

De informatie in de vergelijkingstool is voornamelijk afkomstig uit de samenvatting van productkenmerken (SPC). De samenvatting van de productkenmerken is alleen beschikbaar voor producten die sinds 2016 zijn toegelaten. Voor producten waarvan de SPC is ingediend vóór 1 januari 2016 zullen slechts beperkte informatie worden weergegeven in de vergelijkingstool: de handelsnaam, nationale markt(en), werkzame stof (zonder concentratie) en productsoort.

Resultaten exporteren

U kunt de resultaten voor biociden exporteren naar de standaardformaten van de ECHA-website (XLS, CSV en XML). De geëxporteerde resultaten worden gerangschikt per producttoelating, d.w.z. elke toelating wordt gepresenteerd in een afzonderlijke rij.

De kolom “doelorganisme” in het geëxporteerde bestand is een combinatie van drie velden: gewone naam, wetenschappelijke naam en ontwikkelingsstadium, zoals: rat (Rattus norvegicus) volwassen exemplaren.

Houd er rekening mee dat door technische beperkingen momenteel slechts een beperkt aantal ingetrokken en verlopen toelatingen wordt weergegeven. Ingetrokken en verlopen toelatingen zullen geleidelijk worden gepubliceerd.

Downloadbare lijst (uittreksel uit R4BP2)

Het downloadbare bestand hieronder bevat de producttoelatingen overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG (de biocidenrichtlijn) en Verordening (EU) nr. 528/2012 (de biocidenverordening) die op 1 september 2013 uit het R4BP2 IT-systeem zijn geëxtraheerd.

De onderstaande downloadbare lijst is gebaseerd op gegevens die beschikbaar waren in het R4BP2-systeem per 1 september 2013. Deze gegevens zijn mogelijk niet volledig of niet geheel actueel.

XLS -bestand downloaden  [XLS]

Last updated 18 juni 2024. Database contains 8382 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
No results were found
Authorisation type   Compare

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MECDEET Solution

MecDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL GANDACI

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCARAFAGGI

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

DINO GEL GANDACI

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITA 10WG

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

-

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

DETIA Wax blocks + Wax Tablets

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festkoeder Difenacoum

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

Blattanex – gel against cockroaches / Блатанекс – гел грещу хлебарки

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

MAXFORCE IC

Maxforce IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise gel

Premise Gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Antimic Hand Wash

SURE ANTIMIC HAND WASH

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

SURE INSTANT HAND SANITIZER

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_07

The Ritual of Jing anti-bacterial hand foam

The Ritual of Jing Anti-Bacterial Hand Foam

The Ritual of Sakura anti-bacterial hand foam

The Ritual of Sakura Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_06

The Ritual of Ayurveda anti-bacterial hand foam

The Ritual of Ayurveda Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

calgonit Des-H

Calgonit Des-H

Renosan Händedesinfektion HD

PT01 icon PT01

Propan-1-ol

Propan-2-ol

Austria

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Italy

Latvia

Lithuania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

BIOCIDE CARE FOAM schiuma mani disinfettante profumata

HANDS BIOCIDE FOAM

HYGIEN SOAP

SANO FORM MANI GERM MENTA

SanyLact Biocide Hands Foam

SAPONE FOAM DISINFETTANTE

SCHIUMA DISINFETTANTE LAVAMANI

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Italy

Latvia

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

France

National authorisation Link to the factsheet

-

Cleasure Universal Disinfectant Wipes

Kruidvat reinigings en desinfectiedoekjes

UniBlue UDW2

UniBlue UDW2-Bio

UniBlue Universal Disinfection Wipes (UDW2-Bio)

UniBlue® UDW2

UniBlue® UDW2-Bio

UniBlue® Universal Desinfection Wipe, UDW2

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Lactic acid

Annex I Substance Lavender oil (Natural oil)

Annex I Substance Peppermint oil (Natural oil)

Belgium

Denmark

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Spain

Sweden

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

ECODYL

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Germany

Italy

Latvia

Luxembourg

Spain

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL LAVANDE 2L

EAU DE JAVEL PARFUMEE FRAICHEUR LAVANDE U BIDONS 2 LITRES

Javel 2.6 lavande GP Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

CLAIR - JAVEL PARFUMEE CITRON 2L

EAU DE JAVEL CITRON MARQUE REPERE 2L

EAU DE JAVEL PARFUM CITRON U BIDON 2 LITRES

Javel 2.6 citron GP Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL DOSE 3X250ML

BERLINGOT JAVEL CONCENTREE SANS PARFUM 3x250ML LEADER PRICE

BERLINGOTS JAVEL 4,8% C.A. 3x250ML NON PARFUMEE TLJ

BERLINGOTS JAVEL 4,8% C.A. NON PARFUMEE 3x250ML LEADER PRICE

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE 3x250ML NON PARFUMEE TLJ

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE 3x250ML SANS PARFUM TLJ

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE NON PARFUMEE 3x250ML LEADER PRICE

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 3X250ML

ECO+ - EAU DE JAVEL 3X250 ML

JAVEL 4,8% DISTRICONCEPT

JAVEL 4,8% OXENA

Javel 4.8 GP Oxena

MIC

NETTO JAVEL DOSE 3X250ML

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL EUCALYPTUS 2L

CLAIR - JAVEL PARFUMEE EUCALYPTUS 2L

EAU DE JAVEL EUCALYPTUS MARQUE REPERE 2L

JAVEL 2,6% C.A. 2L PARFUM ECALYPTUS CASINO

JAVEL 2,6% C.A. 2L PARFUM EUCALYPTUS LEADER PRICE

Javel 2.6 eucalyptus GP Oxena

JAVEL 2L PARFUMEE ECALYPTUS CASINO

JAVEL 2L PARFUMEE EUCALYPTUS LEADER PRICE

NETTO EAU JAVEL PARFUMEE 2L

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL NATURE 2L

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 2L

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 5L

ECO+ - EAU DE JAVEL 2L

ECO+ - EAU DE JAVEL 5L

JAVEL 2,6% C.A. 5L SANS PARFUM LEADER PRICE

JAVEL 2,6% C.A. 5L SANS PARFUM TLJ

JAVEL 2,6% DISTRICONCEPT

Javel 2.6 GP Oxena

JAVEL 2L NON PARFUMEE TLJ

JAVEL 2L SANS PARFUM TLJ

JAVEL 5L NON PARFUMEE LEADER PRICE

JAVEL 5L NON PARFUMEE TLJ

JAVEL 5L SANS PARFUM LEADER PRICE

JAVEL 5L SANS PARFUM TLJ

NETTO EAU DE JAVEL 5L

TOP BUDGET EAU JAVEL 5L

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Bref Power WC Gel P – Teoretický produkt 0005

Bref Power WC Gel P – Theoretical product 0005

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Germany

Ireland

Italy

Poland

Slovenia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

PT02 icon PT02

PT05 icon PT05

Active chlorine released from chlorine

Slovakia

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: