Leveranciers van werkzame stoffen

ECHA is verantwoordelijk voor de publicatie van de lijst relevante stoffen met de stof- en productleveranciers, in overeenstemming met artikel 95 van de Biocidenverordening (BPR), als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 334/2014 van 11 maart 2014. Het doel van deze lijst is "de gelijke behandeling te garanderen van personen die werkzame stoffen in de handel brengen" (overweging 8 van de Biocidenverordening).

De leveranciers op de artikel 95-lijst zijn deelnemers in het Beoordelingsprogramma, degenen die opneming van nieuwe werkzame stoffen ondersteunen, die een dossier overeenkomstig artikel 11 van de Biocidenrichtlijn, BPD (Richtlijn 98/8/EG) of overeenkomstig artikel 7 van de BPR hebben ingediend, aanvragers van een productgoedkeuring waarbij de aanvraag een dossier bevat van een alternatieve werkzame stof (het zogenoemde 'derdepartijdossier'), alsook leveranciers die een aanvraag hebben ingediend in overeenstemming met artikel 95, lid 1 van de BPR die door de ECHA is goedgekeurd.

De lijst zal regelmatig door ECHA worden bijgewerkt. Sinds 1 september 2015 mag een biocide niet in de EU op de markt worden aangeboden tenzij de leverancier van de stof of de leverancier van het product voor de productsoort waartoe het product behoort in de lijst van artikel 95 is opgenomen.

De informatie op deze lijst is correct voor zover de kennis van ECHA strekt. Indien u vragen of verzoeken voor wijzigingen op de lijst hebt, kan een verzoek tot aanpassing van gegevens op de lijst van Artikel 95 worden ingediend.Hierbij dient te worden aangemerkt dat de tijd die hiervoor nodig is kan variëren afhankelijk van de complexiteit van het aanpassingsverzoek.

I have read and I accept the legal notice

  • Download the list of active substances and suppliers [PDF][EN] 15 February 2018
  • Download the list of active substances and suppliers [XLSL][EN] 15 February 2018

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)