Leveranciers van werkzame stoffen

Leveranciers van werkzame stoffen

Leveranciers van werkzame stoffen

ECHA is verantwoordelijk voor de publicatie van de lijst van relevante stoffen met de stof- en productleveranciers, in overeenstemming met artikel 95 van de biocidenverordening, als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 334/2014 van 11 maart 2014. Het doel van deze lijst is “de gelijke behandeling te garanderen van personen die werkzame stoffen in de handel brengen” (overweging 8 van de biocidenverordening).

De leveranciers op de lijst van artikel 95 zijn deelnemers aan het beoordelingsprogramma, aanvragers van goedkeuring van nieuwe werkzame stoffen die een dossier hebben ingediend overeenkomstig artikel 11 van de biocidenrichtlijn, BPD (Richtlijn 98/8/EG) of overeenkomstig artikel 7 van de biocidenverordening, aanvragers van een productgoedkeuring waarbij de aanvraag een dossier bevat van een alternatieve werkzame stof (een zogenoemd derdendossier), alsook leveranciers die een aanvraag overeenkomstig artikel 95, lid 1 van de biocidenverordening hebben ingediend die door de ECHA is goedgekeurd.

Sinds 1 september 2015 kan een biocide in de EU alleen op de markt worden aangeboden wanneer de leverancier van de stof of de leverancier van het product is opgenomen in de lijst van artikel 95 voor de productsoort(en) waartoe het product behoort.

ECHA werkt de lijst van artikel 95 regelmatig bij. De informatie op deze lijst is correct voor zover de kennis van ECHA strekt. Om een vermelding op de lijst van artikel 95 te corrigeren, moet de aanvrager de relevante wijziging in R4BP3 aanbrengen (bijv. voor deelnemers aan het beoordelingsprogramma wier aanvraag voor de werkzame stof nog niet is goedgekeurd, en bedrijven die zijn opgenomen op de lijst op basis van een aanvraag voor opneming op grond van artikel 95). Wanneer dit niet mogelijk is (zie voor nadere bijzonderheden de bijlage bij het formulier “Verzoek om correctie van een vermelding op de lijst van artikel 95”), moeten bedrijven de wijziging aanvragen door bovengenoemd formulier in te dienen via de contactformulieren van ECHA. Afhankelijk van de complexiteit van het wijzigingsverzoek, kan de tijd die nodig is voor de behandeling ervan variëren.

In geval van twijfel of voor instructies over hoe een bepaalde wijziging in R4BP 3 dient te worden doorgevoerd, kunt u contact opnemen met de ECHA-helpdesk via de ECHA-contactformulieren.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.