Raadplegingen

REACH

Oproepen tot het indienen van opmerkingen en bewijsmateriaal
Stoffen: 1
 • Aanvangsdatum: 10/06/2022
 • Uiterste termijn: 30/09/2022
ECHA's Executive Director Requests to the Committees
EFSA datasets used by ECHA to assess the risks to human health from the use of lead in ammunition: 1
 • Start date: 06/07/2022
 • Deadline: 06/10/2022
Beperkingen
Raadplegingen over ontwerpadvies van het SEAC: 1
 • Aanvangsdatum: 15/06/2022
 • Uiterste termijn: 15/08/2022
Raadplegingen over ontwerpadvies van het SEAC: 1
 • Aanvangsdatum: 29/06/2022
 • Uiterste termijn: 29/08/2022
Beperkingsvoorstellen: 1
 • Aanvangsdatum: 23/03/2022
 • Uiterste termijn: 23/09/2022
Beperkingsvoorstellen: 2
 • Aanvangsdatum: 20/06/2022
 • Uiterste termijn: 20/12/2022
Testvoorstellen
Testvoorstellen: 5
 • Aanvangsdatum: 15/07/2022
 • Uiterste termijn: 29/08/2022

CLP

Geharmoniseerde indeling en etikettering
CHL-voorstellen: 4
 • Aanvangsdatum: 14/06/2022
 • Uiterste termijn: 15/08/2022
CHL-voorstellen: 3
 • Aanvangsdatum: 04/07/2022
 • Uiterste termijn: 02/09/2022
CHL-voorstellen: 5
 • Aanvangsdatum: 08/08/2022
 • Uiterste termijn: 07/10/2022

BPR

Afwijking van de uitsluitingscriteria
Werkzame stoffen: 1
 • Aanvangsdatum: 17/06/2022
 • Uiterste termijn: 15/08/2022

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 06/06/2022
 • Deadline: 06/09/2022

POPs

There are currently no ongoing consultations.