Raadplegingen

REACH

Aanvragen voor autorisatie
Raadplegingen: 10
 • Aanvangsdatum: 15/11/2023
 • Uiterste termijn: 10/01/2024
Oproepen tot het indienen van opmerkingen en bewijsmateriaal
Stoffen: 1
 • Aanvangsdatum: 15/11/2023
 • Uiterste termijn: 10/01/2024
Testvoorstellen
Testvoorstellen: 4
 • Aanvangsdatum: 03/11/2023
 • Uiterste termijn: 18/12/2023

CLP

Geharmoniseerde indeling en etikettering
CHL-voorstellen: 1
 • Aanvangsdatum: 16/10/2023
 • Uiterste termijn: 15/12/2023
CHL-voorstellen: 2
 • Aanvangsdatum: 06/11/2023
 • Uiterste termijn: 12/01/2024
CHL-voorstellen: 4
 • Aanvangsdatum: 20/11/2023
 • Uiterste termijn: 19/01/2024

BPR

Afwijking van de uitsluitingscriteria
Werkzame stoffen: 1
 • Aanvangsdatum: 03/11/2023
 • Uiterste termijn: 04/01/2024
Potentiële kandidaten voor vervanging
Werkzame stoffen: 3
 • Aanvangsdatum: 03/11/2023
 • Uiterste termijn: 04/01/2024
Werkzame stoffen: 1
 • Aanvangsdatum: 21/11/2023
 • Uiterste termijn: 22/01/2024

CAD/CMRD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 31/10/2023
 • Deadline: 12/01/2024

POPs

There are currently no ongoing consultations.