Skip to Content
Skip to Content

Leġiżlazzjoni

Ir-Regolament REACH għandu l-għan li jtejjeb il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent mir-riskji li jistgħu jiġu kkawżati mis-sustanzi kimiċi.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Ir-Regolament CLP jiżgura li l-perikli ppreżentati minn sustanzi kimiċi jiġu kkomunikati b’mod ċar lill-ħaddiema u lill-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea permezz tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanzi kimiċi.

The Waste Framework Directive sets out legislation addressing the impact of inappropriate waste management on greenhouse gas emissions, air pollution and littering.

Ir-Regolament BPR għandu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-suq tal-prodotti bijoċidali fl-UE, filwaqt li jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni għan-nies u l-ambjent.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Ir-Regolament dwar il-Kunsens Infurmat minn Qabel jamministra l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ ċerti sustanzi kimiċi perikolużi u jqiegħed obbligi fuq il-kumpaniji li jixtiequ jesportaw dawn is-sustanzi kimiċi lejn pajjiżi mhux tal-UE.

Categories Display


Route: .live2