Skip to Content
Skip to Content

Sustanzi Attivi Bijoċidali

Sustanzi Attivi Bijoċidali

Il-lista fiha dawk is-sustanzi approvati skont id-Direttiva 98/8/KE (Id-Direttiva dwar Prodotti Bijoċidali) u r-Regolament (UE) Nru 528/2012 (Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali). Sommarju qasir u links għar-Rapport ta' Valutazzjoni u għal dejta ulterjuri huma disponibbli għal kull sustanza.                                                                            
 
Hekk kif sustanzi attivi bijoċidali huma approvati, hemm l-obbligu fuq l-ECHA li tagħmel disponibbli ċerta dejta mhux kunfidenzjali ppreżentata bħala parti mill-proċess biex tinkiseb l-approvazzjoni. Għandek tkun taf li l-ECHA ma tivverifikax l-informazzjoni qabel ma tqassamha. 
 
L-għadd ta' sustanzi li għalihom hija disponibbli informazzjoni u d-dejta ppubblikata għal kull sustanza ser jiżdied matul iż-żmien hekk kif aktar sustanzi jiġu approvati u l-kumpaniji jippreżentaw aktar dejta lill-ECHA.
 

Innota li d-dejta tas-sustanza attiva illinkjata hawn taħt hija s-sett tad-dejta uffiċjali li fuqha huma bbażati r-rapporti ta' approvazzjoni. Id-dejta dwar sustanzi attivi ta' parti terza għada mhix ippubblikata iżda hemm il-ħsieb li tkun ippubblikata fil-futur.

 

 

Last updated 19-Ottubru-2018. Database contains 747 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2