Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Il-prinċipju bażiku fir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali ((UE) Nru 528/2012 (BPR)) huwa li prodott bijoċidali għandu jiġi awtorizzat qabel ma jkun jista’ jitqiegħed fis-suq jew jintuża fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u fl-Iżvizzera. Dan iseħħ f’żewġ stadji konsekuttivi. L-ewwel nett, is-sustanza attiva tiġi evalwata u, dment li jiġu ssodisfati l-kriterji, imbagħad tiġi approvata f’tip ta’ prodott speċifikat. It-tieni stadju huwa l-awtorizzazzjoni ta’ kull prodott li jikkonsisti fi, li jkun fih jew li jiġġenera s-sustanza(i) attiva(i) approvata(i). Din il-paġna tikkonċerna l-ewwel stadju.

Id-data f’din il-paġna hija ċċentrata fuq is-sustanza attiva/it-tip ta’ prodott. Dan huwa rifless fil-filtri tat-tiftix kollha u r-riżultati tat-tfittxijiet. Sussegwentement, it-tabella ta’ hawn taħt turi informazzjoni għal kull kombinazzjoni ta’ sustanza attiva/tip ta’ prodott. Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, it-terminu sustanza attiva jintuża interkambjabbli mat-terminu ta’ kombinazzjoni ta’ sustanza attiva/tip ta’ prodott.

Il-bażi tad-data tinkludi sustanzi attivi fil-Programm ta’ Reviżjoni, sustanzi attivi mhux fil-Programm ta’ Reviżjoni kif ukoll sustanzi fl-Anness I għall-BPR. Aktar informazzjoni dwar il-kategorizzazzjoni ta’ sustanzi attivi tista’ tinqara fil-paġna Approvazzjoni ta’ sustanzi attivi.

Għal aktar informazzjoni dwar it-tfittxijiet li tista’ twettaq u kif l-informazzjoni hija ppreżentata jekk jogħġbok kompli aqra.

Kif għandek tfittex

Tista’ tara l-informazzjoni dwar is-sustanzi attivi bijoċidali b’żewġ modi:

- għal kull kombinazzjoni speċifika ta’ sustanza attiva u tip ta’ prodott (uża t-tab Fittex); u

- bħala sommarju tal-applikazzjonijiet kollha tat-tip ta’ prodott li ġew sottomessi għal sustanza attiva partikolari (tab tas-Sommarju).

Billi tuża t-tab Fittex, tista’ tfittex bi:

- Dettalji tas-sustanza attiva: identifikaturi tas-sustanza, tip ta’ prodott, kandidat għal sostituzzjoni.
(L-istatus prestabbilit għall-qasam Kandidat għal sostituzzjoni huwa “taħt valutazzjoni” u dan l-istatus mhux neċessarjament jimplika li s-sustanza attiva hija suspettata Kandidat għal sostituzzjoni. Sakemm is-sustanza attiva tkun identifikata jew le bħala kandidat potenzjali għal sostituzzjoni, l-istatus fuq il-paġna ta’ disseminazzjoni jinbidel kif meħtieġ għal “iva” jew “le”.)

- Data tal-approvazzjoni: pereżempju l-istatus ta’ applikazzjoni għall-approvazzjoni, l-istadju tal-valutazzjoni fil-proċess tal-approvazzjoni, il-validità tal-approvazzjoni mogħtija.

- Prodotti bijoċidali awtorizzati relatati (isem kummerċjali ta’ prodott bijoċidali).

Kif tiġi ppreżentata l-informazzjoni

It-tabella tar-riżultati tippreżenta informazzjoni dwar sustanza attiva, bħad-data tal-bidu u tat-tmiem tal-approvazzjoni, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni u l-istatus tal-approvazzjoni jew tal-valutazzjoni. L-isem tas-sustanza huwa link għall-paġna tal-informazzjoni dwar is-sustanza (Infocard) li tiġbor fil-qosor l-informazzjoni dwar sustanza mill-kuntesti regolatorji kollha ġestiti mill-ECHA.

Id-data dwar is-sustanzi attivi tinġabar mir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali (R4BP 3). Din tkopri l-informazzjoni dwar is-sustanzi attivi li għalihom ġiet ippreżentata applikazzjoni għall-approvazzjoni għal tip ta’ prodott bijoċidali speċifiku skont il-BPR jew id-Direttiva dwar il-Prodotti Bijoċidali (id-Direttiva 98/8/KE). Jekk jogħġbok kun af li l-istadju ta’ validazzjoni f’R4BP 3 għandu jgħaddi b’suċċess biex is-sustanzi attivi jiġu diffużi jew biex jintwera l-istatus l-aktar reċenti fil-proċess tal-applikazzjoni.

Aktar informazzjoni dwar approvazzjoni ta’ sustanza attiva speċifika tista’ tinstab fl-iskeda informattiva (aċċessibbli permezz tal-ikona tal-għajn fit-tabella tar-riżultati). L-iskeda informattiva fiha dettalji dwar d-data tal-approvazzjoni l-aktar reċenti, inklużi d-dokumenti rilevanti, il-prodotti bijoċidali awtorizzati relatati, u ħarsa ġenerali lejn il-bidliet kollha dwar l-approvazzjoni tas-sustanza attiva.

Fit-tabella tar-riżultati, in-numru ta’ prodotti bijoċidali awtorizzati relatati huwa viżibbli wkoll. In-numru jirrappreżenta l-għadd ta’ raggruppamenti ta’ prodotti (gruppi ta’ awtorizzazzjonijiet) li fihom is-sustanza attiva partikolari.

It-tab tas-Sommarju telenka l-applikazzjonijiet kollha tat-tip ta’ prodott li ġew sottomessi għal sustanza attiva partikolari, irrispettivament minn jekk l-approvazzjoni ngħatatx jew ġiet rifjutata. L-istatus tal-approvazzjoni ta’ kombinazzjoni ta’ sustanza attiva u tip ta’ prodott huwa deskritt b’ikona. Meta tmexxi l-maws tiegħek fuq l-ikona, tista’ tara l-istatus ta’ applikazzjoni għall-approvazzjoni, l-istadju tal-valutazzjoni jekk il-proċess tal-approvazzjoni jkun għadu għaddej, u tista’ taċċessa l-iskeda informattiva tas-sustanza attiva.

Esporta r-riżultati

Tista’ tesporta r-riżultati tas-sustanza attiva lejn il-formati standard tas-sit web tal-ECHA (XLS, CSV u XML).

 

Due to a technical problem, which is being fixed, certain substance/product-type combinations are currently displayed with an inaccurate status.

Last updated 06 Diċembru 2023. Database contains 938 active substance-product type and Annex I records for which approval has been sought.
Active substance details
Active substance identifiers
Product-type:
Regulatory categorisation
Approval data
Administrative identifiers
Validity of approval
Start date
End date
Approval identifiers
Related authorised biocidal products
No results were found
 
Annex I Substance (+)-Tartaric acid 201-766-0 87-69-4 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 63
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclo-propanecarboxylate (d-Tetramethrin) 214-619-0 1166-46-7 PT18 icon PT18 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(13Z)-Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate 642-968-2 78617-58-0 PT19 icon PT19 01/06/2023 31/05/2033 France
Approved Link to the factsheet 1
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexa- hydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychro- meno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one (Rotenone) 201-501-9 83-79-4 PT17 icon PT17 United Kingdom
Cancelled application Link to the factsheet
(9Z,12E)-Tetradeca-9, 12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 PT19 icon PT19 Austria
No longer supported Link to the factsheet 12
Annex I Substance (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 18
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT09 icon PT09 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT12 icon PT12 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT06 icon PT06 Austria
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT13 icon PT13 United Kingdom
No longer supported Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT08 icon PT08 01/02/2010 31/01/2020 Germany
Expired Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT18 icon PT18 01/10/2016 30/09/2026 Germany
Approved Link to the factsheet 5
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT02 icon PT02 Poland
No longer supported Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl- prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 2 isomers 1R trans: 1R/S only 1:3) (Esbiothrin) 807-421-6 260359-57-7 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl-(1R,3R;
1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxy- late (mixture of 4 isomers 1R trans, 1R:1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis,1S 4:4:1:1) (d-Allethrin)
687-634-7 231937-89-6 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT08 icon PT08 01/06/2015 31/05/2025 Belgium
Approved Link to the factsheet 79
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT18 icon PT18 01/06/2020 31/05/2030 Belgium
Approved - Other updates in progress
-
Link to the factsheet 88
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT02 icon PT02 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT06 icon PT06 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT09 icon PT09 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT10 icon PT10 Spain
No longer supported Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT11 icon PT11 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT12 icon PT12 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT13 icon PT13 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea (Hexaflumuron) 401-400-1 86479-06-3 PT18 icon PT18 01/04/2017 30/09/2024 Greece
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole (Imazalil) 252-615-0 35554-44-0 PT03 icon PT03 Germany
No longer supported Link to the factsheet
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT07 icon PT07 01/12/2016 30/11/2026 Finland
Approved Link to the factsheet 1
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT08 icon PT08 01/04/2010 30/11/2030 Finland
Approved Link to the factsheet 962
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT09 icon PT09 01/06/2015 31/05/2025 Finland
Approved Link to the factsheet
1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Empenthrin) 259-154-4 54406-48-3 PT18 icon PT18 Belgium
Not approved Link to the factsheet
1R-trans phenothrin 247-431-2 26046-85-5 PT18 icon PT18 01/09/2015 31/08/2025 Ireland
Approved Link to the factsheet 34
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT02 icon PT02 Denmark
Cancelled application - Commission decision (participant withdrawal)
-
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT04 icon PT04 Denmark
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT06 icon PT06 Denmark
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT11 icon PT11 Denmark
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT12 icon PT12 Denmark
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT13 icon PT13 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′-dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA) 219-768-5 2527-58-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiper-onyl ether (Piperonyl butoxide/PBO) 200-076-7 51-03-6 PT18 icon PT18 01/07/2018 30/06/2028 Greece
Approved Link to the factsheet 25
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile (DBDCB) 252-681-0 35691-65-7 PT06 icon PT06 01/01/2018 31/12/2027 Czech Republic
Approved Link to the factsheet

Export search results to: