Skip to Content
Skip to Content

Anness III inventarju

Anness III inventarju

L-ECHA kkompilat inventarju tas-sustanzi li aktarx jilħaq il-kriterji ta' Anness III għar-Regolament REACH. L-għan hu li jiġu mgħejjuna r-reġistranti fl-identifikazzjoni dwar jekk humiex meħtieġa rekwiżiti ta' informazzjoni minima mnaqqsa jew informazzjoni sħiħa ta' Anness VII.

L-inventarju sar minn bażijiet ta' data disponibbli pubblikament b'data sperimentali u permezz tar-riżultati tal-mudell (Q)SAR. L-indikazzjonijiet għal proprjetajiet tossikoloġiċi jew ekotossikoloġiċi perikolużi flimkien ma' informazzjoni dwar l-użu u informazzjoni disponibbli relevanti oħra għandhom jitqabblu mal-kriterji f'Anness III.

Il-fatt li sustanza mhix fil-lista ma jfissirx neċessarjament li ma ntlaħqux il-kriterji ta' Anness III. B'mod simili, jekk sustanza qiegħda fl-inventarju, reġistrant jista' xorta waħda jibbenefika mir-rekwiżiti ta' informazzjoni mnaqqsa jekk din tkun ġustifikata.

Innota li l-inventarju mhuwiex għodda għal klassifikazzjoni, juri biss indikazzjonijiet għal tħassib. Pereżempju, il-fatt li sustanza hija indikata bħala "Mutaġenu suspettat" ma jfissirx li l-ECHA tikkunsidraha bħala mutaġenu kklassifikat. Għandha tiġi kkunsidrata l-evidenza kollha qabel issir konklużjoni dwar il-bżonn għal klassifikazzjoni.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Dimethyl fumarate

EC / List no.: 210-849-0 CAS no.: 624-49-7
Information source
# Suspected acutely toxic via the oral route: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as toxic via the oral route. # Suspected hazardous to the aquatic environment: Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is 'Toxic-1 (less than 1 mg/l) (moderate reliability)';The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 55.5 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 60.51 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler 'Protein binding alerts for Chromosomal aberration by OASIS v1.1' gives an alert for mutagenicity # Suspected skin sensitiser: The Toolbox profiler 'Protein binding alerts for skin sensitization by OASIS v1.3' gives an alert for skin sensitisation; CAESAR skin sensitisation model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Sensitizer (good reliability); Recommended for Skin Sens 1 by IMAP

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live1