Skip to Content
Skip to Content

Lista ta' Kandidati ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna għall-Awtorizzazzjoni

(ippubblikata b'konformità mal-Artikolu 59(10) tar-Regolament REACH)

Lista ta' Kandidati ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna għall-Awtorizzazzjoni

Noti:

  • Verżjoni awtentika: Il-Lista tal-Kandidati ppubblikata fuq dan is-sit web biss hija meqjusa awtentika. Il-kumpaniji jistgħu jkollhom obbligi legali immedjati wara l-inklużjoni ta’ sustanza fil-Lista tal-Kandidati fuq dan is-sit web inkluż b’mod partikolari l-Artikoli 7, 31 u 33 tar-Regolament REACH.
  • Identifikaturi numeriċi: Kull entrata fil-lista tal-kandidati tkopri kemm forom anidri kif ukoll dawk idrati ta’ sustanza. In-numru CAS muri f’entrata huwa tipikament għall-forma anidra. Forom idrati tas-sustanza identifikati minn numri CAS oħra għadhom jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni tal-entrata.
  • Identifikaturi numeriċi oħra: Għal dawk l-entrati b’“-” fil-kolonni tan-numri EC u tan-numri CAS, inventarju mhux eżawrjenti tan-numri tar-Reġistru EC u/jew dak CAS li jiddeskrivi sustanzi jew gruppi tas-sustanzi kkunsidrati li jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni tal-entrata fil-Lista tal-Kandidati huwa inkluż, fejn prattikament possibbli. Din l-informazzjoni tista’ tiġi aċċessata permezz tal-buttuna “Dettalji” tal-entrata magħżula.
Filter the list
Data tal-inklużjoni:

Deċiżjoni Stal-IUCLID  
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Nru KE: 701-028-2 | Nru CAS: -
Tris(nonylphenyl) phosphite Nru KE: 247-759-6 | Nru CAS: 26523-78-4
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Nru KE: 608-492-4 | Nru CAS: 3050-88-2
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Nru KE: 700-242-3 | Nru CAS: 62037-80-3
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid Nru KE: 236-236-8 | Nru CAS: 13252-13-6
Potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate Nru KE: 266-578-3 | Nru CAS: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Nru KE: 218-173-8 | Nru CAS: 2062-98-8
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
Potassium perfluorohexane-1-sulphonate Nru KE: 223-393-2 | Nru CAS: 3871-99-6
Ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Nru KE: 269-511-6 | Nru CAS: 68259-08-5
Perfluorohexane-1-sulphonic acid Nru KE: 206-587-1 | Nru CAS: 355-46-4
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nru KE: - | Nru CAS: 910606-39-2
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nru KE: - | Nru CAS: 911027-68-4
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nru KE: - | Nru CAS: 911027-69-5
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nru KE: - | Nru CAS: 1000597-52-3
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nru KE: - | Nru CAS: 144116-10-9
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nru KE: - | Nru CAS: 1462414-59-0
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nru KE: - | Nru CAS: 341548-85-4
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nru KE: - | Nru CAS: 421555-73-9
PERFLUOROHEXANE-1-SULPHONIC ACID AND ITS SALTS Nru KE: - | Nru CAS: 425670-70-8
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt Nru KE: - | Nru CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate Nru KE: 221-470-5 | Nru CAS: 3108-42-7
Nonadecafluorodecanoic acid Nru KE: 206-400-3 | Nru CAS: 335-76-2
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
Phenol, heptyl derivs. Nru KE: 276-743-1 | Nru CAS: 72624-02-3
4-heptylphenol Nru KE: 217-862-0 | Nru CAS: 1987-50-4
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nru KE: - | Nru CAS: -, 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid Nru KE: 206-801-3 | Nru CAS: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nru KE: - | Nru CAS: -, 21049-39-8
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters Nru KE: 271-094-0 | Nru CAS: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to:

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2