Vielu arodekspozīcijas robežas (OEL) novērtējumi

Vielu arodekspozīcijas robežas (OEL) novērtējumi

Vielu arodekspozīcijas robežas (OEL) novērtējumi

ECHA Riska novērtēšanas komiteja (RAC) sniedz atzinumus par arodekspozīcijas robežvērtībām saskaņā ar Kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai toksisko vielu direktīvu (2004/37/EK) un Ķīmisko vielu direktīvu (98/24/EK) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar darbavietā esošo vielu iedarbību.

Turpmākajā tabulā ir sniegta jaunākā informācija par ECHA plānotajām, notiekošajām vai pabeigtajām darbībām saistībā ar tās darbu pie arodekspozīcijas robežvērtībām

There are currently no ongoing consultations.
 
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 21/09/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
1,2,3-trichloropropane 202-486-1 96-18-4 22/08/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion adopted
1,2-dichloropropane 201-152-2 78-87-5 22/08/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion adopted
1,2-Dihydroxybenzene (Pyrocatechol) 204-427-5 120-80-9 28/06/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
Boron and its compounds - - 28/06/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
Nitrosamines - - 28/06/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development
Silicon carbide fibres 206-991-8 409-21-2
308076-74-6
28/06/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) 201-245-8 80-05-7 26/06/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
2,3-epoxypropyl methacrylate (glycidyl methacrylate) 203-441-9 106-91-2 03/04/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development
2-chloro-1,3-butadiene (chloroprene) 204-818-0 126-99-8 03/04/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development
Cobalt and inorganic cobalt compounds 231-158-0 7440-48-4 30/01/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion adopted
Polycyclic aromatic hydrocarbons - - 30/01/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Welding fumes and fumes from other processes such as plasma cutting and air carbon arc gouging that generate fume in a way that is similar to welding (hereafter referred to as Welding fumes+). - - 01/12/2022 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Report completed
Cadmium and its inorganic compounds - - 17/05/2022 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Isoprene 201-143-3 78-79-5 22/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 03/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted
Lead and its compounds - - 04/10/2021 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted
Asbestos - - 21/09/2021 ECHA Asbestos (Directive 2009/148/EC) Opinion adopted
Diisocyanates - - 11/06/2020 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Benzene 200-753-7 71-43-2 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Nickel and its compounds - - 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
4,4’-methylene-bis-[2-chloroaniline] (MOCA) 202-918-9 101-14-4 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Arsenic acid and its inorganic salts - - 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted