Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 jūlijs 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Glycerides, montan-wax and Montan wax
914-469-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Montan wax
914-468-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Glycerides, montan-wax and Glycerides, tallow mono-, di- and tri-, hydrogenated and Montan wax
914-467-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, 1-methyl-1,3-propanediyl esters and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Fatty acids, montan-wax, ethylene esters and Montan wax
914-461-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, 1-methyl-1,3-propanediyl esters and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Montan wax
914-460-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Montan wax
914-459-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium fluoride and chromium trifluoride and nickel difluoride
914-309-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(hydroxyammonium) sulfate and diammonium sulfate
914-294-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of bis(hydroxyammonium) sulfate and diammonium sulfate
914-294-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dicopper selenide and selenium
914-287-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of calcium bis(dihydrogenorthophosphate) and calcium hydrogenorthophosphate
914-172-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium sulphate and disodium dodecanedioate and Dodecanoic acid, 12-amino-, sodium salt (1:1)
914-147-1 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate
914-129-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Binary salt
914-103-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate
914-100-5 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium dihydrogenorthophosphate and diammonium hydrogenorthophosphate
913-888-8 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of nitrosylsulphuric acid and sulphuric acid
913-747-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-[3-(dimethylamino)propyl]docosanamide and N-[3-(dimethylamino)propyl]stearamide
913-660-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium chloride and sodium chloride
913-635-1 - Full Individual 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium chloride and sodium chlorate and sodium chloride
913-623-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium chloride and sodium iodide and sodium sulphate
913-600-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodiumhypochlorite and sodium chloride
913-598-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium hydrogenorthophosphate and sodium dihydrogenorthophosphate
913-413-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of iodine and 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
913-404-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(3,7-dimethyloct-6-en-1-yl)oxy]acetaldehyde and [(3,7-dimethyloctyl)oxy]acetaldehyde
913-400-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium hydrogensulphite and sulphur dioxide
913-332-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Magnesium bisulfite, Calcium bisulfite and Sulphur dioxide
913-331-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Sulfonic acids, petroleum and sulphur dioxide and sulphuric acid
913-327-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of potassium and sodium
913-023-4 11135-81-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of copper and iron and zinc
912-666-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cobalt and copper and iron
912-664-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon
912-631-7 - Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1α,2β,5α)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane and pinanyl hydroperoxide
911-929-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of [2,2,4-trimethyl-1-(2-methylpropanoyloxy)pentan-3-yl] benzoate and [2,2,4-trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl] 2-methylpropanoate and (3-benzoyloxy-2,2,4-trimethylpentyl) benzoate
911-926-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Olaflur
911-915-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene and 2H-Azepin-2-one, 1-(3-aminopropyl)hexahydro-
911-905-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-[(methoxymethoxy)methyl]- and 1,3-dioxane-5,5-dimethanol
911-819-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester 911-815-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid and Phosphonic acid, P-[(tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl]-
911-811-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-methyl-2-(2-pyridyl)-N-[2-(2-pyridyl)ethyl]ethanamine and N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamine
911-777-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[(E)-2-[2-methoxy-5-(phenylcarbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]naphthalene-2-carboxamide; N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy-4-[(E)-2-[2-methoxy-5-(phenylcarbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]naphthalene-2-carboxamide
911-739-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide
911-715-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol
911-694-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
911-640-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 1-methoxy-1-oxohexadecane-2-sulphonate and sodium methyl 2-sulphooctadecanoate
911-616-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-Dimethylcycloocta-1,5-diene and 1,6-Dimethylcycloocta-1,5-die
911-597-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hex-3-en-1-yl acetate
911-593-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-(hydroxymethyl)hexadecan-1-amide and N-(hydroxymethyl)stearamide
911-553-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zwischenprodukt aus INS 45.
911-541-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-naphthylene diisocyanate and Amines, hydrogenated tallow alkyl
911-527-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dioctyl hydrogen phosphate and octyl dihydrogen phosphate
911-501-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-
911-490-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium trifluoroacetate and potassium trifluoromethanesulphinate
911-467-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide and 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxamide
911-436-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, ethylene esters and Fatty acids, montan wax, mixed esters with fatty acids C16-18 and ethylene glycol and Fatty acids, montan-wax, stearyl esters and Montan wax
911-428-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one
911-418-6 55965-84-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4,6,8,10-pentamethyl-2,4,6,8,10-pentavinylcyclopentasiloxane and 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
911-381-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yl acetate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate
911-369-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-bis(methylamino)anthraquinone and 1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]anthraquinone and 1-[(2-ethylhexyl)amino]-4-(methylamino)anthraquinone and 9,10-Anthracenedione, 1,4-bis(pentylamino)-, branched and linear and 9,10-Anthracenedione, 1-(methylamino)-4-(pentylamino)-, branched and linear and 9,10-Anthracenedione, 1-[(2-ethylhexyl)amino]-4-(pentylamino)-, branched and linear
911-360-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione and1-[(2-ethylhexyl)amino]-4-(3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamino)anthraquinone and 1,4 di (3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamino) anthraquinone
911-358-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisobutyl hydrogen phosphate and isobutyl dihydrogen phosphate
911-351-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dihexadecyl hydrogen phosphate and hexadecyl dihydrogen phosphate
911-302-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl acrylate and tridecyl acrylate
911-296-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of decyl acrylate and octyl acrylate
911-295-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate
911-280-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-dimethylphenol
911-254-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Rosin, hydrogenated and [1R-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-carboxylic acid
911-238-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(dodecylimino)dipropan-2-ol + 1,1'-(tetradecylimino)dipropan-2-ol
911-174-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis[5-methylbenzoxazole] and 2,2'-(vinylenedi-p- phenylene)bisbenzoxazole and 2-[4-[2-[4-(benzoxazol-2- yl)phenyl]vinyl]phenyl]-5-methylbenzoxazole
911-168-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of nitrogen and hydrogen, gas by-product purification of gazeous acetone cyanhydrine manufacture
910-867-5 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium sulfate and tetracopper hexahydroxide sulphate
910-853-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of divinylbenzene and ethylstyrene
910-757-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Limestone and dicalcium silicate
910-704-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium fluoride and calcium sulfate and calcium carbonate
910-697-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cobalt sulphide and nickel sulphide and trinickel disulphide
910-663-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of copper oxide and dicopper oxide
910-628-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of zinc oxide and zinc peroxide
910-427-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of nickel monoxide and silicon dioxide
910-417-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium sulphide and sodium hydrogensulphide
910-404-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of silicon dioxide and zirconium dioxide
910-388-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium oxide and divanadium pentaoxide and molybdenum trioxide
910-374-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of copper oxide and manganese dioxide
910-356-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lanthanum oxide and titanium dioxide
910-349-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium chloride and sodium hydroxide
910-268-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium metasilicate and sodium hydroxide
910-245-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Quartz (SiO2) and aluminium and aluminium oxide and magnesium oxide
910-038-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Fumes, silica and diiron trioxide
909-981-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diiron trioxide and divanadium pentaoxide and nickel monoxide
909-880-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium fluoride and aluminium oxide and chromium (III) oxide and nickel dichloride
909-803-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of cerium(IV)oxide, praseodymium(III,IV)oxide and zirconium (IV)oxide
909-715-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cerium dioxide and zirconium dioxide
909-709-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cerium dioxide and lanthanum fluoride and lanthanum oxide
909-701-4 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium oxide and silicon dioxide and vanadium dioxide and aluminium oxide
909-634-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium and aluminium oxide and calcium oxide and magnesium oxide
909-586-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,3,3-pentamethylindan and 1H-Indene, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl and octahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-1H-indene
909-153-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,3,3-pentamethylindan and β,1,1,2,3,3-hexamethylindan-5-ethanol
909-152-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Methyl (E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoate andMethyl (Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoate
909-146-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of m,alpha-dimethylstyrene and p,alpha-dimethylstyrene
909-129-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-dimethyldecan-1-amide and N,N-dimethyloctanamide
909-125-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,6,10-trimethylundeca-3,5,9-trien-2-one and 7,11-dimethyldodeca-4,6,10-trien-3-one
909-122-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2