Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 jūlijs 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-bromoanisole
203-252-1 104-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-anisidine
203-254-2 104-94-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-anisidine
203-254-2 104-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-bromophenyl methyl sulphide
203-255-8 104-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-cyclopentylpropionyl chloride
203-257-9 104-97-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diethylbenzene
203-265-2 105-05-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-divinylbenzene
203-266-8 105-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohex-1,4-ylenedimethanol
203-268-9 105-08-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-benzoquinone dioxime
203-271-5 105-11-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(diethylamino)ethyl methacrylate
203-275-7 105-16-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptan-4-olide
203-279-9 105-21-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl cyanoacetate
203-288-8 105-34-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl cyanoacetate
203-288-8 105-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl cyanoacetate
203-288-8 105-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl bromoacetate 203-290-9 105-36-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl propionate
203-291-4 105-37-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl propionate
203-293-5 105-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl chloroacetate
203-294-0 105-39-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpentan-2-one oxime
203-298-2 105-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl acetoacetate
203-299-8 105-45-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl acetoacetate
203-299-8 105-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl acetoacetate
203-299-8 105-45-3 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(1,3-dimethylbutyl) maleate
203-304-3 105-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl malonate
203-305-9 105-53-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl butyrate
203-306-4 105-54-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyl-2-thiourea
203-308-5 105-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl cyanoacetate
203-309-0 105-56-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl cyanoacetate
203-309-0 105-56-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl cyanoacetate
203-309-0 105-56-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl cyanoacetate
203-309-0 105-56-6 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-diethoxyethane
203-310-6 105-57-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-diethoxyethane
203-310-6 105-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl carbonate
203-311-1 105-58-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl carbonate
203-311-1 105-58-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methyliminodiethanol
203-312-7 105-59-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
ε-caprolactam
203-313-2 105-60-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-1,2-ethanediyl dioleate
203-315-3 105-62-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bisisopropyl peroxydicarbonate
203-317-4 105-64-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(isopropyl) thioperoxydicarbonate
203-319-5 105-65-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-xylenol
203-321-6 105-67-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-xylenol
203-321-6 105-67-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopentyl propionate
203-322-1 105-68-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilauroyl peroxide
203-326-3 105-74-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl fumarate
203-327-9 105-75-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl maleate
203-328-4 105-76-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dipropoxyethane
203-335-2 105-82-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-bis(3-aminopropyl)methylamine
203-336-8 105-83-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-bis(3-aminopropyl)methylamine
203-336-8 105-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Citronellyl formate
203-338-9 105-85-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl formate
203-339-4 105-86-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl acetate
203-341-5 105-87-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl propionate
203-344-1 105-90-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione
203-347-8 105-95-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl adipate
203-350-4 105-99-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pentadecan-15-olide
203-354-6 106-02-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]dodecanamide
203-360-9 106-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12-hydroxystearic acid
203-366-1 106-14-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)octadecan-1-amide
203-367-7 106-15-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)oleamide
203-368-2 106-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl)amine
203-372-4 106-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-1-ol
203-374-5 106-21-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellol
203-375-0 106-22-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellal
203-376-6 106-23-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellal
203-376-6 106-23-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Geraniol
203-377-1 106-24-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nerol
203-378-7 106-25-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
203-379-2 106-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylbutyl butyrate
203-380-8 106-27-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl butyrate
203-381-3 106-29-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl enantate
203-382-9 106-30-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyric anhydride
203-383-4 106-31-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl octanoate
203-385-5 106-32-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl laurate
203-386-0 106-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propyl propionate
203-389-7 106-36-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromobenzene 203-390-2 106-37-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-bromotoluene
203-391-8 106-38-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-chlorobenzene 203-392-3 106-39-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-xylene
203-396-5 106-42-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorotoluene
203-397-0 106-43-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-cresol
203-398-6 106-44-5 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichlorobenzene 203-400-5 106-46-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichlorobenzene 203-400-5 106-46-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenol
203-402-6 106-48-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorophenol
203-402-6 106-48-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenol
203-402-6 106-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-toluidine
203-403-1 106-49-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-phenylenediamine
203-404-7 106-50-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-phenylenediamine
203-404-7 106-50-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-phenylenediamine
203-404-7 106-50-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-phenylenediamine
203-404-7 106-50-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-phenylenediamine
203-404-7 106-50-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1