Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 jūnijs 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction products of 2,4-diaminobenzensulfonic acid and 2,3-dibromopropanoyl chloride, diazotised, subsequently coupled with 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, reacted with reaction products of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine and N-ethylaniline, sodium salts
944-723-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4-{4-[acetyl(methyl)amino]-2-sulfonatoanilino}-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate and disodium sulfate and sodium chloride
944-710-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine
944-699-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(ammoniomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexanaminium isophthalate
944-688-9 15107-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
944-682-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Distillation residue of the reaction mass of 2-hexyldodecan-1-ol and 2-octyldecan-1-ol
944-676-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl]-1-penten-3-ol, cyclized
944-675-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ATMG
944-625-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-dihydroxy-4-nitro-8-(phenylamino)anthraquinone and 1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)anthraquinone
944-623-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium bis[5-amino-2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}benzenesulfonato(3-)]chromate(3-), trisodium bis[2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) and heptasodium bis[4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)-5-nitro-3-sulfophenyl]diazenyl-κN2}-6-(4-sulfoanilino)naphthalene-2-sulfonato(5-)]chromate(7-)
944-619-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, subsequently coupled with Urea, N-(3-aminophenyl)-, subsequently condensation with 1,3,5-Triazine, 2,4,6-trichloro-, further condensation with Benzenesulfonic acid, 3-amino- and 3-Pyridinecarboxylic acid, sodium salts
944-617-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol and cyanogen bromide
944-616-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-1,3-dimethylcyclohexane
944-610-3 286472-48-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sodium, bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(1-) and sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)]
944-584-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of Dimethyl hydrogen phosphite and Alcohols C14-18, Even, Linear
944-574-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(C11-C12 alkyl, branched)-2-hydroxy-benzaldehyde oxime
944-572-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium salt
944-563-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with reaction products of 6-amino-4-naphthol-2-sulfonic acid, sodium metabisulfite and formaòdehyde, chelated with chromium (3+), sodium potassium salts
944-562-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-2-(3-methylbutyl)cyclopentanol
944-561-8 1465004-85-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)propan-1-ol
944-553-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Liraglutide precursor
944-552-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin Human Methyl Ester
944-551-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin DesB30
944-550-8 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin Aspart Precursor
944-549-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin Aspart Ethyl Ester
944-548-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3aS*,4R*,5S*,7R*,7aS*)-4,7-methano-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-inden-5-yl]methyl acetate
944-536-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Commiphora erythraea (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction
944-533-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine, 2-(phenylethynyl)-sulphate
944-531-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Resinoid of Commiphora myrrha (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction
944-530-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2R*,4R*,4aR*,9bS*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine and (2R*,4R*,4aS*,9bR*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine
944-528-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl) sulphate
944-522-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3R,3aS,6R,7R,8aS)-3,6,8,8-tetramethyloctahydro-1H-3a,7-methanoazulen-6-yl rel-acetate and rel-(1aR,4aR,8aR)-2,4a,8,8-tetramethyl-1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydrocyclopropa[d]naphthalene and rel-(3R,3aS,7S,8aS)-3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulene
944-520-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, sodium salt
944-517-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Polysaccharids of kernel Avena sativa, Poaceae
944-507-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]- , subsequently coupled with 3,5-Diaminobenzoic acid, further coupled with diazotised Ethanol, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salts
944-505-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(allyloxy)dodecan-2-ol and 1-(allyloxy)tetradecan-2-ol
944-498-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of enzymatic esterification of linolenic acid and 1,2-octanediol
944-490-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyl-6-methylideneoct-7-en-2-yl acetate and 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate and 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexyl acetate
944-488-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,6-trimethyl-1-oxaspiro[2.5]oct-5-ene and 4-isopropylidene-1-methylcyclohexene
944-483-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one and 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one
944-482-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] and 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzene
944-461-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, C12-14 (even numbered)-alkyl esters, (2-hydroxylpropyl)ammonium salts
944-459-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethyl (E)-but-2-enoate
944-449-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol
944-439-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, C12 alkyl and triglycerides, C18 (unsaturated) alkyl with 2-(2-aminoethylamino)ethanol and sodium chloroacetate
944-415-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-4-(acetoxymethyl)-12-hydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-2H,11H-benzo[f]pyrano[4,3-b]chromene-3,6-diyl diacetate and (3S,4R,4aR,6aR,12aR,12bS)-4-(acetoxymethyl)-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-2H,11H-benzo[f]pyrano[4,3-b]chromen-3-yl acetate
944-413-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (4Z)-4-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (4E)-4-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (5Z)-5-ethylidene-2-propoxycyclohexanol and (5E)-5-ethylidene-2-propoxycyclohexanol
944-405-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of butanone and 2,2'-iminodi(ethylamine)
944-403-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
R,R-2-carboxy –[2-(2-propen-1-yl)-cyclopropyl] benzoate dicyclohexylamonium salt
944-401-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfuric acid, C16-C18 (even numbered) alkyl esters, sodium salts and C16-18 (even numbered) alcohols
944-399-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol; sulphate
944-397-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1)
944-396-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ethane-1,2-diol and 2-hydroxyethyl formate and ethylene diformate
944-390-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons from waste rubbers and tires, thermo-mechanical depolymerisation condensate
944-384-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(dimethylammonium) dodecakis(µ-methoxy)-µ6-oxido-octahedro-hexakis(chloridoindium)ate dimethanol solvate
944-363-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
944-347-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
benzyl (3R,4S)-3-(N-(ethoxycarbonyl)-N-(5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl)glycyl)-4-ethylpyrrolidine-1-carboxylate
944-343-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]calcium(2-), sodium chloride and aspartic acid disodium salt
944-341-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 1-methyl-3-(4-methylpent-3-enyl) cyclohex-3-ene-1-carboxylate and methyl 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylate
944-340-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate
944-336-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of o-cresol and camphene, obtained by addition, hydrogenation and distillation
944-329-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of o-Cresol and Camphene obtained by addition followed by distillation.
944-325-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethanone and 2,6,6-trimethylcycloheptanone
944-298-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4-nitro-6-sulfo-phenol, chelated with iron, sodium salt
944-296-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Propanoic acid, 3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl- and tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear
944-290-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-12, isopentyl esters
944-288-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(Acryloyloxy)-2-hydroxypropyl methacrylate, 2-(Acryloyloxy)-3-hydroxypropyl methacrylate and 2,3-Bis(acryloyloxy)propyl methacrylate
944-287-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexan-3-hydroperoxide and 4-hydroperoxy-1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-ene and pin-2(3)-ene
944-285-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(2-) and Sodium hydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(1-)
944-283-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-2-((4-(ethyl(2-hydroxyethyl)amino)phenyl)diazenyl)-6-methoxy-3-methylbenzo[d]thiazol-3-ium trichlorozincate
944-280-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid and 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene -1-carboxylic acid
944-279-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]]-, lithium sodium and Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, lithium sodium
944-274-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[3-(hydroxy-kO)-4-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}naphthalene-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) and sodium [4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
944-272-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium Olivoyl Glutamate
944-266-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenepropanoic acid, α-[2-(dimethylamino)ethyl]- hydrochloride
944-260-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of (+)-pin-2(3)-ene CAS 7785-70-8 and Formic Acid CAS 64-18-6, obtained by phase separation and distillation.
944-255-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5,5-trimethylcyclohexene and 1,3,3-trimethylcyclohexene
944-253-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of sulfuric acid with Cedrenepoxide.
944-252-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 6-butyl-3,6-dihydro-2,4-dimethyl-2H-pyran and 2-butyl-3,6-dihydro-4,6-dimethyl-2H-pyran and 2-butyltetrahydro-6-methyl-4-methylene-2H-pyran
944-251-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of acid red 143 (free acid) or the respective sodium salt (e.g Lansyn red F-5B) (UVCB) with Tetrabutylammonium bromide (CAS nr.: 1643-19-2) resulting in a mixture of AR143-(TBN)2 (Main component), AR143-(TBN), AR143-(TBN)3, AR143-(TBN) without alkyl tail, AR143-(TBN)2 without alkyl tail.Chemical name main component AR143-(TBN)2:di-(tetra-n-butylammonium) salt of 1-benzoyl-4-[4'-(1'',1''-dimethylpropyl)-phenoxy]-6-phenylamino-2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho(1,2,3-de)quinolin, disulfonic acid
944-248-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of condensation between 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis(5-nitrobenzenesulfonic acid) and 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid, sodium salts
944-247-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C9-12-alkyl esters, sodium salts
944-243-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of vanilline, obtained by hydrogenation
944-235-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 3,9-dibromobenzanthrone condensed with 2 equivalents of 1-aminoanthraquinone, subsequently further condensed under oxidative conditions
944-232-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4R)-2-(1-butoxyethoxy)-4-isopropyl-1-methylenecyclohexane
944-221-9 1429469-15-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Trisodium 4-({4-chloro-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate and Trisodium 4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonate
944-218-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-dimethyl bicyclo[3.3.0]oct-3-ene and 1,5-dimethyl-8-formoxy bicyclo[3.2.1]octane
944-217-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-7-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-5-en-1-ol and isomer 1 of 6-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-7-en-1-ol and isomer 2 of 6-hydroperoxy-3,7-dimethyl-oct-7-en-1-ol
944-211-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even-numbered), C18unsatd, N-[3-(dimethylamino)propyl]
944-209-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts
944-207-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1Z)-prop-1-en-1-ylphosphonic acid and prop-2-en-1-ylphosphonic acid
944-204-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1R,5R)-5-isopropyl-2-methylenecyclohexanol and (1S,5R)-5-isopropyl-2-methylenecyclohexanol
944-198-5 339267-31-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-(4-((4-(dimethylamino)phenyl)(4-(methylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium acetate and N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-methylmethanaminium
944-191-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Feldspar minerals, magnetite and quartz, calcination products of copper mining residues.
944-188-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 2-Butoxyethanol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin
944-181-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (1S,3R,6R)-3-isopropyl-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and (1R,3R,6S)-3-isopropyl-6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
944-172-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1R,4R,6S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and (1S,4R,6R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
944-171-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-10 (even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
944-170-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-168-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate
944-161-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2