Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 aprīlis 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98939 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
VE-LINOLEATE
413-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VDM, VINYL DIMÉTHYL AZLACTONE
422-280-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vapour grown graphitic carbon fibre
950-278-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
VANLUBE 981
435-550-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VANLUBE 871
439-050-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VANILLYLAMINE
422-450-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vanillin
204-465-2 121-33-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanillic acid
204-466-8 121-34-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium, oxalate complexes
308-876-9 98903-75-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium, oxalate complexes
308-876-9 98903-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vanadium(IV) oxide hydrogen phosphate hemihydrate, lithium, zinc, molybdenum, iron and chlorine doped
407-350-7 93280-40-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vanadium zirconium yellow baddeleyite
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77991.
269-063-1 68187-01-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium trichloride oxide
231-780-2 7727-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium trichloride
231-744-6 7718-98-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium tetrachloride
231-561-1 7632-51-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium oxysulphate
949-084-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium oxide sulphate
248-652-7 27774-13-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium dioxide
234-841-1 12036-21-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium diascorbate
945-749-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium carbide nitride
601-732-9 12069-91-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium carbide
235-122-5 12070-10-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium
231-171-1 7440-62-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadate(1-), oxo[phosphato(3-)-.kappa.O]-, hydrogen, hydrate (2:1)
618-920-1 93280-40-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Valinamide
402-840-7 20108-78-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Valeryl chloride
211-330-1 638-29-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeronitrile
203-781-8 110-59-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Valeric anhydride
218-212-9 2082-59-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric acid
203-677-2 109-52-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeraldehyde
203-784-4 110-62-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), middle
917-782-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), light, base and acid
923-317-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), light
924-360-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
VA-057
442-430-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V159456
426-780-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V139117
434-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V138033
434-790-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V138018
434-810-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V 157345
405-220-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UY-905
417-090-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UY-323
407-160-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine
422-720-8 166242-53-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UU
441-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
URSOLSÄURE NA-SALZ
438-990-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uronium hydrogen sulphate
244-343-6 21351-39-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Uridine, 2'-deoxy-5-ethyl-, 3',5'-bis(4-chlorobenzoate)
607-566-3 25137-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uric acid
200-720-7 69-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Urethane Resin M2001
930-384-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde, glyoxal and methanol
296-665-1 92908-36-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde and glyoxal
296-664-6 92908-35-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde
271-898-1 68611-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Urea sulphate
242-803-0 19082-42-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea phosphate
225-464-3 4861-19-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea
200-315-5 57-13-6 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
URALAC ZW4469 SN
433-450-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
URALAC ZW4233 SN
432-630-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Uracross P 3307
420-990-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Uracil
200-621-9 66-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecyl glucoside
308-766-0 98283-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecenal
215-656-5 1337-83-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoyl chloride
241-741-1 17746-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecanolactone
254-399-3 39282-36-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanol, branched and linear
603-309-4 128973-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoic acid
203-964-2 112-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecanedioic acid
217-440-6 1852-04-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecane
214-300-6 1120-21-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanal
203-972-6 112-44-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-4-olide
203-225-4 104-67-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
undecan-2-one; methyl nonyl ketone
203-937-5 112-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-1-ol
203-970-5 112-42-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
undecaaluminium sodium heptadecaoxide, lithium doped
629-817-6 1236215-65-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enoyl chloride
253-951-0 38460-95-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undec-10-enoic acid
203-965-8 112-38-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enal
203-973-1 112-45-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
UMTR1
420-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-803
443-900-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-225
406-510-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-214
400-230-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-385,204
440-140-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-356,729
428-490-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-348,959
434-610-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-348,954
427-160-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-294,312
428-740-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,681
427-170-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,679
439-420-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,068
424-770-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR4
420-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR3
420-110-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR10
419-890-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR1
420-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR 9
421-760-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB-101528-1
436-700-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB 38757
439-760-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ucb 22060
446-640-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER N
420-760-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER (STRIPPED)
414-350-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2