Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 aprīlis 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98939 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3-diphenylurea
203-003-7 102-07-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, acetate (1:2)
807-720-1 69112-70-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,8-tetrakis(4-butylphenylamino)anthracene-9,10-dione
445-710-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
413-370-7 17351-75-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromonaphthalene
201-484-8 83-53-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxan-2-one
608-477-2 3041-16-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-dimethylbicyclo[3.2.1]octan-8-one oxime
278-079-8 75147-23-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-((2-chlorophenyl)-N-methylcarbonimidoyl)cyclopentan-1-ol
641-894-8 6740-87-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)propan-1-ol
944-553-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2-carboxylatoethyl)-2-(heptadec-8-enyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-1H-imidazolium
267-569-7 67892-37-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one
950-588-6 1352216-91-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(3-sulphonatopropyl)-2-vinylpyridinium
229-565-3 6613-64-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diol
943-286-0 955359-35-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-trans-Pentylcyclohexyl)-4-propylbenzene
617-422-1 82991-48-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-3 dihydroxy-2,4bis-(4-(2-sulfooxyethanesulfonyl)-phenylazo) benzene disodium salt
937-924-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-[[2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-one
243-978-6 20702-77-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methyl]naphthalene-2,7-disulphonic acid
269-848-9 68345-20-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-3-chloropropane
203-697-1 109-70-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-butoxy-4-[4-(trans-4-ethylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-2,3-difluorobenzene
833-005-9 1003218-33-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-butyl-5-[(4-chlorophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxonicotinonitrile
274-126-1 69808-32-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloropropane
208-749-7 540-54-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-benzene
603-009-3 124729-02-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1-cyclohexene-1-yl]-benzene
611-450-8 570384-43-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1H-imidazole
230-403-9 7098-07-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-2-(3-methylbutyl)cyclopentanol
944-561-8 1465004-85-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexyl acetate
226-040-0 5240-32-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methoxyhexane
225-263-0 4747-07-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-N,N',N''-tris(1-methylpropyl)silanetriamine
253-634-7 37697-65-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylheptyl acrylate
256-005-5 42928-85-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpyrrolidine
204-438-5 120-94-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-8-(phenylamino)-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53571.
235-521-4 12262-32-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium,N,N-diethyl-2-hydroxy-N-methyl-3-[3-[1,3,3,3-trimethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propoxy]-,chloride(1:1)
806-550-5 1538603-86-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate
950-485-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
10-(2,5-Dihydroxyphenyl)-10H-9-oxa-10-phospha-phenantbrene-10-oxide
619-409-6 99208-50-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7-methyl, (7alpha, 17alpha-)
601-419-7 1162-60-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,5-Trifluoro-4''-(trans-4-propylcyclohexyl)-4-trifluoromethoxy-[1,1';4',1'']terphenyl
610-847-3 524709-77-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1,1-dimethylethyl)imino]bisethanol
218-480-7 2160-93-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
245-516-9 23243-68-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydi(ethylamine)
220-395-5 2752-17-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl methacrylate
221-309-9 3063-94-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroacetamide
206-559-9 354-38-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,3,5-trimethylhexyl]carbamate 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,5,5-trimethylhexyl]carbamate
938-105-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-Tetrafluorooxetane
700-202-5 765-63-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-trimethylcyclopent-3-enylacetonitrile
239-405-4 15373-31-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trifluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxole
605-263-0 161611-74-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylamine
253-197-2 36768-62-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylbenzene-1,3-diamine
221-456-9 3102-70-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine-3-oxide
609-076-5 35139-67-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
203-565-3 108-26-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-diphenyloxazole
202-181-3 92-71-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-furandione, dihydro-, mono- C18- alkenyl derivs. reaction products with potassium hydroxide
947-318-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-xylidine
202-451-0 95-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-diisopropylnaphthalene
246-045-1 24157-81-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-Dioxo-3-phenyl-7-(4-n-propoxy-phenyl)-2,6-dihydrobenzo-(1,2-b;4,5-b')difuran
400-750-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethane-1-sulfonamide
812-222-2 4443-23-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one
600-418-9 1033-16-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,7-dimethylocta-2,6-dienyl)cyclopentan-1-one
268-706-3 68133-79-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)ethyl dodecanoate
609-033-0 34839-10-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-methyl-p-toluidino)ethanol
220-638-5 2842-44-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({[3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl]carbamoyl}oxy)ethyl prop-2-enoate
815-462-6 124451-79-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({[3-(methylsulfanyl)phenyl]carbamoyl}oxy)ethyl prop-2-enoate
700-694-1 1207339-61-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl] hydrogensulphate
219-668-1 2494-88-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl]ethanol
226-046-3 5246-57-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-nitrophenyl)sulphonyl]ethanol
255-501-9 41687-30-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
306-764-4 97404-02-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(5A,7A)-17-(CYCLOPROPYLMETHYL)-3,6-DIMETHOXY-18,19-DIHYDRO-4,5-EPOXY-6,14-ETHENOMORPHINAN-7-YL]-3,3-DIMETHYLBUTAN-2-OL
605-398-5 16524-65-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-3-yl]ethanol
608-245-0 28770-01-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3',5'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-ethyltetrahydro-2H-pyran
616-651-4 787582-75-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetoxyethyl stearate
245-122-7 22613-51-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-(2-hydroxyethyl)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
814-705-3 6940-45-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl methacrylate
236-885-7 13532-94-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, reaction products with 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide and sodium hydroxide
290-883-0 90268-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-2-methylpropane
208-066-4 507-20-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenyl cyclopentyl ketone
229-802-0 6740-85-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-1,3-dimethylcyclohexane
944-610-3 286472-48-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-4-(hydroxymethyl)phenol
674-192-5 4912-58-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzonitrile
613-895-3 6609-57-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-N-(3-methoxyphenyl)-N-methylbutanamide
840-202-3 2101947-22-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexan-1-ol, ethoxylated, esters with acrylic acid
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-156-4 62722-22-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl dihydrogen phosphate
213-967-0 1070-03-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hepten-4-one, 5-methyl-, (2E)-
600-299-3 102322-83-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-[(3-{[3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)(dimethyl)ammonio]propane-1-sulfonate
695-243-8 500731-87-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoctadecan-2-yl)octadecanamide
936-560-6 212070-45-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone
208-577-2 533-75-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isobutyl-4-vinyl-1,3-dioxolane
815-031-2 1411949-02-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isocyanato-2-methylpropane-1,3-diyl bisacrylate
680-798-0 886577-76-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Isocyanatoethyl acrylate
482-140-6 13641-96-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylheptane
816-311-7 76589-16-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-one
807-489-7 1447712-18-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylglutaric acid
210-521-7 617-62-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2