Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 aprīlis 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98939 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

Infinite



Uses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
207-892-2 499-80-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carbaldehyde oxime
212-849-6 873-69-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridinium dichromate
243-478-8 20039-37-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridinium, 1-[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]cyclohexyl]amino]-6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-3-carboxy-, inner salt, sodium salt (1:3)
813-042-7 1918149-24-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridinium, 1-[4-[[4-[2-[5-(acetylamino)-2-methoxy-4-[2-(3,6,8-trisulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-8-sulfo-1-naphthalenyl]amino]-6-amino-1,3,5-triazin-2-yl]-3-carboxy-, inner salt, sodium salt (1:?)
691-442-9 1316184-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridinium, 1-[4-amino-6-[[4-[2-(4,8-disulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]-8-sulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-3-carboxy-, inner salt, sodium salt (1:?)
691-441-3 1316184-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrimidine-2-ol hydrochloride
253-897-8 38353-09-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
QAVR
414-310-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C14-18 (even numbered) and C18 unsaturated-alkyl-hydroxyethyl-dimethyl, chlorides
948-061-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quinine
205-003-2 130-95-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quino[2,3-b]acridine-6,7,13,14(5H,12H)-tetrone
216-125-0 1503-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Raction product of 2-Ethyl-1-hexylamine and 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine with 4-bromo-1,8 naphthalic anhydride
826-490-3 1971906-58-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Radia 7838
484-350-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Raffinates (petroleum), catalytic reformer ethylene glycol-water countercurrent exts.
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from the UDEX extraction process on the catalytic reformer stream. It consists of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C9.
270-088-5 68410-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rape oil, polymer with tung oil
606-051-0 185323-46-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rape oil, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
308-732-5 98219-63-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (+-)-(1RS,2SR,5SR,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE and (+-)-(1RS,2SR,5RS,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE
942-400-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate
950-412-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,2RS,7SR,8RS,9E)-9-Ethylidene-3-oxatricyclo [6.2.1.0(2,7)] undecane and (1RS,2RS,7SR,8RS,9Z)-9-Ethylidene-3-oxatricyclo [6.2.1.0(2,7)] undecane and (1RS,2SR,7SR,8SR,10E)-10-Ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)] undecane and (1RS,2SR,7SR,8SR,10Z)-10-Ethylidene-3-oxatricyclo [6.2.1.0(2,7)] undecane
941-194-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1S*, 2R*, 5S*)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol and (1S*, 2S*, 5R*)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol
946-911-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (2R)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-enal and (2S)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-enal
422-120-6 166432-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2R,4R)-4-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-2-methylcyclohexanone and (2S,4S)-4-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-2-methylcyclohexanone
938-347-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2Z)-5-[(1R,3R,6S)-2,3-dimethyltricyclo[2.2.1.02,6]hept-3-yl]-2-methyl-2-penten-1-ol and (2Z)-2-methyl-5-[(1S,2R,4R)-2-methyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-2-penten-1-ol
950-968-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanol and (3S)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanol
940-702-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]butanal and (3S)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]butanal
944-855-6 199445-85-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-methyl-5-[(1R,3R)-2,2,3-trimethylcyclopentyl]pentan-2-one and (3S)-3-methyl-5-[(1R,3R)-2,2,3-trimethylcyclopentyl]pentan-2-one
942-532-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (4R)-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexene and cis-1-methoxy-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexane
949-219-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (4Z,8E)-dodeca-4,8,11-trienal and (4E,8Z)-dodeca-4,8,11-trienal
701-295-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (6E)-2,6-dimethyl-10-methylenedodeca-2,6-diene and (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-triene and (6E,10E)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene and (6E,10Z)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene
942-471-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (7E)-undec-7-enal and (8E)-undec-8-enal and (9E)-undec-9-enal and (9Z)-undec-9-enal and undec-10-enal
947-118-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (8R)-(11S)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane and (8R)-(11R)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3,7-dimethylocta-1,3,6-triene and (R)-p-mentha-1,8-diene and (Z)-3,7-dimethylocta-1,3,6,-triene and 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene and DL-borneol and bornan-2-one and cineole and linalool and linalyl acetate and p-menth-1-en-4-ol
946-855-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl formate and 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl formate
906-078-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one and (E) -1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)pent-1-en-3-one and (E) -1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-1-en-3-one
943-653-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-5-benzamido-4-hydroxy-3-((2-(otolyloxy)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulfonic acid and disodium 5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[2-(2-methylphenoxy)phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
947-136-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1-bis(phenethyloxy)ethane and [2-(1-ethoxyethoxy)ethyl]benzene
907-481-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethyl-2-naphthol and 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
915-318-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethyl-2-naphthol and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
915-610-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-propanediol, 1,2-diformate and 1,2-propanediol, 1-formate and 1,2-propanediol, 2-formate and formic acid and propane-1,2-diol
940-273-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-dimethyl-1,1,3,3-tetraphenyldisiloxane and 1,3,3,5-tetramethyl-1,1,5,5-tetraphenyltrisiloxane and 1,3,3,5,5,7-hexamethyl-1,1,7,7-tetraphenyltetrasiloxane
946-850-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione and1-[(2-ethylhexyl)amino]-4-(3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamino)anthraquinone and 1,4 di (3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamino) anthraquinone
911-358-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol monooleate and 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol dioleate
946-155-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(4-methyl-1,2-phenylene)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-5-methoxy-4,1-phenylene]-2,1-diazenediyl]]bis-, sodium salt (1:4) and 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3-methyl-1,2-phenylene)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-5-methoxy-4,1-phenylene]-2,1-diazenediyl]]bis-, sodium salt (1:4)
947-857-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-naphthylene diisocyanate and Amines, hydrogenated tallow alkyl
911-527-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[3-[(2-bromo-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]benzoyl]amino]-6-[2-[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-5-hydroxy-, sodium salt (1:3) and Trisodium 6-[{5-[(2-bromoacryloyl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-({3-[(2,3-dibromopropanoyl)amino]benzoyl}amino)-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonate
941-899-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethanone and 2,6,6-trimethylcycloheptanone
944-298-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethyl acetate and 2,6,6-trimethylcycloheptanol acetate
949-569-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-[rac-(1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]pentan-3-ol isomer 1 and 1-[rac-(1S,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]pentan-3-ol
947-711-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro, 2-(difluoromethoxy) -1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane and 2-difluoromethoxy-1,1,1,2,3,3,3-eptafluoro-propane
947-520-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-hydroxypropan-2-yl diethylphosphinate and 2-hydroxypropyl diethylphosphinate
829-436-7 2230512-72-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-4-(4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-3-(4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
945-920-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Propanaminium, 3-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-N-[2-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]ethyl]-N,N-dimethyl- & chloride
947-402-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1-vinylcyclohex-3-enecarbaldehyde and 4-vinylcyclohex-1-enecarbaldehyde
700-805-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2',2''-nitrilotriethanol and disodium succinate and sodium acetate and sodium bromide
905-908-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-oxybisbutane and 2-methylpropan-2-ol and butan-2-ol and diisopropyl ether
903-919-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis[({6-oxo-6-[(2-propylheptyl)oxy]hexanoyl}oxy)methyl]butyl 2-propylheptyl hexanedioate and bis(2-propylheptyl) adipate
942-066-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-bis(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazol-1-yl]-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazole and 1-[2,4-bis(2-chlorophenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazol-1-yl]-2,4-bis(2-chlorophenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazole and 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazol-1-yl]-4,5-diphenylimidazole
941-730-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-dimethyl-6-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran and 2-methyl-4-methylene-6-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4,6-dimethyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran
943-553-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,9-dichloro-5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione and 2,9-dimethoxy-5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione
941-220-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(((1-(methacryloyloxy)propan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoic acid and 2-((2-(methacryloyloxy)propoxy)carbonyl)benzoic acid
947-354-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(phosphonooxy)ethyl acrylate and bis[2-(acryloyloxy)ethyl] hydrogen phosphate
915-618-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxo-N-phenylbutanamide and 2-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxo-N-phenylbutanamide
947-596-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 2-[[1-(chloromethyl)-2-[[4-(oxiran-2-ylmethoxymethyl)cyclohexyl]methoxy]ethoxy]methyl]oxirane and cis-1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane and trans-1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane
946-427-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-dodecylhexadecyl methacrylate and 2-tetradecyloctadecyl methacrylate
946-978-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethyl-4-methyl-1H-imidazole-1-propiononitrile and 2-ethyl-5-methyl-1H-imidazole-1-propiononitrile
947-727-8 568591-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hexadecyl-N-(2-hydroxyethyl)-3-oxoicosanamide, 2-hexadecyl-N-(2-hydroxyethyl)-3-oxo-, N-(2-hydroxyethyl)-3-oxo-2-tetradecylicosanamide and N-(2-hydroxyethyl)-3-oxo-2-tetradecyloctadecanamide.
938-695-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxyethyl 12-hydroxyoctadec-9-enoate and 2,3-dihydroxypropyl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
947-976-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxyisopropyl 2-hydroxypropyl bicarbamate and 2-hydroxypropyl carbazate and propylene carbonate
906-521-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-isopropenyl-5-methylhex-4-en-1-ol and 2-isopropenyl-5-methylhex-4-enyl acetate and DL-borneol and caryophyllene and linalool and linalyl acetate and p-menth-1-en-4-ol
946-901-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyldecan-1-al and undecanal
907-235-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpent-2-ene and diisopropyl ether
906-484-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-octyldodecyl 2-hydroxypropanoate, 2-Octyldodecan-1-ol and 2-octyldodecyl 2-[(2-hydroxypropanoyl)oxy]propanoate
700-839-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-{[(2-{3-[2-({[2-(methacryloyloxy)ethoxy]carbonyl}amino)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)carbamoyl]oxy}propyl methacrylate and 1,3-phenylenebis(propane-2,2-diylcarbamoyloxyethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate) and 1,3-phenylenebis(propane-2,2-diylcarbamoyloxypropane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
943-136-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3',5-diallyl[biphenyl]-2,4'-diol and 5,5'-diallyl[biphenyl]-2,2'-diol
943-705-7 947686-05-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,4,5-trichlorophthalic acid, strontium salt and 3,4,6-trichlorophthalic acid, strontium salt and 3,4-dichlorophthalic acid, strontium salt and 3,5-dichlorophthalic acid, strontium salt and 3,6-dichlorophthalic acid, strontium salt and 3-chlorophthalic acid, strontium salt and 4,5-dichlorophthalic acid, strontium salt and 4-chlorophthalic acid, strontium salt
925-568-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-bis-tert-butylsalicyclic acid and hydrogen bis[3,5-di-tert-butylsalicylato92-)-O1O2]aluminate (III)
432-820-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-diethyl-2,5-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one and 3,5-diethyl-5,6-dimethylcyclohex-2-en-1-one
943-554-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,6-Bis(3-chlorophenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-(3-Chlorophenyl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro- pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione and 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
465-080-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium chloride and 3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium trichlorozincate
943-688-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethyloct-7-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate and 3,7-dimethyloctyl 3-methyl-2-butenoate and citronellyl 3-methylcrotonate
946-248-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane and triacetoxyvinylsilane
604-964-9 154518-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)propanal and 3-(1,1-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)propanal and 3-(1,1-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)propanal
700-617-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(3aS,7aR)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-1-yl]propanal and 3-[(3aR,7aS)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-2-yl]propanal
942-467-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-{[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}ethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride and 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1,3-thiazol-3-ium chloride dihydrate
943-893-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2-naphtyl)amino]-N,N,N-trimethylanilinium chloride and 3-[(8-amino-dibromo-5-hydroxy-4-imino-1-oxo-1,4-dihydronaphthalenyl)amino]-N,N,N-trimethylbenzenaminium chloride and 3-[(bromo-1,4-dihydroxy-8-imino-5-oxo-5,8-dihydronaphthalenyl)amino]-N,N,N-trimethylbenzenaminium chloride
916-466-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(ptolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonic acid and disodium 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate
943-290-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate and 3-phenoxybenzyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate (4:1)
946-945-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-phenyl-6-[(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-8-yl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine and 6,6'-methanediylbis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine)
946-144-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl pivalate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl pivalate
944-011-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl- & acetate
947-406-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-and acetate
947-403-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3H-Indolium, 2-[[2-(4-methoxyphenyl)-2-methylhydrazinylidene]methyl]-1,3,3-trimethyl- and acetate
947-405-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,8-diamino-2-[4-(2-ethoxyethoxy)phenyl]-1,5-dihydroxy-9,10-anthraquinone and 4,8-diamino-2-(4-ethoxyphenyl)-1,5-dihydroxy-9,10-anthraquinone
600-569-0 104491-84-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-methyl-1-oxaspiro[5.5]undec-3-ene and 4-methyl-1-oxaspiro[5.5]undec-4-ene and 4-methylidene-1-oxaspiro[5.5]undecane
944-753-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 4-methyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran and 4-methyl-6-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran and 4-methylene-2-phenyltetrahydro-2H-pyran
915-782-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of 4-tert-butyl-2-hydroxycyclohexyl methacrylate and 5-tert-butyl-2-hydroxycyclohexyl methacrylate
418-420-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,12-dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione and 5,12-dihydro-2-methylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione and 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
909-082-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione and aluminium tris(5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxoquino[2,3-b]acridine-2-sulphonate) and dialuminium tris(5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxoquino[2,3-b]acridine-2,9-disulphonate)
909-092-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,5'-[sulphonylbis(3,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid] and disodium 5,5'-[sulphonylbis(3,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate]
946-787-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,7-dimethoxy-3-(4-(sec-C10-C13-alkyl)-benzoyl)-2H-chromen-2-one
949-790-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2