Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 30 marts 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98869 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Disodium 6-amino-5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
274-437-2 70210-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2-sulphonate]
222-838-8 3626-36-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 7-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate; reaction mass of: disodium 7-(2,4-difluoropyrimidin-6-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate
426-840-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7-[[2-(acetylamino)-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3-disulphonate
268-974-1 68155-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 8-[[4-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1-sulphonate
277-155-8 72968-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 8-hydroxynaphthalene-1,6-disulphonate
280-631-8 83732-80-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)bis[imino(3-methylpropane-1,3-diyl)]]bis(benzenesulphonate)
274-999-9 70900-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[ethyltoluenesulphonate]
280-163-4 83027-61-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)][2-[(2-hydroxybenzylidene)amino]-4-nitrophenolato(2-)-N2,O1,O2]chromate(2-)
280-676-3 83733-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(2-)
274-492-2 70236-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1,3-disulphonato(4-)]cuprate(2-)
276-541-3 72252-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [5-chloro-3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxybenzene-1-sulphonato(4-)]hydroxychromate(2-)
229-054-5 6408-31-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-[(2-anilino-1-naphthyl)azo]-2,4-dinitrophenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
278-133-0 75214-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-N-methylnaphthalene-2-sulphonamidato(2-)][6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(3-)]cobaltate(2-)
278-189-6 75314-27-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-hydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(4-)]cuprate(2-)
276-423-1 72152-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate
249-352-9 28983-56-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
946-134-1 164651-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-mesylphenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(2-)
259-452-4 55039-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [μ-[[7,7'-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-sulphamoylphenyl]azo]naphthalene-2-sulphonato]](6-)]]dicuprate(2-)
229-872-2 6798-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium benzene-1,3-disulphonate
212-606-4 831-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium hexatitanate
815-182-4 12058-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium L-tyrosinate
274-152-3 69847-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate
216-732-0 1655-29-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium tartrate
212-773-3 868-18-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium {sulfonylbis[4,1-phenylenediazene-2,1-diyl(1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-5,3-diyl)]}dimethanesulfonate
700-493-9 1228180-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillate of aerobic enzymatic oxidation products of patchouli oil alpha-guaiene rich fraction
700-880-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), catalytic reformed hydrotreated light, C8-12 arom. fraction
A complex combination of alkylbenzenes obtained by the catalytic reforming of petroleum naphtha. It consists predominantly of alkylbenzenes having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 160°C to 180°C (320°F to 356°F).
285-509-8 85116-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), heavy naphthenic
A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-054-1 64741-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), hydrodesulfurized thermal cracked middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation from hydrodesulfurized thermal cracker distillate stocks. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 to C25 and boiling in the range of approximately 205° C to 400°C (401°F to 752°F).
285-505-6 85116-53-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), hydrotreated light catalytic cracked
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst.
272-930-7 68921-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), light distillate hydrotreating process, low-boiling
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of products from the light distillate hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C9 and boiling in the range of approximately 3°C to 194°C (37°F to 382°F).
270-093-2 68410-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), light naphthenic
A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-053-6 64741-52-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), polymd. steam-cracked petroleum distillates, C5-12 fraction
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of polymerized steam-cracked petroleum distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12.
270-735-1 68477-50-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19 cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-098-1 64741-97-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), sweetened middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).
265-088-7 64741-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillation residue, butyl alcohols production, rectification
931-740-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disulfo copper phthalocyanine amine salt
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 74180.
215-523-1 1328-51-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ditin pyrophosphate
239-635-5 15578-26-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
docosanyl 4-hydroxybenzoate
920-338-0 109236-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodeca (lithium, sodium)-2-({4-[4-(4-{bis[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-({-sulfonato-[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl} diazenyl)anilino]-triazin-yl}-6-[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-(sulfonato--[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl)diazenyl)anilino]piperazin-yl)-triazin-ylamino]-alkyl-5-(sulfonatoalkoxy)phenyl}diazenyl)-5-[(sulfonatophenyl)diazenyl]benzensulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecahydro-3,8,8,11a-tetramethyl-5H-3,5a-epoxynaphth[2,1-c]oxepin
260-686-4 57345-19-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecamethylenediamine
220-489-6 2783-17-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dodecane-12-lactam, manufacturing of, by-products from, distillation residues
923-400-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanedioic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:2)
285-132-9 85030-08-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanoic acid, ester with 1,2-propanediol
253-462-2 37321-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanoic acid, monoester with oxybis[propanediol]
619-220-9 96499-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecene
246-922-9 25378-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the hydrogenation of isotridecanal from the hydroformylation of dodecene. It consists predominantly of C13-14 primary aliphatic alcohols, C22-28 dimer alcohols, C26 acetals and esters, and C>10 acid sodium salts and boils in the range of approximately 250°C to 450°C (482°F to 842°F).
271-239-8 68526-91-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl lactate
228-504-8 6283-92-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyloxirane
221-781-6 3234-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DS-2920A-E
428-880-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dysprosium trinitrate
233-410-5 10143-38-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Eldew APS-307
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Elemol-rich fraction of essential oil of Canarium commune (Burseraceae) obtained from exudate by fractional distillation
947-958-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Emblic, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Phyllanthus emblica L., Euphorbiaceae.
289-817-3 90028-28-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enbucrilate
229-552-2 6606-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Ophiopogon japonicus, Liliaceae, root
812-241-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Palmaria palmata extract
607-053-4 223751-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Epoxy Resin T1600
937-130-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Epoxy Resin T1800
930-447-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Equimolecular mixture of - Disodium 2-Hexadecylsulfanyl-1-(4-sulfo-butyl)-1H- benzoimidazole-5-sulfonate - Disodium 2-Hexadecylsulfanyl-3-(4-sulfo-butyl)-1H- benzoimidazole-5-sulfonate
452-830-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Escherichia coli dehalogenase catalyst
947-896-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Escin
229-880-6 6805-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil camphor-rich of Artemisia herba-alba (Asteraceae) obtained from herb by steam distillation
946-604-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Blue tansy obtained from the flowers and leaves of Tanacetum annuum (Asteraceae) by steam distillation
948-910-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cedarwood obtained from the wood of Cupressus funebris (Cupressaceae) by steam distillation and washing - Terpenes
947-279-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cedarwood Texas obtained from the wood of Juniperus mexicana (Cupressaceae) by distillation - Cedrol
946-636-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cinnamomum camphora (Lauraceae) obtained from leaves by steam distillation
947-255-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cinnamon bark obtained from the bark of Cinnamomum zeylanicum, Lauraceae by distillation
943-043-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse (Umballiferae) obtained from the gum-resin by steam distillation
945-878-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Matricaria recutita (Asteraceae) obtained from flower tops by steam distillation of European origin
947-664-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential Oil of Piper nigrum L. (Family: Piperaceae). Obtained by the steam distillation of dried unripe berries.
616-894-6 8006-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Schinus Terebinthifolius (Anacardiaceae) obtained from red berries by steam distillation
946-006-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterase, aryl
232-884-0 9032-73-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterase, cholesterol
232-808-6 9026-00-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
esterification product of 2-hydroxypropane-1,3-diyl-bis(2-methylprop-2-enoate) and 3-hydroxypropane-1,2-diyl-bis(2-methylprop-2-enoate) and diphosphorus pentoxide
700-757-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of castor oil and tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione
700-064-6 2105830-60-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of Nonanoic acid with C9-11, C10-rich alcohols, branched
946-239-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of sunflower-oil fatty acids, with 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol
816-845-0 1818326-42-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol with n-heptanoic acid and n-octanoic acid and n-decanoic acid
816-315-9 70024-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid
949-892-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of glycerol with docosanoic acid, icosanedioic acid and 16-methylheptadecanoic acid
942-166-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of Guerbet alcohols, C24-26, branched and cyclic with benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (3:1)
949-745-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Estr-4-ene-3,11,17-trione 3-(ethylene dithioketal) 17-(2,2-dimethylpropane-1,3-diyl ketal)
695-716-9 1174931-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
estr-4-ene-3,11,17-trione cyclic 3-(1,2-ethanediylmercaptole)
920-684-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Estradiol
200-023-8 50-28-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethametsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-[(4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
619-290-0 97780-06-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethane-1,2-bis(aminium) methylphosphonate
483-300-8 99580-93-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethanol water extract from husk of Chenopodium quinoa, Chenopodiaceae
942-403-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivs., N-oxides
263-179-6 61791-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-(ethenylthio)-
608-554-0 3090-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-butoxy-, manufacture of, by-products from
A complex mixture of oxygenated hydrocarbons produced by the distillation of residues from the manufacture of ethylene glycol monobutyl ether. It consists predominantly of a mixture of di-, tri-, tetra- and pentaethylene glycol monobutyl ethers having carbon numbers predominantly in the range C8 to C14 and boiling in the range of approximately 210°C to 310°C (410°F to 590°F).
310-287-7 161907-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-ethoxy-, manufacture of, by-products from
A complex mixture of oxygenated hydrocarbons produced by the distillation of residues from the manufacture of ethylene glycol monoethyl ether. It consists predominantly of a mixture of di-, tri-, tetra- and pentaethylene glycol monoethyl ethers having carbon numbers predominantly in the range C6 to C12 and boiling in the range of approximately 200°C to 300°C (392°F to 572°F).
310-288-2 161907-78-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-methoxy-, manufacture of, by-products from
A complex mixture of oxygenated hydrocarbons produced by the distillation of residues from the manufacture of ethylene glycol monomethyl ether. It consists predominantly of a mixture of di-, tri-, tetra- and pentaethylene glycol monomethyl ethers having carbon numbers predominantly in the range C5 to C11 and boiling in the range of approximately 200°C to 300°C (392°F to 572°F).
310-289-8 161907-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-methoxy-, manufacture of, by-products from, esters with boric acid
310-290-3 161907-80-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethoxycarbonylmethyl ethyl phthalate
201-555-3 84-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate
221-178-8 3025-30-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ETHYL (2R,3AR,10Z,11AS,12AR,14AR)-2-({7-METHOXY-8-METHYL-2-[4-(PROPAN-2-YL)-1,3-THIAZOL-2-YL]QUINOLIN-4-YL}OXY)-5-METHYL-4,14-DIOXO-2,3,3A,4,5,6,7,8,9,11A,12,13,14,14A-TETRADECAHYDROCYCLOPENTA[C]CYCLOPROPA[G][1,6]DIAZACYCLOTETRADECINE-12A(1H)-CARBOXYLATE
618-843-3 923604-57-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl (2S,3S)-3-[(2-chloro-5-fluoro-4-pyrimidinyl)amino]bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
821-183-0 1777721-57-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2