Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 24 janvāris 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-hydroxypropyl 3,4,5,6-tetrabromophthalate
243-885-0 20566-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl acetate
218-250-6 2093-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)propyl prop-2-enoate; 2-[2-[2-[2-(1-methyl-2-prop-2-enoyloxy-ethoxy)ethoxymethyl]butoxy]ethoxy]propyl 3-(dibutylamino)propanoate
605-658-8 173011-06-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxy-phenoxy)ethylammonium chloride
700-259-6 64464-07-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
203-906-6 111-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl 4-[(5-cyano-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxopyridin-3-yl)azo]benzoate
256-457-3 49744-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate
256-190-2 45103-58-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine
606-000-2 1836-62-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol
618-712-0 91242-72-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methylprop-2-en-1-yl)cyclododecanone
691-657-8 62599-49-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methylpropoxy)ethanol
224-658-5 4439-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl methacrylate
289-214-5 86261-90-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-phenoxyethoxy)ethanol
203-227-5 104-68-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-pyridyl)ethanol
203-140-2 103-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-sulphonatoethyl)isothiouronium
247-391-6 25985-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-tert-butoxyethoxy)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
807-758-9 870243-67-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-thienyl)ethyl toluene-p-sulphonate
254-911-5 40412-06-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
422-600-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
274-570-6 70321-86-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
247-384-8 25973-55-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
221-573-5 3147-75-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-BENZOTRIAZOL-2-YL)-4-METHYL-6-[2-METHYL-3-[1,3,3,3-TETRAMETHYL-1-[(TRIMETHYLSILYL)OXY]DISILOXANYL]PROPYL]PHENOL
422-940-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-tert-butylphenol
221-574-0 3147-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
219-470-5 2440-22-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
222-217-1 3388-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one
600-418-9 1033-16-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetraiodoxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
235-440-4 12227-78-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-(4-amino-9,10-dihydro-3-sulpho-9,10-dioxoanthracen-4-yl)aminobenzenesulphonyl)vinyl) disodium sulphate
219-949-9 2580-78-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
204-230-4 118-04-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-bromo-2,5-dichlorophenyl)acetonitrile
842-606-5 2090870-74-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-4-yl) ethyl benzoate
470-710-7 139122-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
201-984-6 90-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chloropropoxy)-1-methoxy-4-nitrobenzene
618-883-1 92878-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chloropropyl)-2-(p-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
221-993-9 3308-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
258-203-7 52821-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-methoxypropyl)-9(or 10)-methylbenzimidazo[2,1-b]benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6(2H)-trione
258-094-6 52673-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-oxazolidinyl)ethyl methacrylate
256-260-2 46235-93-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one
208-336-1 522-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctan-1-ol
826-392-0 36400-98-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-dimethyl-1-benzofuran-2-yl)-1,3-benzothiazole-4,7-diol
815-012-9 1251730-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-acetylphenoxy)-2-methylpropionic acid
257-705-3 52179-07-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-amino-2-nitroanilino)ethanol
220-701-7 2871-01-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminopentyl(ethyl)amino)ethanol
274-039-9 69559-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminophenyl)-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid
204-979-7 130-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminophenyl)butanoic acid
608-388-9 29644-97-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-benzylpiperazin-1-yl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine hydrochloride
942-834-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-Brom-2,6-difluorphenyl)-4H-1,3-dithiin-1-iumtrifluormethansulfonat
928-514-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione
233-701-7 10319-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-bromophenyl)-2-methylpropionic acid methyl ester
450-630-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-Bromphenyl)-5-butyl-1,3-dioxane, trans-
817-763-8 1310048-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionic acid
230-386-8 7085-19-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid
201-615-9 85-56-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-chlorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline
206-485-7 349-20-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
941-921-6 1228837-05-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-ethoxy-2,3-difluoro-phenyl)-6-fluoro-phenol
821-828-6 1820028-72-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene
618-312-6 898566-17-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene
618-312-6 898566-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophene-6-ol
691-840-2 63676-22-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-methylpentan-2-yl)aniline
700-095-5 203448-76-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-[(thiophen-2-yl)methyl]acetamide
815-961-9 1374760-95-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-methylthiazol-5-yl)ethanol
205-272-6 137-00-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-nitrophenyl)propiononitrile
256-731-2 50712-63-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-Phenylbenzoyl)benzoic acid
700-862-4 42797-18-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
201-289-8 80-54-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(6-aminopurin-9-yl)ethanol
680-150-7 707-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
219-031-8 2321-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(6-methoxybenzofuran-2-yl)-1,3-dimethyl-5-(methylsulphonyl)1H-benzimidazolium acetate
278-014-3 74878-48-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(7-ethyl-1H-indol-3-yl)ethanol
431-020-1 41340-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(7-methoxy-1-naphthyl)ethanamine hydrochloride
604-144-0 139525-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide
700-539-8 175481-26-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(allyloxy)ethanol
203-871-7 111-45-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(aminooxy)-2-methylpropionic acid hydrochloride
289-523-5 89766-91-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(benzylmethylamino)ethanol
202-994-3 101-98-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(benzylmethylamino)ethyl acetoacetate
259-197-9 54527-65-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(benzyloxy)-5-methylpyridin-4-amine
813-194-4 1552820-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(bromomethyl)-1,3-difluorobenzene
285-652-6 85118-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane
262-103-9 60207-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(bromomethyl)benzonitrile
628-473-4 22115-41-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(butylnitroamino)ethyl nitrate
279-976-7 82486-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(chloromethyl)-1,3-difluorobenzene
615-010-6 697-73-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(Chloromethyl)-2-(2,4-difluorophenyl)oxirane
605-357-1 164347-62-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride (1:1)
603-200-1 127337-60-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
617-892-8 86604-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(chloromethyl)-4-methylquinazoline
476-280-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(cyclohexylamino)ethanesulphonic acid
203-115-6 103-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(diethylamino)-6-methyl-1H-pyrimidin-4-one
255-848-6 42487-72-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(diethylamino)ethyl 4-(2-(octyloxy)benzamido)benzoate sulfate
805-364-1 1170722-65-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(Diethylamino)ethyl 4-{[2-(octyloxy)benzoyl]amino}benzoate
692-852-0 26090-29-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(diethylamino)ethyl methacrylate
203-275-7 105-16-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethoxymethyl)quinoxaline 1,4-dioxide
250-910-9 32065-66-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one
438-340-0 119344-86-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-methylpropan-1-ol
230-279-6 7005-47-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-oxoethyl (4-hydroxyphenyl)acetate
813-418-0 59721-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(dimethylamino)ethyl acrylate
219-460-0 2439-35-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(dimethylamino)ethyl acrylate
219-460-0 2439-35-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1