Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 decembris 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sodium diisobutylnaphthalenesulphonate
248-326-4 27213-90-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium diisobutyldithiophosphinate
236-419-2 13360-78-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dihydrogenorthophosphate
231-449-2 7558-80-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dihydrogen citrate
242-734-6 18996-35-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dihydridobis(2-methoxyethanolato)aluminate(1-)
245-178-2 22722-98-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium diethyldithiocarbamate
205-710-6 148-18-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dicyanoamide
217-703-5 1934-75-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dicyanoamide
217-703-5 1934-75-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium dichromate
234-190-3 10588-01-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dicaprolactamato-bis(2-methoxyethoxo)aluminate
454-350-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium dibutyldithiocarbamate
205-238-0 136-30-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dibenzyldithiocarbamate
259-587-9 55310-46-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium decyl sulphate
205-568-5 142-87-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium D-glycero-D-gulo-heptonate
235-849-8 13007-85-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cyclamate
205-348-9 139-05-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cyanide
205-599-4 143-33-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cyanide
205-599-4 143-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium cyanate
213-030-6 917-61-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cumenesulphonate
248-983-7 28348-53-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium cocoyl barley aminoacids
942-725-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cobalt tetracarbonyl
696-062-7 14878-28-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium chromate
231-889-5 7775-11-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cholate
206-643-5 361-09-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium chloroacetate
223-498-3 3926-62-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium chloroacetate
223-498-3 3926-62-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium chlorite
231-836-6 7758-19-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium chlorite
231-836-6 7758-19-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium chloride
231-598-3 7647-14-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium chlorate 231-887-4 7775-09-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium chlorate 231-887-4 7775-09-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium carbonate
207-838-8 497-19-8 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium carbonate
207-838-8 497-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium calcium edetate
200-529-9 62-33-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium butanolate
219-144-2 2372-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium bromide
231-599-9 7647-15-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bromide
231-599-9 7647-15-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium bromide
231-599-9 7647-15-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium bromate
232-160-4 7789-38-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bromate
232-160-4 7789-38-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium bis[tris(2-hydroxyethyl)ammonium][6-anilino-4'-(4,8-disulfonato-2-naphthylazo)-5'-methyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cuprate(II)
435-240-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium bis[N-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(methylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)]chromate(1-)
273-454-2 68966-87-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[N-(2-chlorophenyl)-2-[[2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl]azo]-3-oxobutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
274-503-0 70247-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
261-204-5 58302-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-N-(3-methoxypropyl)benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-959-3 71735-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium bis[4-[[5-chloro-2-(hydroxy-.kappa.O)phenyl]azo-.kappa.N1]-3-(hydroxy-.kappa.O)-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]ferrate(III)
470-700-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-N,N-dimethylbenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
278-137-2 75214-69-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
277-554-7 73612-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-863-1 71701-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
276-067-7 71839-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
276-558-6 72275-69-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2-chloro-4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]chromate(1-)
266-577-8 67109-27-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2-[[5-(aminosulphonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
276-701-2 72496-88-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
255-527-0 41741-86-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulphonyl)-4-nitrophenyl]azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
276-075-0 71839-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
266-658-8 67352-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
264-944-7 64560-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-)
260-616-2 57206-81-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-)
264-966-7 64611-73-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium benzoyloxybenzene-4-sulfonate
405-450-5 66531-87-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium benzothiazol-2-yl sulphide
219-660-8 2492-26-4 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium benzothiazol-2-yl sulphide
219-660-8 2492-26-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium benzoate
208-534-8 532-32-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium benzenesulphonate
208-198-2 515-42-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium benzenesulphinate
212-842-8 873-55-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium azide
247-852-1 26628-22-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium azide
247-852-1 26628-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium ascorbate
205-126-1 134-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium antimonate
239-444-7 15432-85-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium anthranilate
209-010-1 552-37-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium anisate
208-634-1 536-45-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium and potassium 4-(3-aminopropylamino)-2,6-bis[3-(4-methoxy-2-sulfophenylazo)-4-hydroxy-2-sulfo-7-naphthylamino]-1,3,5-triazine
416-280-6 156769-97-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium amide
231-971-0 7782-92-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium acrylate
231-209-7 7446-81-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium acetate
204-823-8 127-09-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [N-ethyl-(3-methylanilino)]-2-hydroxypropyl-3-sulfonate, dihydrate
420-430-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium [N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-(2-hydroxyethyl)glycinato(4-)]ferrate(1-)
257-036-7 51181-50-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [N-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]-N-(2-hydroxyethyl)glycinato(3-)]zincate(1-)
275-554-1 71501-24-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [[α,α'-(ethylenediimino)bis[2-hydroxybenzene-1-acetato]](4-)]ferrate(1-)
240-505-5 16455-61-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]acetate
245-528-4 23255-99-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium [5-chloro-3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxybenzenesulphonato(4-)]chromate(1-)
280-068-8 82933-90-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [4-[[dihydroxy[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cuprate(1-)
305-729-0 95009-01-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)
275-033-9 70942-15-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-5-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)
289-530-3 89899-25-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
233-357-8 10127-27-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [29H,31H-phthalocyaninato-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino)propyl)amino)sulfonyl-sulfonato, copper complex
412-730-0 150522-10-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium [2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate
239-346-4 15307-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium [2,2'-(ethane-1,2-diylbis{[2-(hydroxy-kO)benzyl]imino-kN})diacetato-kO(4-)]ferrat(1-)
700-327-5 1061328-86-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [(6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetate
306-060-7 95873-69-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [(2-methoxyphenyl)amino]methanesulphonate
262-812-3 61480-14-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 9-β-D-ribofuranosyl-9H-purin-6-olate
947-050-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
205-009-5 131-08-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 8-phenylamino-5-(4-(3-sulphonatophenylazo)-1-naphthylazo)naphthalenesulphonate
222-111-5 3351-05-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 8-[(4-halo-6-{ethyl[3-(2-hydroxyethyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-[(E)-polycyclic-2-yl-diazenyl]polycycle-1-ol, polysulfonate
451-490-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 8-[(4-halo-6-{ethyl[3-(2-hydroxyethyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-[(E)-polycyclic-2-yl-diazenyl]polycycle-1-ol, polysulfonate
451-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 6-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
205-218-1 135-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulphonate
220-189-5 2657-00-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetate
945-948-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[4-chloro-3-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]sulphonyl]phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
276-115-7 71873-39-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
260-925-2 57741-47-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[2-[(ethylphenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
274-958-5 70865-30-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2