Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktobris 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)prop-1-enyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
228-668-0 6320-14-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(4-propyl-heptyl)-morpholin-4-yl]-ethanol hydrochloride
688-947-1 98092-92-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(9-butyl-1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxanyl)propoxy]ethyl methacrylate
801-072-3 1052075-57-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazoniol-5-yl]ethyl dihydrogen diphosphate
205-230-7 136-09-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3',5'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-ethyltetrahydro-2H-pyran
616-651-4 787582-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(4-methoxyphenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl]-phenol
430-810-3 154825-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethylbenzothiazolium chloride
219-228-9 2390-54-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-cyanoethyl)anilino]ethyl acetate
227-876-9 6021-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]quinazolin-4(1H)-one
249-200-1 28754-28-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[3-acetamido-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-cyanoethyl)amino]ethyl acetate
249-033-4 28462-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, potassium sodium salt
288-950-4 85940-63-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]azo]-5-nitrobenzene-1,3-dicarbonitrile
284-395-7 84870-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyano-3-nitrophenyl)azo]-m-tolyl](2-acetoxyethyl)amino]ethyl acetate
250-061-4 30124-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-phenylethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
246-352-0 24610-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulpho-1-anthryl)amino]cyclohexyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzene-1,4-disulphonic acid, potassium sodium salt
277-179-9 72987-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulpho-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonic acid, magnesium sodium salt
300-523-7 93941-74-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-o-tolyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
235-460-3 12236-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium chloride
248-053-0 26850-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulpho-7-[(1-sulpho-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-sulphobenzoic acid, sodium salt
285-413-6 85098-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, sodium salt
280-744-2 83763-57-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol
202-912-6 101-07-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
233-465-5 10191-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetoxyethyl stearate
245-122-7 22613-51-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3,5-xylenesulphonic acid
201-811-4 88-22-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3-hydroxy-N'-[(E)-(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene]propanehydrazide hydrochloride (1:1)
940-411-0 1353749-74-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-(2-hydroxyethyl)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
814-705-3 6940-45-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
229-445-0 6535-70-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-chloro-4-nitrophenol
228-762-1 6358-09-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-methyl-4-propyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
248-383-5 27277-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminothiazol-4-acetic acid
249-769-6 29676-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminotoluene-4-sulphonic acid
210-540-0 618-03-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-anilinoethanol
204-588-1 122-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
266-795-3 67633-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylheptanol
296-229-0 92368-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl benzoate
226-685-8 5451-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
259-210-8 54546-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-3,5-xylenol
226-898-6 5538-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrophenol
210-578-8 619-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2