Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

Last updated 14 decembris 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-(1-oxo-2-propenyl)-morpholine
418-140-1 5117-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
201-219-6 79-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
236-187-2 13215-88-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-naphthyl)-1,3-thiazol-2-amine
606-740-6 21331-43-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-phenylpropan-2-yl)phenyl 3-diazo-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
694-898-7 23121-00-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-2-chloro-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate
942-705-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3-Butenyl)-4''-ethyl-2'-fluor-1,1':4',1''-terphenyl
619-966-5 825633-86-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid
201-901-3 89-36-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
608-211-5 284462-37-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(5-Ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
921-114-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)-benzoic acid (4-cyanophenyl ester)
425-120-4 83847-14-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(benzoylamino)-6-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulpho-2-naphthyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid, lithium sodium salt
280-426-3 83400-11-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(butoxymethyl)-2-methoxyphenol
444-010-7 82654-98-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(cyclohex-1-en-1-yl)-3-methylbutan-1-ol
806-826-5 1359994-45-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(Difluoro-(3,4,5-trifluoro-phenoxy)-methyl)-3,5-difluoro-benzaldehyde
942-738-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one
235-920-3 13047-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(isopropyl)cyclohexyl propionate
264-165-2 63449-95-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(p-chlorophenyl)piperidin-4-ol
254-479-8 39512-49-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine
207-803-7 495-54-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine acetate
279-116-0 79234-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(piperidin-4-yl)morpholine
627-580-3 53617-35-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(tricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ylidene)butyraldehyde
250-078-7 30168-23-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(1E,3S)-3,7-dimethyl-3-vinylocta-1,6-dien-1-yl]phenol
685-515-4 10309-37-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline-3-carbonitrile
700-455-1 380843-75-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
229-043-5 6407-78-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxamide
229-104-6 6410-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]butane-1-thiol
811-734-3 36097-07-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(3-aminobenzoyl)amino]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
274-493-8 70239-77-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(3-hydroxypropyl)amino]-3-nitrophenol
406-305-9 92952-81-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4,6-dihydroxypyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile
609-425-1 374067-80-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine monohydrochloride
221-831-7 3248-91-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-chloropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile
607-384-4 244768-32-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-ethoxyphenyl)amino]-N,N-dimethyl-3-nitrobenzenesulphonamide
266-648-3 67338-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-HYDROXYPYRIMIDIN-2-YL)AMINO]BENZONITRILE
606-195-4 189956-45-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzenesulphonic acid
235-473-4 12239-15-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxy]-1-[2-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydrophenyl)propionyloxy]ethyl]-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
416-770-1 73754-27-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide
220-378-2 2744-49-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[4-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonic acid, sodium salt
263-418-4 62121-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[4-trans-(3,4-Difluorophenyl)-cyclohexyl]-cyclohexanone
604-593-2 147622-85-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[[2-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-5-methoxy-2-methylbenzenesulphonic acid, sodium salt
303-161-8 94158-87-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
299-257-1 93858-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-490-8 303186-36-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[fluoro(dimethyl)silyl]butanenitrile
812-925-4 1639345-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[trans-4-(trans-4-butylcyclohexyl)-cyclohexyl]-1-ethoxy-2, 3-difluorobenzene
610-337-0 473257-15-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-acetamido-5-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]anthranilic acid, sodium salt
303-156-0 94158-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-acetyl-1-methylpyridinium 4-methylbenzenesulfonate
700-195-9 223398-24-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allyl-2-methoxyphenyl acetate
202-235-6 93-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-2-methylquinoline
229-604-4 6628-04-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3,6-bis[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
257-151-2 51357-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt
276-529-8 72245-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3-nitrophenol
210-236-8 610-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-(ethylsulphonyl)-o-anisic acid
275-833-8 71675-87-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
204-982-3 130-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-m-cresol
220-621-2 2835-99-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
603-373-3 129909-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N-(4-aminophenyl)benzenesulphonamide
240-834-4 16803-97-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminoazobenzene-3,4'-disulphonic acid
202-947-7 101-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobenzoic acid
205-753-0 150-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobenzonitrile
212-850-1 873-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide
217-110-1 1742-95-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-anilinobenzenediazonium hydrogen sulphate
224-756-8 4477-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzoylbenzene-1,2,3-triyl tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulphonate)
227-030-9 5610-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzyloxy-2-nitro-beta-pyrrolidinostyrene
619-437-9 99474-22-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,2-diphenylbutanenitrile
254-337-5 39186-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,2-diphenylbutyric acid
253-648-3 37742-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromobenzyl alcohol
212-851-7 873-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butyl-4''-ethyl-2',3'-difluor-1,1':4',1''-terphenyl
610-428-5 486406-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butyl-4''-ethyl-2'-fluor-1,1':4',1''-terphenyl
617-357-9 825633-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-butylbenzene-1,3-diol
606-191-2 18979-61-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-1-methylpiperidinium chloride
226-375-2 5382-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3,5-xylenol
201-793-8 88-04-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone
223-395-3 3874-54-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-4'-hydroxybenzophenone
255-627-4 42019-78-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid
214-882-1 1205-30-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-N-methylpiperidine
226-942-4 5570-77-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorobenzophenone
205-160-7 134-85-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloromethyl-4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]
936-119-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-cyclohexyl-4-methylpentan-2-one
225-562-6 4927-39-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzaldehyde
202-819-0 100-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-2,3-difluor-4'-propyl-1,1'-biphenyl
638-734-4 157248-24-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxy-4'-(trans-4-ethylcyclohexyl)-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
608-727-0 323178-01-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxybenzoic acid
210-616-3 619-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethyl-2',3'-difluor-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
605-092-1 157248-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl chloride
261-867-0 59703-00-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-2-(8-heptadecenyl)-2-oxazoline-4-methanol
268-820-3 68140-98-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hexylresorcinol
205-257-4 136-77-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-1-methyl-3-[(4-nitrophenyl)azo]-2-quinolone
233-310-1 10114-46-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
452-810-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-6-(3-sulphoanilino)naphthalene-2-sulphonic acid
246-758-8 25251-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-6-(methylamino)naphthalene-2-sulphonic acid
228-406-5 6259-53-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropyl-1-methylcyclohexene
226-841-5 5502-88-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzaldehyde
204-516-9 122-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzonitrile
237-492-3 13816-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylcyclohexanol
225-035-0 4621-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-mesyl-2-nitrotoluene
430-550-0 1671-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-2-nitrobenzenediazonium
248-284-7 27165-25-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-N-phenyl-o-toluidine
255-310-0 41317-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenyl-4(5,6-epoxyhexyloxy)benzoate
435-360-1 144447-11-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1