Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
dodecyl-ω-(C5/C6-cycloalkyl)alkyl carboxylate
410-630-1 104051-92-5 607-291-00-9 View details
reaction mass of: [1-(methoxymethyl)-2-(C12-alkoxy)-ethoxy]acetic acid
[1-(methoxymethyl)-2-(C14-alkoxy)-ethoxy]acetic acid
410-640-6 607-292-00-4 View details
reaction mass of: N-aminoethylpiperazonium mono-2,4,6-trimethylnonyldiphenyl ether di-sulfonate
N-aminoethylpiperazonium di-2,4,6-trimethylnonyldiphenyl ether di-sulfonate
410-650-0 607-293-00-X View details
sodium 2-benzoyloxy-1-hydroxyethane-sulfonate
410-680-4 607-294-00-5 View details
reaction mass of: tetrasodium phosphonoethane-1,2-dicarboxylate
hexasodium phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate
410-800-5 607-295-00-0 View details
reaction mass of: pentaerythriol tetraesters with heptanoic acid and 2-ethylhexanoic acid
410-830-9 607-296-00-6 View details
(E-E)-3,3'-(1,4-phenylenedimethylidene)bis(2-oxobornane-10-sulfonic acid)
410-960-6 92761-26-7 607-297-00-1 View details
2-(trimethylammonium)ethoxycarboxybenzene-4-sulfonate
411-010-3 607-298-00-7 View details
methyl 3-(acetylthio)-2-methyl-propanoate
411-040-7 97101-46-7 607-299-00-2 View details
trisodium [2-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-5-(b-sulfamoyl-c, d-sulfonatophthalocyanin-a-yl-K4,N29,N30,N31,N32-sulfonylamino)benzoato(5-)]cuprate(II) where a = 1,2,3,4 b = 8,9,10,11 c = 15,16,17,18 d = 22,23,24,25
411-430-7 607-300-00-6 View details
reaction mass of: dodecanoic acid
poly(1-7)lactate esters of dodecanoic acid
411-860-5 607-301-00-1 View details
reaction mass of: tetradecanoic acid
poly(1-7)lactate esters of tetradecanoic acid
411-910-6 607-302-00-7 View details
1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
413-760-7 93107-30-3 607-303-00-2 View details
fluazifop-butyl (ISO)
butyl (RS)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate
274-125-6 69806-50-4 607-304-00-8 View details
fluazifop-P-butyl (ISO)
butyl (R)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate
616-669-2 79241-46-6 607-305-00-3 View details
chlozolinate (ISO)
ethyl (RS)-3-(3,5-dichlorophenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-oxazolidine-5-carboxylate
282-714-4 84332-86-5 607-306-00-9 View details
vinclozolin (ISO)
N-3,5-dichlorophenyl-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
256-599-6 50471-44-8 607-307-00-4 View details
esters of 2,4-D
607-308-00-X View details
carfentrazone-ethyl (ISO)
ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]propionate
603-291-8 128639-02-1 607-309-00-5 View details
kresoxim-methyl (ISO)
methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate
604-351-6 143390-89-0 607-310-00-0 View details
benazolin-ethyl
ethyl 4-chloro-2-oxo-2H-benzothiazole-3-acetate
246-591-0 25059-80-7 607-311-00-6 View details
methoxyacetic acid
210-894-6 625-45-6 607-312-00-1 View details
neodecanoyl chloride
254-875-0 40292-82-8 607-313-00-7 View details
ethofumesate (ISO)
(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate
247-525-3 26225-79-6 607-314-00-2 View details
glyphosate (ISO)
N-(phosphonomethyl)glycine
213-997-4 1071-83-6 607-315-00-8 View details
glyphosate-trimesium
glyphosate-trimethylsulfonium
617-243-9 81591-81-3 607-316-00-3 View details
bis(2-ethylhexyl) phthalate
di-(2-ethylhexyl) phthalate
DEHP
204-211-0 117-81-7 607-317-00-9 View details
dibutyl phthalate
DBP
201-557-4 84-74-2 607-318-00-4 View details
deltamethrin (ISO)
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
258-256-6 52918-63-5 607-319-00-X View details
bis[4-(ethenyloxy)butyl] 1,3-benzenedicarboxylate
413-930-0 130066-57-8 607-320-00-5 View details
(S)-methyl-2-chloropropionate
412-470-8 73246-45-4 607-321-00-0 View details
4-(4,4-dimethyl-3-oxo-pyrazolidin-1-yl)-benzoic acid
413-120-7 107144-30-9 607-322-00-6 View details
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 607-323-00-1 View details
reaction mass of: N,N-di(hydrogenated alkyl C14-C18)phtalamic acid
dihydrogenated alkyl (C14-C18)amine
413-800-3 87787-81-3 607-324-00-7 View details
(S)-2-chloropropionic acid
411-150-5 29617-66-1 607-325-00-2 View details
reaction mass of: isobutyl hydrogen 2-(α-2,4,6-trimethylnon-2-enyl)succinate
isobutyl hydrogen 2-(ß-2,4,6-trimetyhylnon-2-enyl)succinate
410-720-0 141847-13-4 607-326-00-8 View details
2-(2-iodoethyl)-1,3-propanediol diacetate
411-780-0 127047-77-2 607-327-00-3 View details
methyl 4-bromomethyl-3-methoxybenzoate
410-310-1 70264-94-7 607-328-00-9 View details
reaction mass of: sodium 2-(C12-18-n-alkyl)amino-1,4-butandioate
sodium 2-octadecenyl-amino-1,4-butandioate
411-250-9 607-329-00-4 View details
(S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
410-860-2 79815-20-6 607-330-00-X View details
cyclopentyl chloroformate
411-460-0 50715-28-1 607-332-00-0 View details
reaction mass of: dodecyl N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-β-alaninate
tetradecyl N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-β-alaninate
405-670-1 607-333-00-6 View details
ethyl 1-ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
405-880-3 100501-62-0 607-334-00-1 View details
methyl (R)-2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
406-250-0 72619-32-0 607-335-00-7 View details
4-methyl-8-methylenetricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl acetate
406-560-6 122760-85-4 607-336-00-2 View details
di-tert-(C12-14)-alkylammonium 2-benzothiazolylthiosuccinate
406-052-4 125078-60-6 607-337-00-8 View details
2-methylpropyl 2-hydroxy-2-methylbut-3-enoate
406-235-9 72531-53-4 607-338-00-3 View details
2,3,4,5-tetrachlorobenzoylchloride
406-760-3 42221-52-3 607-339-00-9 View details
1,3-bis(4-benzoyl-3-hydroxyphenoxy)prop-2-yl acetate
406-990-4 607-340-00-4 View details
(9S)-9-amino-9-deoxyerythromycin
406-790-7 26116-56-3 607-341-00-X View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2