Skip to Content
Skip to Content

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Klasifikācijas un marķējumu saraksta datubāze

Šajā datubāzē apkopota paziņoto un reģistrēto vielu klasifikācijas un marķējumu informācija, ko iesnieguši ražotāji un importētāji. Tajā iekļauts arī saskaņoto klasifikāciju saraksts. Datubāze tiek regulāri atjaunota, iekļaujot jaunākos un atjaunotos paziņojumus. Tomēr nav iespējams īpaši izcelt atjaunotos paziņojumus, jo vienādi klasificētie paziņojumi tiek sakopoti vienuviet.

Paziņojumi, kas iesniegti, izmantojot kopīgu datu iesniegumu REACH reģistrācijas procesā, ir atbilstoši uzrādīti. Plašākai informācijai par šīm vielām lūdzam skatīt reģistrēto vielu datubāzi.

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par klasifikāciju un marķējumu var piederēt trešām personām. Tādēļ, lai šādu informāciju izmantotu var būt vajadzīga īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 September 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
malachite green oxalate
219-441-7 2437-29-8 602-096-00-5 View details
1-bromo-9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylthio)nonane
422-850-5 148757-89-5 602-097-00-0 View details
2-(3-bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
429-030-6 57999-49-2 602-098-00-6 View details
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 602-099-00-1 View details
reaction mass of: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane
(S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane
420-640-8 138495-42-8 602-100-00-5 View details
2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl (isobutyl)carbonate
427-020-6 141772-37-4 602-101-00-0 View details
1,1,1,3,3-pentafluorobutane
430-250-1 406-58-6 602-102-00-6 View details
1-(chlorophenylmethyl)-2-methylbenzene
431-450-1 41870-52-4 602-103-00-1 View details
1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane
430-710-1 15290-77-4 602-104-00-7 View details
sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfinate
422-100-7 102061-82-5 602-105-00-2 View details
2-bromo-4,6-difluoroaniline
429-430-0 444-14-4 602-106-00-8 View details
3,3,4,4-tetrafluoro-4-iodo-1-butene
439-500-2 33831-83-3 602-107-00-3 View details
(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)methanol
443-840-7 4084-38-2 602-108-00-9 View details
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane 221-695-9 3194-55-6 602-109-00-4 View details
Hexabromocyclododecane 247-148-4 25637-99-4 602-109-00-4 View details
methanol
200-659-6 67-56-1 603-001-00-X View details
ethanol
ethyl alcohol
200-578-6 64-17-5 603-002-00-5 View details
propan-1-ol
n-propanol
200-746-9 71-23-8 603-003-00-0 View details
butan-1-ol
n-butanol
200-751-6 71-36-3 603-004-00-6 View details
2-methylpropan-2-ol
tert-butyl alcohol
200-889-7 75-65-0 603-005-00-1 View details
pentanol isomers, with the exception fo those specified elsewhere in this Annex
250-378-8 30899-19-5 603-006-00-7 View details
2-methylbutan-2-ol
tert-pentanol
200-908-9 75-85-4 603-007-00-2 View details
4-methylpentan-2-ol
methyl isobutyl carbinol
203-551-7 108-11-2 603-008-00-8 View details
cyclohexanol
203-630-6 108-93-0 603-009-00-3 View details
trans-2-methylcyclohexanol
231-186-3 7443-52-9 603-010-00-9 View details
cis-2-methylcyclohexanol
231-187-9 7443-70-1 603-010-00-9 View details
2-methylcyclohexanol, mixed isomers
209-512-0 583-59-5 603-010-00-9 View details
2-methoxyethanol
ethylene glycol monomethyl ether
203-713-7 109-86-4 603-011-00-4 View details
2-ethoxyethanol
ethylene glycol monoethyl ether
203-804-1 110-80-5 603-012-00-X View details
2-isopropoxyethanol
ethylene glycol monoisopropyl ether
203-685-6 109-59-1 603-013-00-5 View details
2-butoxyethanol
ethylene glycol monobutyl ether
butyl cellosolve
203-905-0 111-76-2 603-014-00-0 View details
allyl alcohol
203-470-7 107-18-6 603-015-00-6 View details
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
diacetone alcohol
204-626-7 123-42-2 603-016-00-1 View details
furfuryl alcohol
202-626-1 98-00-0 603-018-00-2 View details
dimethyl ether
204-065-8 115-10-6 603-019-00-8 View details
ethyl methyl ether
611-089-6 540-67-0 603-020-00-3 View details
methyl vinyl ether
203-475-4 107-25-5 603-021-00-9 View details
diethyl ether
ether
200-467-2 60-29-7 603-022-00-4 View details
ethylene oxide
oxirane
200-849-9 75-21-8 603-023-00-X View details
1,4-dioxane
204-661-8 123-91-1 603-024-00-5 View details
tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 603-025-00-0 View details
1-chloro-2,3-epoxypropane
epichlorhydrin
203-439-8 106-89-8 603-026-00-6 View details
ethanediol
ethylene glycol
203-473-3 107-21-1 603-027-00-1 View details
2-chloroethanol
ethylene chlorohydrin
203-459-7 107-07-3 603-028-00-7 View details
bis(2-chloroethyl) ether
203-870-1 111-44-4 603-029-00-2 View details
2-aminoethanol
ethanolamine
205-483-3 141-43-5 603-030-00-8 View details
1,2-dimethoxyethane
ethylene glycol dimethyl ether
EGDME
203-794-9 110-71-4 603-031-00-3 View details
ethylene dinitrate
ethylene glycol dinitrate
211-063-0 628-96-6 603-032-00-9 View details
oxydiethylene dinitrate
diethylene glycol dinitrate
digol dinitrate
211-745-8 693-21-0 603-033-00-4 View details
oxydiethylene dinitrate
diethylene glycol dinitrate
digol dinitrate
[>25 % phlegmatiser]
211-745-8 693-21-0 603-033-01-1 View details

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2