Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Ar Biocīdu regulā ((ES) Nr. 528/2012 (BR) noteikto pamatprincipu paredz, ka biocīdam ir jāsaņem atļauja, pirms to var laist tirgū vai lietot Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un Šveicē. Tas notiek divos secīgos posmos. Vispirms aktīvā viela tiek novērtēta, un, ja tā atbilst kritērijiem, pēc tam tiek apstiprināta noteiktā produkta veidā. Otrais solis ir atļaujas piešķiršana katram produktam, kas sastāv no apstiprinātas(-ām) aktīvās(-ām) vielas(-ām), satur to (tās) vai to (tās) ģenerē. Šī lapa attiecas uz pirmo soli.

Dati šajā lapā ir orientēti uz aktīvo vielu/produkta veidu. Tas ir atspoguļots visos meklēšanas filtros un meklēšanas rezultātos. Turpmāk tabulā ir parādīta informācija par katru aktīvās vielas / produkta veida kombināciju. Efektivitātes apsvērumu dēļ termins “aktīvā viela” tiek lietots aizvietojamā veidā ar terminu “aktīvās vielas/produkta veida kombinācija”.

Datubāzē ir iekļautas aktīvās vielas pārskatīšanas programmā, aktīvās vielas, kas nav iekļautas pārskatīšanas programmā, kā arī vielas Biocīdu regulas I pielikumā. Plašāka informācija par aktīvo vielu kategorizāciju ir atrodama lapā Aktīvo vielu apstiprināšana.

Lai iegūtu papildu informāciju par meklēšanas iespējām un to, kā šī informācija tiek sniegta, lūdzam izlasīt informāciju šeit.

Kā meklēt?

Jūs varat aplūkot informāciju par biocīdām aktīvajām vielām divos veidos:

– pēc konkrētas aktīvās vielas un produkta veida kombinācijas (izmantojiet cilni “Meklēšana”); un

– kā kopsavilkumu par visiem produkta veida pieteikumiem, kas iesniegti par konkrēto aktīvo vielu (cilne “Kopsavilkums”).

Izmantojot cilni “Meklēšana”, jūs varat meklēt pēc:

– aktīvās vielas datiem, kas ir vielas identifikatori, produkta veids, aizstājamā viela.
(Lauka “Aizstājama viela” noklusējuma statuss “tiek novērtēts”, un šis statuss ne vienmēr nozīmē, ka par aktīvo vielu ir aizdomas kā par “Aizstājamu vielu”. Ja aktīvā viela ir vai nav identificēta kā potenciāli aizstājama viela, izplatīšanas lapā statuss attiecīgi mainās uz “jā” vai “nē”.)

– apstiprinājuma datiem, kas ir, piemēram, apstiprinājuma pieteikuma statuss, apstiprināšanas procesa novērtēšanas posms, piešķirtā apstiprinājuma derīgums.

– attiecīgiem atļautiem biocīdiem (biocīdu tirdzniecības nosaukuma).

Kā informācija tiek sniegta

Rezultātu tabulā ir sniegta informācija par aktīvo vielu, piemēram, apstiprinājuma sākuma un beigu datums, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, un apstiprinājuma vai novērtēšanas statuss. Vielas nosaukums ir saite uz vielas informācijas lapu (infokarti), kurā ir apkopota informācija par vielu no visiem ECHA pārvaldītajiem regulatīvajiem kontekstiem.

Datus par aktīvajām vielām iegūst no Biocīdu reģistra (R4BP3). Tajā ir iekļauta informācija par aktīvajām vielām, par kurām ir iesniegts pieteikums par konkrēta biocīdu veida apstiprināšanu saskaņā ar BR jeb Biocīdu direktīvu (Direktīvu 98/8/EK). Lūdzam ņemt vērā, ka R4BP3 validācijas posmam ir jābūt sekmīgi izpildītam, lai varētu izplatīt aktīvās vielas vai lai tiktu parādīts pats jaunākais statuss pieteikuma procesā.

Vairāk informācijas par konkrētas aktīvās vielas apstiprināšanu var atrast faktu lapā (tā ir pieejama rezultātu tabulā, izmantojot acu ikonu). Faktu lapā ir sniegta sīkāka informācija par jaunākajiem apstiprinājuma datiem, tostarp attiecīgajiem dokumentiem, saistītajiem atļautajiem biocīdiem, kā arī pārskats par visām izmaiņām aktīvās vielas apstiprinājumā.

Rezultātu tabulā ir redzams arī saistīto atļauto biocīdu skaits. Šis skaits atspoguļo to produktu kopu (atļauju grupu) skaitu, kas satur attiecīgo aktīvo vielu.

“Kopsavilkuma” cilnē ir uzskaitīti visi produkta veida pieteikumi, kas iesniegti attiecībā uz konkrētu aktīvo vielu, neatkarīgi no tā, vai apstiprinājums ir piešķirts vai atteikts. Aktīvās vielas un produkta veida kombinācijas apstiprinājuma statuss ir aprakstīts ar ikonu. Novietojot peli virs ikonas, jūs varat redzēt apstiprināšanas pieteikuma statusu, novērtēšanas posmu, ja apstiprināšanas process turpinās, kā arī varat piekļūt aktīvās vielas faktu lapai.

Eksportēt rezultātus

Jūs varat eksportēt aktīvās vielas rezultātus ECHA tīmekļa vietnes standarta formātos (XLS, CSV un XML).

 

Due to a technical problem, which is being fixed, certain substance/product-type combinations are currently displayed with an inaccurate status.

Last updated 01 marts 2024. Database contains 939 active substance-product type and Annex I records for which approval has been sought.
Active substance details
Active substance identifiers
Product-type:
Regulatory categorisation
Approval data
Administrative identifiers
Validity of approval
Start date
End date
Approval identifiers
Related authorised biocidal products
No results were found
 
Annex I Substance (+)-Tartaric acid 201-766-0 87-69-4 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 63
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclo-propanecarboxylate (d-Tetramethrin) 214-619-0 1166-46-7 PT18 icon PT18 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(13Z)-Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate 642-968-2 78617-58-0 PT19 icon PT19 01/06/2023 31/05/2033 France
Approved Link to the factsheet 1
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexa- hydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychro- meno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one (Rotenone) 201-501-9 83-79-4 PT17 icon PT17 United Kingdom
Cancelled application Link to the factsheet
(9Z,12E)-Tetradeca-9, 12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 PT19 icon PT19 Austria
No longer supported Link to the factsheet 12
Annex I Substance (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 18
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT09 icon PT09 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT12 icon PT12 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT06 icon PT06 Austria
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT13 icon PT13 United Kingdom
No longer supported Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT08 icon PT08 01/02/2010 31/01/2020 Germany
Expired Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT18 icon PT18 01/10/2016 30/09/2026 Germany
Approved Link to the factsheet 5
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT02 icon PT02 Poland
No longer supported Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl- prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 2 isomers 1R trans: 1R/S only 1:3) (Esbiothrin) 807-421-6 260359-57-7 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl-(1R,3R;
1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxy- late (mixture of 4 isomers 1R trans, 1R:1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis,1S 4:4:1:1) (d-Allethrin)
687-634-7 231937-89-6 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT08 icon PT08 01/06/2015 31/05/2025 Belgium
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet 79
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT18 icon PT18 01/06/2020 31/05/2030 Belgium
Approved - Other updates in progress
-
Link to the factsheet 107
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT02 icon PT02 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT06 icon PT06 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT09 icon PT09 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT10 icon PT10 Spain
No longer supported Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT11 icon PT11 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT12 icon PT12 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT13 icon PT13 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea (Hexaflumuron) 401-400-1 86479-06-3 PT18 icon PT18 01/04/2017 30/09/2024 Greece
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole (Imazalil) 252-615-0 35554-44-0 PT03 icon PT03 Germany
No longer supported Link to the factsheet
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT07 icon PT07 01/12/2016 30/11/2026 Finland
Approved Link to the factsheet 1
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT08 icon PT08 01/04/2010 30/11/2030 Finland
Approved Link to the factsheet 967
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT09 icon PT09 01/06/2015 31/05/2025 Finland
Approved Link to the factsheet
1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Empenthrin) 259-154-4 54406-48-3 PT18 icon PT18 Belgium
Not approved Link to the factsheet
1R-trans phenothrin 247-431-2 26046-85-5 PT18 icon PT18 01/09/2015 31/08/2025 Ireland
Approved Link to the factsheet 34
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT02 icon PT02 Denmark
Cancelled application - Commission decision (participant withdrawal)
-
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT04 icon PT04 Denmark
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT06 icon PT06 Denmark
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT11 icon PT11 Denmark
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT12 icon PT12 Denmark
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT13 icon PT13 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′-dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA) 219-768-5 2527-58-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiper-onyl ether (Piperonyl butoxide/PBO) 200-076-7 51-03-6 PT18 icon PT18 01/07/2018 30/06/2028 Greece
Approved Link to the factsheet 27
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile (DBDCB) 252-681-0 35691-65-7 PT06 icon PT06 01/01/2018 31/12/2027 Czech Republic
Approved Link to the factsheet

Export search results to: