Skip to Content
Skip to Content

Biocīdās aktīvās vielas

Biocīdās aktīvās vielas

Sarakstā ir iekļautas vielas, kas apstiprinātas saskaņā ar Direktīvu 98/8/EK (Biocīdu direktīvu) un Regulu (ES) Nr. 528/2012 (Biocīdu regulu). Par katru vielu ir pieejams īss kopsavilkums un saites uz Novērtējuma ziņojumu un citiem datiem.
 
Tiklīdz biocīdās aktīvās vielas ir apstiprinātas, ECHA rodas pienākums nodrošināt piekļuvi dažiem nekonfidenciāliem datiem, kas iesniegti apstiprinājuma iegūšanas procesa ietvaros. Ņemiet vērā, ka ECHA nepārbauda informāciju pirms tās izplatīšanas.
 
Vielu skaits, par kurām pieejama informācija, un par katru vielu publicēto datu apjoms laika gaitā palielināsies, jo tiks apstiprināts vairāk vielu un uzņēmumi iesniegs ECHA vairāk datu.
 

Ņemiet vērā, ka tālāk minētie aktīvās vielas dati ir oficiālās datu kopas, uz kurām ir balstīti apstiprinājumu ziņojumi. Trešās puses aktīvās vielas dati vēl nav publicēti, bet to publikācija ir paredzēta nākotnē.

 

 

Last updated 17-augusts-2018. Database contains 750 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1