Skip to Content
Skip to Content

III pielikuma saraksts

III pielikuma saraksts

ECHA apkopoja ziņas par vielām, kas varētu atbilst REACH regulas III pielikumā minētajiem kritērijiem. Mērķis ir palīdzēt reģistrētājiem noteikt, vai ir nepieciešamas atvieglotas minimālās informācijas prasības vai visa VII pielikumā norādītā informācija.

Sarakstu sagatavoja, izmantojot publiski pieejamas datubāzes ar eksperimentāliem datiem un (Q)SAR modeļa rezultātus. Norādes par bīstamām toksikoloģikām vai ekotoksikoloģiskām īpašības, kā arī informācija par lietojumiem un cita būtiskā informācija jāsalīdzina ar III pielikuma kritērijiem.

Fakts, ka viela nav šajā sarakstā, nenozīmē, ka viela neatbilst III pielikuma kritērijiem. Tāpat, ja viela ir šajā sarakstā, reģistrētājs var joprojām izmantot atvieglotas informācijas sniegšanas prasības, ja tas ir pamatots.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

Last updated 18 maijs 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
207-447-2
472-11-7
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-776-3
126-19-2
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-826-9
33069-62-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-339-2
114977-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
614-078-4
6754-58-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
613-967-4
66634-97-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-449-6
130929-57-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
605-343-5
1637-39-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-581-0
387868-07-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-496-6
500292-86-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-508-4
202982-65-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
630-931-3
37962-27-9
Suspected mutagen
Details
606-291-6
19337-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
617-228-7
81397-67-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-691-8
90985-68-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
612-045-9
60838-50-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
601-144-2
111974-72-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-355-4
53092-52-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-307-2
53023-67-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-291-9
18409-21-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
260-522-1
57022-74-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-517-1
21662-16-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-372-9
18485-38-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
251-535-3
33467-79-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-947-3
64576-90-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-147-1
30361-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-290-3
18409-20-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-148-7
30361-29-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
301-981-0
94087-86-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
611-758-2
58880-19-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-872-6
544-48-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-346-5
56699-32-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-516-6
21662-15-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
617-954-4
87081-35-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-486-5
31147-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-372-7
56767-18-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
241-557-1
17587-33-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
227-394-9
5820-89-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
266-886-8
67674-47-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-083-7
72928-53-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-874-2
67674-36-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-574-9
76917-23-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
244-515-0
21662-13-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
302-025-5
94088-26-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-715-6
94133-54-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-182-4
93923-92-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-178-6
557-48-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
248-816-8
28069-72-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
307-790-9
97752-28-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
271-442-1
68555-65-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2