Aktīvo vielu piegādātāji

Aktīvo vielu piegādātāji

Aktīvo vielu piegādātāji

ECHA regulāri atjaunina 95. pantā minēto sarakstu. Informācijas par sarakstu precizitāte ir atkarīga no ECHA zināšanām. Lai labotu ierakstu 95. panta sarakstā, pieteikuma iesniedzējam jāveic attiecīgās izmaiņas R4BP3 (piemēram, attiecībā uz pārskatīšanas programmas dalībniekiem, ja aktīvās vielas pieteikums vēl nav apstiprināts, un uzņēmumiem, kas iekļauti sarakstā, pamatojoties uz pieteikumu par iekļaušanu 95. pantā). Ja tas nav iespējams (papildu informāciju sk. pielikumā veidlapai “Pieprasījums labot ierakstu 95. panta sarakstā”), uzņēmumiem ir jāpieprasa izmaiņas, iesniedzot iepriekšminēto veidlapu ar ECHA kontaktveidlapām. Atkarībā no izmaiņu pieprasījuma sarežģītības, laiks, kas vajadzīgs, lai to ņemtu vērā, var atšķirties.

Šaubu gadījumā vai lai saņemtu norādījumus par to, kā veikt noteiktas izmaiņas R4BP3, sazinieties ar ECHA palīdzības dienestu, izmantojot ECHA kontaktveidlapas.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.