Apspriedes par atkāpi no izslēgšanas kritērijiem

Active substances meeting the following exclusion criteria should normally not be approved:

 • carcinogens, mutagens and reprotoxic substances categories 1A or 1B according to the CLP Regulation
 • endocrine disruptors
 • persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) substances
 • very persistent and very bioaccumulative (vPvB) substances

Derogations may be possible as laid down in Article 5(2) of the BPR, when it is shown that:

 1. the risk to humans, animals or the environment from exposure to the active substance in a biocidal product, under realistic worst-case conditions of use, is negligible, in particular where the product is used in closed systems or under other conditions which aim to exclude contact with humans and release into the environment;
 2. there is evidence that the active substance is essential to prevent or control a serious danger to human health, animal health or the environment; or
 3. not approving the active substance would have a disproportionate negative impact on society when compared with the risk to human health, animal health or the environment arising from the use of the substance.

In this case, approval of an active substance may be granted for a maximum period of five years, and for restricted uses. In addition, Member States may only authorise biocidal products where they consider that conditions are met on their territory.

To decide if the active substance may be approved or not, a consultation is organised to collect information on whether the conditions for derogation set out in Article 5(2) of the BPR are satisfied.

During the consultation, the following information is made public:

 • substance identity (name and EC/CAS numbers)
 • product-type(s)
 • evaluating competent authority
 • a description of the representative uses presented by the applicant
 • information on the exclusion criteria met by the active substance

It is important that interested parties (manufacturers, users of biocidal products, sector concerned, authorities etc.) contribute to the consultation to collect valuable information for the decision-making process, in particular on the existence or absence of suitable alternatives.

Contributors must provide information with justifications, and not mere statements that a substance is needed or not needed.

Information collected through the consultation is made publicly available.

The European Commission together with Member States will take into account the information collected when deciding whether to approve or not the concerned active substance.

Pašlaik apspriešana nenotiek.
Pašlaik apspriešana nenotiek.
Pašlaik apspriešana nenotiek.


Kā iesniegt viedokli sabiedriskajā apspriešanā?

Sabiedriskā apspriešana ilgst 60 dienas.

Ieinteresētās trešās personas, kuras vēlas piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, iesniedz savu viedokli un attiecīgo informāciju, izmantojot drošu tīmekļa veidlapu.

Lai atvieglotu iesniegto datu analīzi un lēmumu pieņemšanas procesu, iesniedzējam ir:

 • skaidri jānorāda, kura BPR 5. panta 2. punkta a), b) un/vai c) apakšpunktā noteiktā atkāpe, viņaprāt, ir vai nav izpildīta, un
 • jāsniedz detalizēts pamatojums.

Ja vienlaikus notiek sabiedriska apspriešana par vienas un tās pašas aktīvās vielas izmantošanu dažādu veidu produktos, iesniedzējam ir jāiesniedz atsevišķa veidlapa par katru produkta veidu, jo atkāpi no izslēgšanas analizē katram produkta veidam un katram produkta veida lietošanas veidam atsevišķi.

Iesniedzējam arī jāņem vērā ieteikumi, kas sniegti vadlīnijās “Informācijas iesniegšana sabiedriskajā apspriešanā par potenciāli aizstājamām vielām saskaņā ar Biocīdu regulu”. Piemēram, ja iesniedzējs norāda uz alternatīvu esamību vai neesamību, viņam ir precīzi jāapraksta minētie lietošanas veidi, alternatīvo aktīvo vielu nosaukumi un identifikatori vai neķīmiskās metodes mērķa organismu kontrolēšanai u. tml.

Iesniegtā informācija var būt vai var nebūt konfidenciāla. Ja jūs pieprasāt informācijas konfidencialitāti, tam ir jāsniedz attiecīgs pamatojums (sk. vadlīnijas “Informācijas iesniegšana sabiedriskajā apspriešanā par potenciāli aizstājamām vielām saskaņā ar Biocīdu regulu”). Jebkāda konfidenciāla informācija ir pieejama tikai Eiropas Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)