Īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai

Īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai

(publicēts saskaņā ar REACH regulas 59. panta 10. punktu)

Īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai

Piezīmes:

  • Autentiskā versija: Par autentisku uzskata tikai kandidātu sarakstu, kas publicēts šajā tīmekļa vietnē. Pēc vielas iekļaušanas kandidātu sarakstā šajā tīmekļa vietnē uz uzņēmumiem var tūlīt attiekties juridiskas saistības, kā arī jo īpaši REACH regulas 7., 31. un 33. pants.
  • Skaitliskie identifikatori: Katrs kandidātu saraksta ieraksts attiecas uz vielas bezūdens un hidratēto formu. Ierakstā parādītais CAS numurs parasti attiecas uz bezūdens formu. Ieraksta joma attiecas arī uz vielas hidratētām formām, kas identificētas ar citiem CAS numuriem.
  • Citi skaitliskie identifikatori: Ierakstiem ar “-” EK numuru un CAS numuru slejās ir iekļauts neizsmeļošs EK un/vai CAS reģistra numuru saraksts, kurā sniegts to vielu vai vielu grupu apraksts, uz kurām attiecas Kandidātu saraksta ierakstu joma, ja tas ir praktiski iespējams. Informācijai var piekļūt ar izvēlētā ieraksta Details [Sīkākas informācijas] taustiņu.
Filter the list
Iekļaušanas datums:

The List does not contain any Substances.
Lēmums IUCLID dataset  
201-279-3
80-43-3
27-jūn.-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, methylstyrenated EK Nr.: 270-966-8 | CAS Nr.: 68512-30-1
700-960-7
-
23-janv.-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-janv.-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-janv.-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-janv.-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-janv.-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-jūn.-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-jūn.-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-janv.-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
potassium perfluoroheptanoate EK Nr.: - | CAS Nr.: 21049-36-5
Sodium perfluoroheptanoate EK Nr.: 243-518-4 | CAS Nr.: 20109-59-5
Perfluoroheptanoic acid EK Nr.: 206-798-9 | CAS Nr.: 375-85-9
Ammonium perfluoroheptanoate EK Nr.: 228-098-2 | CAS Nr.: 6130-43-4
-
-
17-janv.-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-janv.-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-janv.-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EK Nr.: 247-426-5 | CAS Nr.: 26040-51-7
-
-
17-janv.-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-janv.-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-janv.-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-janv.-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-janv.-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-jūn.-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-janv.-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-janv.-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-janv.-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-janv.-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched EK Nr.: 310-154-3 | CAS Nr.: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EK Nr.: - | CAS Nr.: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- EK Nr.: - | CAS Nr.: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EK Nr.: - | CAS Nr.: 210555-94-5
4-isododecylphenol EK Nr.: - | CAS Nr.: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- EK Nr.: - | CAS Nr.: 27147-75-7
-
-
08-jūl.-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid (H3BO3), disodium salt EK Nr.: - | CAS Nr.: 22454-04-2
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EK Nr.: - | CAS Nr.: 14890-53-0
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EK Nr.: - | CAS Nr.: 25747-83-5
Orthoboric acid, sodium salt EK Nr.: 237-560-2 | CAS Nr.: 13840-56-7
Trisodium orthoborate EK Nr.: 238-253-6 | CAS Nr.: 14312-40-4
Boric acid, sodium salt EK Nr.: 215-604-1 | CAS Nr.: 1333-73-9
-
-
08-jūl.-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro EK Nr.: - | CAS Nr.: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EK Nr.: - | CAS Nr.: -
Alkanes, C14-17, chloro EK Nr.: 287-477-0 | CAS Nr.: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EK Nr.: - | CAS Nr.: 198840-65-2
-
-
08-jūl.-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-jūl.-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-jūl.-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EK Nr.: 201-289-8 | CAS Nr.: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EK Nr.: - | CAS Nr.: 75166-30-2
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EK Nr.: - | CAS Nr.: 75166-31-3
-
-
08-jūl.-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EK Nr.: 202-480-9 | CAS Nr.: 96-13-9
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EK Nr.: 221-967-7 | CAS Nr.: 3296-90-0
-
-
08-jūl.-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-jūl.-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate EK Nr.: 222-883-3 | CAS Nr.: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EK Nr.: 293-901-5 | CAS Nr.: 91648-39-4
-
-
19-janv.-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-janv.-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-jūn.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-jūn.-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-jūn.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-jūn.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EK Nr.: 206-793-1 | CAS Nr.: 375-73-5
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EK Nr.: 249-616-3 | CAS Nr.: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EK Nr.: 269-513-7 | CAS Nr.: 68259-10-9
magnesium perfluorobutanesulfonate EK Nr.: - | CAS Nr.: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EK Nr.: - | CAS Nr.: 131651-65-5
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate EK Nr.: 432-660-4 | CAS Nr.: 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EK Nr.: 444-440-5 | CAS Nr.: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EK Nr.: 452-310-4 | CAS Nr.: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EK Nr.: 478-340-8 | CAS Nr.: 144317-44-2
morpholinium perfluorobutanesulfonate EK Nr.: - | CAS Nr.: 503155-89-3
-
-
16-janv.-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-janv.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-janv.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-janv.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(nonylphenyl) phosphite EK Nr.: 247-759-6 | CAS Nr.: 26523-78-4
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EK Nr.: - | CAS Nr.: 3050-88-2
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EK Nr.: - | CAS Nr.: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EK Nr.: - | CAS Nr.: 106599-06-8
-
-
16-jūl.-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-jūl.-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-jūl.-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16-jūl.-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-janv.-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-janv.-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-janv.-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-janv.-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-janv.-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-janv.-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details

Export search results to: