Īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai

Īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai

(publicēts saskaņā ar REACH regulas 59. panta 10. punktu)

Īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai

Piezīmes:

  • Autentiskā versija: Par autentisku uzskata tikai kandidātu sarakstu, kas publicēts šajā tīmekļa vietnē. Pēc vielas iekļaušanas kandidātu sarakstā šajā tīmekļa vietnē uz uzņēmumiem var tūlīt attiekties juridiskas saistības, kā arī jo īpaši REACH regulas 7., 31. un 33. pants.
  • Skaitliskie identifikatori: Katrs kandidātu saraksta ieraksts attiecas uz vielas bezūdens un hidratēto formu. Ierakstā parādītais CAS numurs parasti attiecas uz bezūdens formu. Ieraksta joma attiecas arī uz vielas hidratētām formām, kas identificētas ar citiem CAS numuriem.
  • Citi skaitliskie identifikatori: Ierakstiem ar “-” EK numuru un CAS numuru slejās ir iekļauts neizsmeļošs EK un/vai CAS reģistra numuru saraksts, kurā sniegts to vielu vai vielu grupu apraksts, uz kurām attiecas Kandidātu saraksta ierakstu joma, ja tas ir praktiski iespējams. Informācijai var piekļūt ar izvēlētā ieraksta Details [Sīkākas informācijas] taustiņu.
Filter the list
Iekļaušanas datums:

The List does not contain any Substances.
Lēmums IUCLID dataset  
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched EK Nr.: 310-154-3 | CAS Nr.: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EK Nr.: - | CAS Nr.: 74499-35-7
Phenol, 4-dodecyl, branched EK Nr.: - | CAS Nr.: 210555-94-5
4-isododecylphenol EK Nr.: - | CAS Nr.: 27459-10-5
Phenol, tetrapropylene- EK Nr.: - | CAS Nr.: 57427-55-1
Phenol, 4-isododecyl- EK Nr.: - | CAS Nr.: 27147-75-7
799-972-3
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EK Nr.: - | CAS Nr.: 14890-53-0
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EK Nr.: - | CAS Nr.: 25747-83-5
Boric acid, sodium salt EK Nr.: 215-604-1 | CAS Nr.: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt EK Nr.: 237-560-2 | CAS Nr.: 13840-56-7
Trisodium orthoborate EK Nr.: 238-253-6 | CAS Nr.: 14312-40-4
Boric acid (H3BO3), disodium salt EK Nr.: - | CAS Nr.: 22454-04-2
799-969-7
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EK Nr.: 950-299-5 | CAS Nr.: -
Alkanes, C14-17, chloro EK Nr.: 287-477-0 | CAS Nr.: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EK Nr.: - | CAS Nr.: 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro EK Nr.: - | CAS Nr.: 1372804-76-6
799-971-8
-
08/07/2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08/07/2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08/07/2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EK Nr.: - | CAS Nr.: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EK Nr.: 201-289-8 | CAS Nr.: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EK Nr.: - | CAS Nr.: 75166-30-2
799-970-2
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EK Nr.: - | CAS Nr.: 1522-92-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EK Nr.: 221-967-7 | CAS Nr.: 3296-90-0
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EK Nr.: 202-480-9 | CAS Nr.: 96-13-9
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EK Nr.: 253-057-0 | CAS Nr.: 36483-57-5
799-968-1
-
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate EK Nr.: 222-883-3 | CAS Nr.: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EK Nr.: 293-901-5 | CAS Nr.: 91648-39-4
-
-
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
magnesium perfluorobutanesulfonate EK Nr.: - | CAS Nr.: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EK Nr.: - | CAS Nr.: 131651-65-5
morpholinium perfluorobutanesulfonate EK Nr.: - | CAS Nr.: 503155-89-3
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EK Nr.: 444-440-5 | CAS Nr.: 220689-12-3
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EK Nr.: 206-793-1 | CAS Nr.: 375-73-5
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EK Nr.: 478-340-8 | CAS Nr.: 144317-44-2
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EK Nr.: 249-616-3 | CAS Nr.: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EK Nr.: 269-513-7 | CAS Nr.: 68259-10-9
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EK Nr.: 452-310-4 | CAS Nr.: 220133-51-7
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EK Nr.: - | CAS Nr.: 3050-88-2
tris(nonylphenyl) phosphite EK Nr.: 247-759-6 | CAS Nr.: 26523-78-4
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EK Nr.: - | CAS Nr.: 106599-06-8
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EK Nr.: - | CAS Nr.: 31631-13-7
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EK Nr.: 269-511-6 | CAS Nr.: 68259-08-5
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EK Nr.: 223-393-2 | CAS Nr.: 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid EK Nr.: 206-587-1 | CAS Nr.: 355-46-4
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid EK Nr.: 206-400-3 | CAS Nr.: 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate EK Nr.: - | CAS Nr.: 3830-45-3
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EK Nr.: - | CAS Nr.: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EK Nr.: 221-470-5 | CAS Nr.: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol EK Nr.: 217-862-0 | CAS Nr.: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. EK Nr.: 276-743-1 | CAS Nr.: 72624-02-3
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 37872-24-5
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 30784-31-7
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 911371-06-7
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 854904-93-1
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 911371-07-8
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 71945-81-8
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 857629-71-1
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 861010-65-3
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 30784-27-1
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 6465-74-3
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 6863-24-7
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 6465-71-0
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 911370-98-4
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 102570-52-5
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 1139800-98-8
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 100532-36-3
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- EK Nr.: - | CAS Nr.: 1824346-00-0
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EK Nr.: 854-135-2 | CAS Nr.: 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol EK Nr.: 854-958-7 | CAS Nr.: 30784-32-8
Phenol, 4-tert-heptyl- EK Nr.: - | CAS Nr.: 288864-02-8
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 33104-11-9
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 72861-06-4
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- EK Nr.: - | CAS Nr.: 854904-92-0
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.