Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Vykstant profesinio poveikio ribinių verčių (OEL) nustatymo procesui, ECHA rengia mokslinę ataskaitą, kurią svarsto Rizikos vertinimo komitetas (RAC). Remiantis per konsultacijas pateikta informacija ECHA parengta ataskaita pridedama prie RAC nuomonės, kuri buvo aptarta jo plenariniuose posėdžiuose. Konsultacijos rengiamos siekiant suteikti šalims galimybę pateikti pastabas dėl ataskaitos ir padėti RAC priimti nuomonę dėl profesinio poveikio ribinių verčių.

Šalys kviečiamos teikti pastabas dėl OEL pasiūlymų, dėl kurių konsultuojamasi ir kurie nurodyti toliau pateiktoje medžiagų lentelėje.

Išsami su medžiagos OEL susijusios veiklos apžvalga pateikiama OEL medžiagų vertinimų puslapyje. 

Atminkite: Rengdami nuomonę ECHA komitetai neatsižvelgs į pastabas, gautas pasibaigus galutiniam terminui, ir atsižvelgs tik į tas pastabas, kurios susijusios su konsultacijos tema.

Konsultacijos baigiasi 23.59 val. Helsinkio laiku (EET, EEST)

Konfidencialumas

Teikiama informacija gali būti konfidenciali arba nekonfidenciali. Jei pageidaujate, kad informacija išliktų konfidenciali, turite pateikti tokio prašymo motyvus. Visa informacija, kurios konfidencialumą prašoma išsaugoti, bus pateikta tik ECHA, įskaitant, prireikus, jos komitetus, valstybių narių kompetentingas institucijas ir Europos Komisiją. Teikdami konfidencialią informaciją, pateikite ir nekonfidencialią jos versiją. Konsultacijai pasibaigus, nekonfidencialios pastabos ir priedai bus paskelbti ECHA interneto svetainėje.

There are currently no ongoing consultations.
 
1,2-dihydroxybenzene,pyrocatechol 204-427-5 120-80-9 03/06/2024 ECHA scientific report Details
Silicon carbide fibres 206-991-8
409-21-2
308076-74-6
03/06/2024 ECHA scientific report Details