Skip to Content
Skip to Content

Biocidinės veikliosios medžiagos

Biocidinės veikliosios medžiagos

Į šį sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos, patvirtintos pagal Direktyvą 98/8/EB (Biocidinių produktų direktyva) ir Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (Biocidinių produktų reglamentas). Kiekvienai medžiagai parengta glausta santrauka ir pateiktos nuorodos į vertinimo ataskaitą ir papildomus duomenis.
 
Kai patvirtinama biocidinė veiklioji medžiaga, ECHA privalo paskelbti tam tikrus nekonfidencialius duomenis, pateiktus per patvirtinimo suteikimo procedūrą. Primename, kad ECHA, prieš išplatindama informaciją, jos netikrina.
 
Laikui bėgant, kai bus patvirtinta daugiau cheminių medžiagų ir įmonės Agentūrai pateiks daugiau duomenų, cheminių medžiagų, apie kurias turima duomenų, ir apie kiekvieną cheminę medžiagą skelbiamų duomenų bus daugiau.
 

Atkreipiame dėmesį, kad žemiau nurodyti veikliosios medžiagos duomenys yra oficialūs duomenų rinkiniai, kuriais pagrįstos patvirtinimo ataskaitos. Trečiosios šalies veikliosios medžiagos duomenys dar nepaskelbti, bet numatyta tai padaryti ateityje.

 

 

Last updated 19-spalis-2018. Database contains 747 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2