Skip to Content
Skip to Content

lll priedas. Inventorius

lll priedas. Inventorius

ECHA sudarė cheminių medžiagų, kurios gali atitikti REACH reglamento III priede nustatytus kriterijus, inventorių. Šis inventorius skirtas padėti registruotojams suprasti, ar jie turi įvykdyti tik minimalios ar visos VII priede reikalaujamos informacijos reikalavimus.

Inventorius sudarytas naudojant viešai prieinamas duomenų bazes su eksperimentiniais duomenimis ir (Q)SAR modeliavimo rezultatus. Pavojingų toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių duomenys, informacija apie naudojimą ir kita svarbi informacija turi būti sutikrinta su III priede nustatytais kriterijais.

Jei medžiaga neįrašyta į šį sąrašą, tai dar nereiškia, kad ji neatitinka III priede nustatytų kriterijų. Lygiai taip pat jei medžiaga yra šiame inventoriuje, registruotojas vis tiek gali turėti teisę pateikti tik minimalią informaciją, jei tai pateisinama.

Atminkite, kad inventorius nėra klasifikavimo priemonė, jis tik parodo susirūpinimą keliančius požymius. Pavyzdžiui, jei medžiaga pažymėta kaip „Įtariamas mutagenas", tai dar nereiškia, kad ECHA mano, jog ji priskiriama mutagenų klasei. Prieš nusprendžiant, kad medžiaga turi būti klasifikuojama, reikia atsižvelgti į visus duomenis.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

(2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; bifenthrin (ISO)

EC / List no.: 617-373-6 CAS no.: 82657-04-3
Information source
# Harmonised classification for acute toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 2; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 3 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 1 # Harmonised classification for carcinogenicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Carc. 2 # Harmonised classification for skin sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Sens. 1B # Harmonised classification for specific target organ toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: STOT RE 1 # Suspected carcinogen: The Toolbox profiler Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS gives an alert for carcinogenicity; ISS Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (moderate reliability) # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0 mg/L (EXPERIMENTAL value); EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.0064 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.0018 mg/L (moderate reliability); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-1 (less than 1 mg/l) (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of <1 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler in vitro mutagenicity (Ames test) alerts by ISS gives an alert for mutagenicity; SARPY Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (moderate reliability) # Suspected persistent in the environment: Soil OASIS database in the Toolbox contains at least one experimental data from biodegradation in soil test reporting a value equal or greater than 120 days;The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin sensitiser: The Toolbox profiler Protein binding alerts for skin sensitization by OASIS v1.3 gives an alert for skin sensitisation # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler DART scheme v.1.0 gives an alert for toxicity to reproduction

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2