Veikliųjų medžiagų tiekėjai

Veikliųjų medžiagų tiekėjai

Veikliųjų medžiagų tiekėjai

ECHA yra atsakinga už atitinkamų cheminių medžiagų ir atitinkamų cheminių medžiagų bei produktų tiekėjų sąrašo skelbimą pagal Biocidinių produktų reglamento (BPR) su pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 11 d. Reglamentu (ES) Nr. 334/2014, 95 straipsnį. Šio sąrašo tikslas – „užtikrinti, kad veikliąsias medžiagas rinkai pateikiantiems asmenims būtų sudarytos vienodos sąlygos“ (Biocidinių produkto reglamento 8 konstatuojamoji dalis).

Į 95 straipsnio tiekėjų sąrašą įrašomi peržiūros programos dalyviai, naujų veikliųjų medžiagų rėmėjai, pateikę dokumentaciją pagal Biocidinių produktų direktyvos (BPD, Direktyva 98/8/EB) 11 straipsnį arba pagal BPR 7 straipsnį, paraiškų produkto autorizacijai gauti, kai į paraišką įtraukta alternatyvi veikliosios medžiagos dokumentacija (vadinamoji „trečiosios šalies dokumentacija“), teikėjai, taip pat tiekėjai, pateikę paraiškas pagal BPR 95 straipsnio 1 dalį, jei ECHA laikė jas atitinkančiomis reikalavimus.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. biocidinis produktas negali būti teikiamas ES rinkai, jeigu medžiagos arba produkto tiekėjas nėra įtrauktas į 95 straipsnio sąrašą tam produktų tipui (PT), kuriam produktas priklauso.

ECHA 95 straipsnio sąrašą reguliariai atnaujina. Sąraše pateikta informacija yra tiek tiksli, kiek tiksliai ją žino ECHA. Kad įrašas 95 straipsnio sąraše būtų pataisytas, pareiškėjas turi jį atitinkamai pakoreguoti R4BP3 (pvz., peržiūros programos dalyviai, kurių paraiška dėl veikliosios medžiagos dar nepatvirtinta, ir įmonės, įtrauktos į sąrašą remiantis paraiška dėl įtraukimo į 95 straipsnio sąrašą). Jei tai neįmanoma (išsamesnės informacijos pateikiama formos „Prašymas pataisyti 95 straipsnio sąrašo įrašą“ priede), įmonės turi prašyti pataisyti įrašą pateikdamos pirmiau nurodytą formą, naudodamosi ECHA kontaktų puslapio formomis. Laikas, per kurį bus atsakyta į prašymą pataisyti įrašą, priklausys nuo prašymo sudėtingumo.

Jei kyla abejonių arba nežinote, kaip atlikti tam tikrą pataisymą R4BP 3, kreipkitės į ECHA pagalbos tarnybą naudodamiesi ECHA kontaktų puslapio formomis.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.