Konsultacijos

REACH

Kvietimai teikti pastabas ir įrodymus
Medžiagos: 2
 • Pradžios data: 17/09/2021
 • Terminas: 29/10/2021
Medžiagos: 1
 • Pradžios data: 06/10/2021
 • Terminas: 07/11/2021
Apribojimai
Konsultacijos dėl SEAC nuomonės projekto: 1
 • Pradžios data: 15/09/2021
 • Terminas: 14/11/2021
Pasiūlymai dėl apribojimo: 1
 • Pradžios data: 23/06/2021
 • Terminas: 03/01/2022
Pasiūlymai dėl apribojimo: 1
 • Pradžios data: 22/09/2021
 • Terminas: 22/03/2022
Pasiūlymai atlikti bandymus
Pasiūlymai atlikti bandymus: 23
 • Pradžios data: 30/09/2021
 • Terminas: 15/11/2021

CLP

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas
Pasiūlymai dėl CLH: 2
 • Pradžios data: 23/08/2021
 • Terminas: 22/10/2021
Pasiūlymai dėl CLH: 2
 • Pradžios data: 06/09/2021
 • Terminas: 05/11/2021
Pasiūlymai dėl CLH: 2
 • Pradžios data: 20/09/2021
 • Terminas: 19/11/2021
Pasiūlymai dėl CLH: 1
 • Pradžios data: 23/09/2021
 • Terminas: 22/11/2021
Pasiūlymai dėl CLH: 1
 • Pradžios data: 04/10/2021
 • Terminas: 03/12/2021

BPR

There are currently no ongoing consultations.

CAD/CMD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 27/09/2021
 • Deadline: 26/11/2021
OEL proposals: 1
 • Start date: 11/10/2021
 • Deadline: 10/12/2021
Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 20/08/2021
 • Deadline: 19/11/2021

POPs

There are currently no ongoing consultations.