Skip to Content
Skip to Content

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

(paskelbtas pagal REACH reglamento 59 straipsnio 10 dalį)

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

Pastabos

  • Autentiška versija: autentišku laikomas tik šioje svetainėje paskelbtas kandidatinis sąrašas. Įtraukus cheminę medžiagą į šioje svetainėje paskelbtą kandidatinį sąrašą, įmonėms gali iškart atsirasti teisinių prievolių, ypač pagal REACH reglamento 7, 31 ir 33 straipsnius.
  • Skaitiniai identifikatoriai: Kiekviename kandidatinio sąrašo įraše nurodoma bevandenė ir hidratuota medžiagos forma. Įraše rodomas CAS numeris paprastai susijęs su bevandene forma. Kitais CAS numeriais apibūdintos hidratuotos medžiagos formos taip pat patenka į įrašo taikymo sritį.
  • Kiti skaitiniai identifikatoriai: EB numerio ir CAS numerio stulpeliuose brūkšnelis reiškia, kad, kur praktiškai įmanoma, pateikiamas nebaigtinis EB ir (arba) CAS registro numerių, apibūdinančių medžiagas ar medžiagų grupes, kurios patenka į kandidatinio sąrašo įrašo taikymo sritį, aprašas. Ši informacija prieinama paspaudus pasirinkto įrašo mygtuką „Detali informacija".

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof EC Nr. : - CAS Nr.: -
Įrašymo pagrindas
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Įrašymo data
20/06/2013
Sprendimas
IUCLID duomenų rinkinys
Pagalbinis dokumentas
Atsakymas į pastabas
Pastabos

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 230-770-5 7311-27-5 Official source
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol 604-395-6 14409-72-4 Official source
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 243-816-4 20427-84-3 Official source
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-209-1 68412-54-4 Official source
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-045-0 26027-38-3 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) 931-754-7 - Official source
Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS# 68412-54-4) 932-688-1 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) 931-756-8 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) 931-755-2 - Official source
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 248-743-1 27942-27-4 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) 931-753-1 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated 500-024-6 9016-45-9 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) 939-993-9 - Expert judgement
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) 939-975-0 - Expert judgement
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) 938-618-6 - Expert judgement
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol 687-833-9 1119449-38-5 Expert judgement
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol 687-832-3 1119449-37-4 Expert judgement
Nonylphenolpolyglycolether 932-998-7 - Expert judgement
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- (CAS 9016-45-9) 931-562-3 9016-45-9 Expert judgement
Isononylphenol, ethoxylated 609-346-2 37205-87-1 Expert judgement
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-315-8 127087-87-0 Expert judgement
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol 247-816-5 26571-11-9 Expert judgement

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2