Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

(paskelbtas pagal REACH reglamento 59 straipsnio 10 dalį)

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

Pastabos

  • Autentiška versija: autentišku laikomas tik šioje svetainėje paskelbtas kandidatinis sąrašas. Įtraukus cheminę medžiagą į šioje svetainėje paskelbtą kandidatinį sąrašą, įmonėms gali iškart atsirasti teisinių prievolių, ypač pagal REACH reglamento 7, 31 ir 33 straipsnius.
  • Skaitiniai identifikatoriai: Kiekviename kandidatinio sąrašo įraše nurodoma bevandenė ir hidratuota medžiagos forma. Įraše rodomas CAS numeris paprastai susijęs su bevandene forma. Kitais CAS numeriais apibūdintos hidratuotos medžiagos formos taip pat patenka į įrašo taikymo sritį.
  • Kiti skaitiniai identifikatoriai: EB numerio ir CAS numerio stulpeliuose brūkšnelis reiškia, kad, kur praktiškai įmanoma, pateikiamas nebaigtinis EB ir (arba) CAS registro numerių, apibūdinančių medžiagas ar medžiagų grupes, kurios patenka į kandidatinio sąrašo įrašo taikymo sritį, aprašas. Ši informacija prieinama paspaudus pasirinkto įrašo mygtuką „Detali informacija".
Filter the list
Įrašymo data:

The List does not contain any Substances.
Sprendimas IUCLID duomenų rinkinys  
show/hide
4-isododecylphenol EC Nr. : - | CAS Nr.: 27459-10-5
Phenol, tetrapropylene- EC Nr. : - | CAS Nr.: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EC Nr. : - | CAS Nr.: 210555-94-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EC Nr. : - | CAS Nr.: 74499-35-7
Phenol, 4-isododecyl- EC Nr. : - | CAS Nr.: 27147-75-7
Phenol, dodecyl-, branched EC Nr. : 310-154-3 | CAS Nr.: 121158-58-5
799-972-3
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EC Nr. : - | CAS Nr.: 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt EC Nr. : - | CAS Nr.: 22454-04-2
Boric acid, sodium salt EC Nr. : 215-604-1 | CAS Nr.: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt EC Nr. : 237-560-2 | CAS Nr.: 13840-56-7
Trisodium orthoborate EC Nr. : 238-253-6 | CAS Nr.: 14312-40-4
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EC Nr. : - | CAS Nr.: 25747-83-5
799-969-7
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Alkanes, C14-17, chloro EC Nr. : 287-477-0 | CAS Nr.: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EC Nr. : - | CAS Nr.: 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro EC Nr. : 701-376-5 | CAS Nr.: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EC Nr. : 950-299-5 | CAS Nr.: -
799-971-8
-
08/07/2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08/07/2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08/07/2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EC Nr. : - | CAS Nr.: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EC Nr. : 201-289-8 | CAS Nr.: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EC Nr. : - | CAS Nr.: 75166-30-2
799-970-2
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EC Nr. : - | CAS Nr.: 1522-92-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EC Nr. : 202-480-9 | CAS Nr.: 96-13-9
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EC Nr. : 253-057-0 | CAS Nr.: 36483-57-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EC Nr. : 221-967-7 | CAS Nr.: 3296-90-0
799-968-1
-
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EC Nr. : 293-901-5 | CAS Nr.: 91648-39-4
Dioctyltin dilaurate EC Nr. : 222-883-3 | CAS Nr.: 3648-18-8
-
-
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EC Nr. : 444-440-5 | CAS Nr.: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EC Nr. : 452-310-4 | CAS Nr.: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EC Nr. : 478-340-8 | CAS Nr.: 144317-44-2
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EC Nr. : 206-793-1 | CAS Nr.: 375-73-5
magnesium perfluorobutanesulfonate EC Nr. : - | CAS Nr.: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EC Nr. : - | CAS Nr.: 131651-65-5
morpholinium perfluorobutanesulfonate EC Nr. : - | CAS Nr.: 503155-89-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EC Nr. : 269-513-7 | CAS Nr.: 68259-10-9
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EC Nr. : 249-616-3 | CAS Nr.: 29420-49-3
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EC Nr. : - | CAS Nr.: 3050-88-2
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EC Nr. : - | CAS Nr.: -
tris(nonylphenyl) phosphite EC Nr. : 247-759-6 | CAS Nr.: 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EC Nr. : - | CAS Nr.: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EC Nr. : - | CAS Nr.: 106599-06-8
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EC Nr. : 269-511-6 | CAS Nr.: 68259-08-5
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EC Nr. : 223-393-2 | CAS Nr.: 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid EC Nr. : 206-587-1 | CAS Nr.: 355-46-4
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid EC Nr. : 206-400-3 | CAS Nr.: 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate EC Nr. : - | CAS Nr.: 3830-45-3
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EC Nr. : - | CAS Nr.: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EC Nr. : 221-470-5 | CAS Nr.: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol EC Nr. : 217-862-0 | CAS Nr.: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. EC Nr. : 276-743-1 | CAS Nr.: 72624-02-3
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 37872-24-5
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 30784-31-7
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 911371-06-7
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 854904-93-1
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 911371-07-8
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 71945-81-8
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 857629-71-1
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 861010-65-3
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 30784-27-1
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 6465-74-3
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 6863-24-7
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 6465-71-0
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 911370-98-4
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 102570-52-5
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 1139800-98-8
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 100532-36-3
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- EC Nr. : - | CAS Nr.: 1824346-00-0
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EC Nr. : 854-135-2 | CAS Nr.: 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol EC Nr. : 854-958-7 | CAS Nr.: 30784-32-8
Phenol, 4-tert-heptyl- EC Nr. : - | CAS Nr.: 288864-02-8
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 33104-11-9
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 72861-06-4
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- EC Nr. : - | CAS Nr.: 854904-92-0
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to:

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.