Lehetséges aggodalomra okot adó anyagok

Lehetséges aggodalomra okot adó anyagok

A REACH- és a CLP-rendelet végrehajtásának első évei során szerzett tapasztalatokra építve az ECHA integrált szabályozási stratégiát dolgozott ki, amely egyesíti a különböző szabályozási folyamatokat. A stratégia egyértelmű és koherens alapot biztosít a rendeletek céljainak eléréséhez és az ENSZ vegyi anyagokra vonatkozó fenntartható fejlődési céljaiban meghatározott célok megvalósításához.

 

Az ECHA integrált szabályozási stratégiájának céljai
  • A potenciálisan aggodalomra okot adó anyagok vagy anyagcsoportok hatékony kiválasztása. A biztonságosságuk értékeléséhez szükséges információk segítségével a fennmaradó aggályokra a legmegfelelőbb szabályozási kockázatkezelési intézkedésekkel lehet válaszolni.
  • Valamennyi szereplő – az ECHA, a tagállamok, az Európai Bizottság és az iparág – megfelelő és időben történő beavatkozásának biztosítása.
  • Az érdekelt felek biztosítása arról, hogy a regisztrálók eleget tesznek a REACH-rendeletben foglalt tájékoztatási követelményeknek, és elősegítik a szállítói láncon belül a biztonságos felhasználásra vonatkozó jobb kommunikációt.

A 2016 óta érvényben lévő stratégia folytatja a különös aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó ütemterv keretében megkezdett munkát.

Együttműködés a hatóságokkal és az érdekelt felekkel

A hatóságok – az ECHA, az Európai Bizottság és a tagállamok – közötti együttműködés kulcsfontosságú az ECHA integrált szabályozási stratégiája szerinti REACH- és CLP-folyamatok hatékony és eredményes végrehajtásához. Az érdekelt felekkel, köztük az iparág képviselőivel és a nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés révén a hatóságok hozzájárulhatnak a szabályozási tevékenységek átláthatóságának és kiszámíthatóságának, valamint annak biztosításához, hogy valamennyi fél tájékoztatást kapjon az egyes anyagcsoportok kezelése terén elért eredményekről.

Hogyan integrálják a folyamatokat?

Az alábbi infografika áttekintést nyújt a különböző folyamatokról és azok egymáshoz való viszonyáról. Bármely anyag bármikor bekerülhet a szabályozási folyamatba anélkül, hogy áthaladna a diagramon látható valamennyi szakaszon.

 

Lehetséges aggodalomra okot adó anyagok

EU Privacy Disclaimer

Ez a weboldal cookie-kat használ a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

Bővebben