Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

A munkahelyi expozíciós határértékek megállapítási folyamatának részeként az ECHA tudományos jelentést készít a kockázatértékelési bizottság (RAC) által történő megfontolásra. Az ECHA jelentése tartalmazza a konzultációk során szolgáltatott információkat, és ezek alapján a RAC plenáris ülésein megvitatott RAC-vélemény mellékletét képezi. A konzultációk célja, hogy a felek észrevételeket tehessenek a jelentéssel kapcsolatban, és hogy támogassák a kockázatértékelési bizottságot a munkahelyi expozíciós határértékekről szóló vélemény elfogadásában.

Felkérjük a feleket, hogy tegyék meg észrevételeiket a munkahelyi expozíciós határértékekre irányuló javaslatokkal kapcsolatban, amelyek konzultáció tárgyát képezik és vegyi anyagok szerinti lebontásban az alábbi táblázatban szerepelnek.

Az adott anyagok munkahelyi expozíciós határértékeivel kapcsolatos tevekénységek teljes körű áttekintése az Anyagok munkahelyi expozíciós határértékeinek (OEL) értékelésével foglalkozó oldalon található. 

Kérjük, vegye figyelembe a következőket: Az ECHA bizottságai véleményalkotási eljárásuk során nem veszik figyelembe a végső határidő után beérkezett észrevételeket, és csak a kérelem témájára vonatkozó észrevételeket veszik figyelembe.

A konzultációk helsinki idő szerint 23:59-kor zárulnak le (kelet-európai/kelet-európai nyári időszámítás).

Titoktartás

A benyújtott információk lehetnek bizalmas vagy nem bizalmas jellegűek. Amennyiben egy információt bizalmasan kezelendőként jelölnek meg, ezt meg kell indokolni. A bizalmasnak minősített információkat csak az ECHA – beleértve annak bizottságait is –, a tagállamok illetékes hatóságai és adott esetben az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátják. Bizalmas információk benyújtása esetén, kérjük, nyújtsa be azok nyilvános változatát is. A nem bizalmas jellegű észrevételeket és mellékleteket a konzultáció lezárultát követően közzétesszük az ECHA weboldalán.

There are currently no ongoing consultations.