Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Jogalkotás

A REACH-rendelet célja, hogy javítsa az emberi egészségnek és a környezetnek a vegyi anyagok által jelentett kockázattal szembeni védelmét.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

A CLP-rendelet biztosítja, hogy az Európai Unióban a munkavállalók és a fogyasztók a vegyi anyagok osztályozásán és címkézésén keresztül egyértelmű tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagok által jelentett veszélyekről.

A hulladékról szóló keretirányelv olyan jogszabályokat határoz meg, amelyek a nem megfelelő hulladékgazdálkodásnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, a légszennyezésre és a szemetelésre gyakorolt hatásával foglalkoznak.

A biocid termékekről szóló rendelet (BPR) célja, hogy javítsa a biocid termékek Európai Unión belüli piacának működését, az emberek és a környezet magas szintű védelmének biztosítása mellett.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rendelet (PIC) szabályozza egyes veszélyes vegyi anyagok behozatalát és kivitelét, és kötelezettségeket állapít meg az e vegyi anyagokat EU-n kívüli országba kivinni szándékozó vállalatok számára.

Categories Display


Route: .live2