Jogalkotás

Jogalkotás

A REACH-rendelet célja, hogy javítsa az emberi egészségnek és a környezetnek a vegyi anyagok által jelentett kockázattal szembeni védelmét.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

A CLP-rendelet biztosítja, hogy az Európai Unióban a munkavállalók és a fogyasztók a vegyi anyagok osztályozásán és címkézésén keresztül egyértelmű tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagok által jelentett veszélyekről.

A hulladékokról szóló keretirányelv intézkedéseket határoz meg a hulladéktermelés és -gazdálkodás környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak kezelésére, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás szempontjából döntő fontosságú erőforrások hatékony felhasználásának javítására.

A biocid termékekről szóló rendelet (BPR) célja, hogy javítsa a biocid termékek Európai Unión belüli piacának működését, az emberek és a környezet magas szintű védelmének biztosítása mellett.

A POP-rendelet tiltja vagy szigorúan korlátozza az Európai Unióban a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok gyártását és használatát.

Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rendelet (PIC) szabályozza egyes veszélyes vegyi anyagok behozatalát és kivitelét, és kötelezettségeket állapít meg az e vegyi anyagokat EU-n kívüli országba kivinni szándékozó vállalatok számára.

A felülvizsgált ivóvíz-irányelv célja a lakosság és a környezet védelme a szennyezett ivóvíz káros hatásaitól, illetve az ivóvízhez való hozzáférés javítása.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.

Bővebben