Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

III. melléklet szerinti jegyzék

III. melléklet szerinti jegyzék

Az ECHA összeállított egy jegyzéket azokról az anyagokról, amelyek valószínűleg megfelelnek a REACH-rendelet III. mellékletében foglalt kritériumoknak. A cél a regisztrálók támogatása annak megállapításában, hogy a csökkentett minimális vagy a VII. melléklet szerinti teljes körű tájékoztatási követelményeknek kell-e megfelelniük.

A jegyzéket kísérleti adatokat tartalmazó, nyilvánosan elérhető adatbázisok és (Q)SAR modellek eredményeinek felhasználásával állították össze. A veszélyes toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságokra vonatkozó jelzéseket, a felhasználásra vonatkozó adatokat és az egyéb, rendelkezésre álló releváns adatokat össze kell vetni a III. mellékletben foglalt kritériumokkal.

Ha egy adott anyag nem szerepel a jegyzékben, ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a III. mellékletben foglalt kritériumok nem teljesülnek. Hasonlóképpen, ha az anyag szerepel a jegyzékben, a regisztráló ennek ellenére a csökkentett tájékoztatási követelmények alapján járhat el, ha ez indokolt.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

γ-oxo-α-phenylbenzenebutyronitrile

EC / List no.: 228-440-0 CAS no.: 6268-00-4
Information source
# Suspected hazardous to the aquatic environment: Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-3 (between 10 and 100 mg/l) (good reliability); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 8.23 mg/L (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 5.58 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 21.68 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 1.41 mg/L # Suspected mutagen: KNN Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (moderate reliability) # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin sensitiser: The Toolbox profiler Protein binding alerts for skin sensitization by OASIS v1.3 gives an alert for skin sensitisation

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live1