Útmutatók – CLP-rendelet

Az alábbi listán találhatóak azok az iránymutatásokat tartalmazó dokumentumok, amelyek most vagy a jövőben rendelkezésre állnak ezen a weboldalon. E dokumentumokat számos érdekelt (ipar, tagállamok és civil szervezetek) részvételével dolgozták ki a Bizottság által irányított projektekben. E dokumentumok célja, hogy a kötelezettségeknek való megfeleléssel kapcsolatos helyes gyakorlatok bemutatásával elősegítsék a CLP-rendelet végrehajtását.

E dokumentumok bizonyos részei az Európai Közösség valamennyi hivatalos nyelvén olvashatók vagy a jövőben olvashatók lesznek.

Útmutató az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkhoz – a CLP-rendelet VIII. melléklete

 

Hivatkozási név:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Leírás:
Ez a dokumentum útmutatóul szolgál a CLP 45. cikkének és VIII. mellékletének rendelkezéseivel kapcsolatban. Ezek arra a kötelezettségre vonatkoznak, hogy vészhelyzetre való reagálás céljából bizonyos információkat be kell nyújtani a forgalomba hozott veszélyes keverékekről.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése (18/08/2022)
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató a CLP kritériumok alkalmazásához

 

Hivatkozási név:
Útmutató a CLP kritériumok alkalmazásához
Leírás:
Ez az útmutató átfogó technikai és tudományos dokumentum a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet alkalmazásáról. A dokumentum célja részletes iránymutatás nyújtása a CLP kritériumoknak a fizikai, egészségügyi és környezeti veszélyekre történő alkalmazására vonatkozóan.
 
A teljes PDF dokumentum letöltése [EN] (01/2024)
További információ az ECHA honlapján
Bővebben
Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz

 

Hivatkozási név:
CLP címkézési és csomagolási útmutató
Leírás:
Ez a dokumentum iránymutatást tartalmaz a CLP-rendeletben előírt címkézési és csomagolási követelményekről.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése (18/05/2020)
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
A CLP-rendelet bevezető útmutatója

 

Hivatkozási név:
A CLP-rendelet bevezető útmutatója
Leírás:
Jelen kiadvány az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletben (CLP) lefektetett alapvető jellemzőkről és eljárásokról ad útmutatást.

A CLP rendelet bevezető útmutatója (08/05/2019)
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató a harmonizált osztályozásra és címkézésre vonatkozó dokumentációk elkészítéséhez

 

Hivatkozás:
Útmutató a CLH-dokumentációhoz
Leírás:
A CLH-útmutató a jelenlegi "Útmutató a harmonizált osztályozásra és címkézésre vonatkozó, XV. melléklet szerinti dokumentációk elkészítéséhez" című útmutató átdolgozott változata, amely útmutatást nyújt a tagállamok illetékes hatóságai, valamint a gyártók (M), az importőrök (I) és a továbbfelhasználók (DU) számára arra vonatkozóan, hogyan kell egy anyag harmonizált osztályozására és címkézésére irányuló javaslatot összeállítani és benyújtani. Az útmutató azt is elmagyarázza, hogy az adott dokumentációt milyen eljárásnak vetik alá a benyújtást követően. 
 

a teljes PDF dokumentum letöltése [EN] (12/08/2014)
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...