Dokumenti sa smjernicama imaju za cilj olakšati provedbu propisa u nadležnosti ECHA-e opisom dobre prakse u pogledu ispunjavanja obaveza. Smjernice se razvijaju kroz sudjelovanje brojnih dionika: industrije, država članica i nevladinih organizacija.

 

Dokumenti sa smjernicama

Slika
Ovi su dokumenti sastavljeni uz sudjelovanje brojnih dionika: industrijskih subjekata, država članica i nevladinih organizacija. Cilj je tih dokumenata olakšati provedbu zakonodavstva u području nadležnosti ECHA-e opisivanjem dobrih praksi u pogledu ispunjavanja obveza.

 

Informativni listovi

Slika
U ovim se dokumentima iznose određene važne informacije u vezi s odabranim glavnim temama unutar područja odgovornosti ECHA-e, uključujući zakonodavstvo o kemikalijama i računalne alate, ako te informacije već nisu obuhvaćene dokumentima sa smjernicama i priručnicima.

 

Praktični vodiči

Slika
U ovim se dokumentima iznose praktične informacije o zahtjevima koji proizlaze iz uredbi REACH, PLC i BPR te opisuju najbolje prakse za njihovo ispunjavanje.

 

Kratke smjernice

Slika
Europska agencija za kemikalije (ECHA) sastavlja niz „skraćenih” inačica dokumenata sa smjernicama u vezi s Uredbom REACH kako bi odgovarajuće cjelovite dokumente sa smjernicama koje objavljuje Agencija učinila dostupnijima za industrijski sektor.

 

Tablica postupka savjetovanja

Slika
Upoznajte se s različitim fazama ažuriranja i izrade dokumenata sa smjernicama.

 

Formati

Slika
Industrijski subjekti i nadležna tijela ovdje mogu preuzeti predloške za uporabu u kontekstu uredbi REACH, CLP i BPR.