Identifikacija tvari posebno zabrinjavajućih svojstava

Tvari koje mogu imati vrlo ozbiljne i često nepovratne učinke na zdravlje ljudi i okoliš mogu se identificirati kao posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC). Ako se tvar identificira kao SVHC, dodat će se na popis predloženih tvari za eventualno uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji.

 

Sudjelujte u savjetovanju

Države članice ili ECHA, na zahtjev Europske komisije, mogu predložiti identifikaciju tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) izradom dosjea u skladu sa zahtjevima navedenima u Prilogu XV. Uredbi REACH. Izvješća u skladu s Prilogom XV. mogu se pronaći odabirom gumba „Detalji” u tablici u kojoj se navode predložene tvari. Pozivaju se sve zainteresirane strane da tijekom savjetovanja dostave svoja očitovanja na ta izvješća.

 

Podnošenje primjedbi

Identifikacija tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) temelji se na opasnim svojstvima tvari. Posebno su dobrodošle primjedbe o:

  • identitetu tvari (tj. o nazivu tvari/EZ broju/CAS broju/molekularnoj strukturi itd.)
  • postojanim, bioakumulativnim i toksičnim svojstvima tvari (PBT), vrlo postojanim i vrlo bioakumulativnim svojstvima tvari (vPvB) te svojstvima koja su jednako zabrinjavajuća.

Prijedlozi za posebno zabrinjavajuće tvari temeljeni na usklađenom razvrstavanju i označivanju (CLH), koji su navedeni u Uredbi CLP, ne mogu se osporiti u postupku identifikacije posebno zabrinjavajuće tvari. Stoga se primjedbe koje dovode u pitanje CLH ne razmatraju u ovom kontekstu.

Zainteresirane strane slobodno mogu slati primjedbe i dodatne informacije koje se odnose na uporabe, količine za uporabu, izloženost, alternative i rizike koji proizlaze iz tvari. Te dodatne informacije neće se koristiti za potvrđivanje identifikacije tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari. Koristit će se u sljedećem koraku postupka autorizacije kao pomoć ECHA-i pri donošenju odluke o predlaganju tvari za uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji. Međutim, registracijski dosjei glavni su izvor informacija za preporuku o uvrštenju tvari s popisa predloženih tvari na popis tvari koje podliježu autorizaciji.

Na zaprimljene primjedbe odgovorit će država članica koja je podnijela prijedlog za posebno zabrinjavajuću tvar ili ECHA. Primjedbe koje su važne za identifikaciju tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari proslijedit će se Odboru država članica (MSC) koji će ocijeniti treba li se tvar identificirati kao posebno zabrinjavajuća tvar.

 

Povjerljivost

Obično se smatra da dostavljene primjedbe nisu povjerljive i bit će dostupne na internetskim stranicama ECHA-e. Međutim, postoji mogućnost prilaganja povjerljivih pojedinosti. U tom slučaju, osoba/strana koja šalje primjedbe treba priložiti i obrazloženje u kojem navodi zašto se informacije smatraju povjerljivima. Tim povjerljivim informacijama koristit će se samo ECHA, uključujući njezine odbore, nadležna tijela države članice koja podnosi prijedlog i Europska komisija.

ECHA bi bila zahvalna kada bi zainteresirane strane, po mogućnosti, slale primjedbe na engleskom jeziku. Valja napomenuti da je vaša odgovornost osigurati da povjerljive informacije (uključujući naziv vaše organizacije/nazive dokumenta u privitku itd.) ne budu navedene u javnoj verziji primjedbi. U svojoj primjedbi navedite broj stranice dokumenta iz Priloga XV. (npr. str. 12 zaključka o...). Primjedbe zaprimljene nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

 
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 Germany Equivalent level of concern having probable serious effects on the environment (Article 57f)
Equivalent level of concern having probable serious effects on human health (Article 57f)
09/03/2021 23/04/2021
2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP)
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA)
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)
221-967-7
253-057-0
202-480-9
3296-90-0
36483-57-5
1522-92-5
96-13-9
Norway Carcinogenic (Article 57a) 09/03/2021 23/04/2021
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers - - Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 09/03/2021 23/04/2021
4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol; (bisphenol B) 201-025-1 77-40-7 France Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment AND human health 09/03/2021 23/04/2021
Glutaral 203-856-5 111-30-8 Sweden Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) 09/03/2021 23/04/2021
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) [UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17] - - ECHA PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e
09/03/2021 23/04/2021
Orthoboric acid, sodium salt 237-560-2 13840-56-7 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 09/03/2021 23/04/2021
Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) - - Germany Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)
09/03/2021 23/04/2021
Prikazani broj rezultata 8.Categories Display