Identifikacija tvari posebno zabrinjavajućih svojstava

Tvari koje mogu imati vrlo ozbiljne i često nepovratne učinke na zdravlje ljudi i okoliš mogu se identificirati kao posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC). Ako se utvrdi da tvar ima posebno zabrinjavajuća svojstva, dodat će se na popis predloženih tvari za eventualno uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji.

 

Sudjelujte u javnoj raspravi

Države članice ili Europska agencija za kemikalije (ECHA) na zahtjev Europske komisije mogu predložiti da se tvar označi kao posebno zabrinjavajuća tvar. To se može napraviti sastavljanjem dosjea u skladu sa zahtjevima navedenima u Prilogu XV. Uredbi REACH. Izvješća iz Priloga XV. mogu se pregledati odabirom gumba „Details” (Pojedinosti) u tablici s predloženim tvarima. Sve zainteresirane strane slobodno mogu poslati primjedbe o tim izvješćima tijekom javne rasprave.

 

Komentiranje

Identifikacija tvari kao posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC) temelji se na opasnim svojstvima tvari. Naročito su dobrodošli komentari o sljedećim temama:

  • identitetu tvari (tj. o nazivu tvari / EZ broju / CAS broju / molekularnoj strukturi itd.)
  • postojanim, bioakumulativnim i toksičnim svojstvima tvari (PBT), vrlo postojanim i vrlo bioakumulativnim svojstvima tvari (vPvB) te svojstvima koja su jednako zabrinjavajuća.

Prijedlozi za posebno zabrinjavajuće tvari temeljeni na usklađenom razvrstavanju i označivanju (CLH), koji su navedeni u Uredbi CLP, ne mogu se osporiti u postupku identifikacije posebno zabrinjavajuće tvari. Stoga se komentari koji dovode u pitanje CLH ne razmatraju u ovom kontekstu.

Zainteresirane strane slobodno mogu slati komentare i dodatne informacije koje se odnose na uporabe, količine za uporabu, izloženost, alternative i rizike koji proizlaze iz tvari. Te dodatne informacije neće se koristiti za potvrđivanje identifikacije tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari. Koristit će se u sljedećem koraku postupka autorizacije kako bi ECHA lakše odlučila bi li se tvar trebala predložiti za uvrštenje na popis tvari koje podliježu autorizaciji. Međutim, registracijski dosjei glavni su izvor informacija za preporuku o uvrštenju tvari s popisa predloženih tvari na popis tvari koje podliježu autorizaciji.

Na primljene komentare odgovorit će država članica koja je podnijela prijedlog za posebno zabrinjavajuću tvar ili ECHA. Komentari koji su važni za identifikaciju tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari proslijedit će se Odboru država članica (MSC) koji će ocijeniti bi li se tvar trebala identificirati kao posebno zabrinjavajuća tvar.

 

Povjerljivost

Obično se smatra da podneseni komentari nisu povjerljivi i bit će javno objavljeni na internetskoj stranici ECHA-e. Međutim, postoji mogućnost prilaganja povjerljivih pojedinosti. U tom slučaju, osoba/strana koja šalje komentare treba priložiti i obrazloženje u kojem navodi zašto se informacije smatraju povjerljivima. Tim povjerljivim informacijama koristit će se samo ECHA, uključujući njezine odbore, nadležna tijela države članice koja podnosi prijedlog i Europska komisija.

ECHA bi bila zahvalna da zainteresirane strane pošalju komentare na engleskom jeziku (ako je to moguće). Valja napomenuti da je vaša odgovornost osigurati da povjerljive informacije (uključujući naziv vaše organizacije / nazive dokumenta u privitku, itd.) ne budu navedene u javnoj verziji komentara. U svojem komentaru navedite broj stranice dokumenta iz Priloga XV. (na primjer: str. 12 zaključka o...). Komentari primljeni nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

 
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone 404-360-3 119313-12-1 Austria in cooperation with Slovakia Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-6 71868-10-5 Austria in cooperation with Slovakia Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
Diisohexyl phthalate 276-090-2 71850-09-4 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - - Norway Equivalent level of concern having probable serious effects on the environment (Article 57f)
Equivalent level of concern having probable serious effects on human health (Article 57f)
03/09/2019 18/10/2019
Prikazani broj rezultata 4.Categories Display