Tvari s potencijalno spornim karakteristikama

Tvari s potencijalno spornim karakteristikama

Nadovezujući se na iskustvo stečeno tijekom prvih godina provedbe uredbi REACH i CLP, ECHA je razvila integriranu regulatornu strategiju koja objedinjuje različite regulatorne postupke. Ta strategija pruža jasne i dosljedne temelje za ostvarenje ciljeva iz uredbi te se njome doprinosi UN-ovim ciljevima održivog razvoja u pogledu kemikalija.

 

Ciljevi ECHA-ine integrirane regulatorne strategije
  • Učinkovito odabrati tvari ili skupine potencijalno zabrinjavajućih tvari. Prikupiti informacije potrebne za procjenu njihove sigurnosti tako da se sve preostale zabrinutosti mogu otkloniti primjenom najprikladnijih regulatornih mjera upravljanja rizikom.
  • U svrhu osiguravanja primjerene i pravovremene intervencije svih dionika (ECHA-e, država članica, Europske komisije i industrijskog sektora)
  • U svrhu izgradnje povjerenja među dionicima u pogledu toga da podnositelji registracije ispunjavaju zahtjeve obavješćivanja promicanjem bolje komunikacije o sigurnoj uporabi u lancu opskrbe.

Strategija se provodi od 2016., a nadovezuje se na rad započet u okviru Plana za posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC).

Suradnja s nadležnim tijelima i dionicima

Suradnja među nadležnim tijelima (ECHA, Europska komisija i države članice) ključna je za učinkovitu i djelotvornu provedbu postupaka iz uredbi REACH i CLP u okviru ECHA-ine integrirane regulatorne strategije. Putem suradnje s dionicima, među kojima su i predstavnici industrijskog sektora i nevladinih organizacija, nadležna tijela mogu pridonijeti osiguravanju transparentnosti i predvidljivosti regulatornih aktivnosti te se mogu pobrinuti da su sve strane obaviještene o ostvarenom napretku u vezi s određenim skupinama tvari.

Na koji su način procesi integrirani?

Infografika u nastavku prikazuje pregled različitih postupaka i način na koji su međusobno povezani. Tvar može postati dijelom regulatornog procesa u bilo kojem trenutku, a da pritom ne prati tijek dijagrama.

 

Tvari s potencijalno spornim karakteristikama