Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Zakonodavstvo

Cilj je Uredbe REACH unaprijediti zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od rizika koje mogu predstavljati kemikalije.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Uredbom CLP jamči se javno priopćavanje informacija o opasnostima koje predstavljaju kemikalije radnicima i potrošačima u Europskoj uniji putem njihova razvrstavanja i označivanja.

U Okvirnoj direktivi o otpadu utvrđuje se zakonodavstvo o učinku neprimjerenog gospodarenja otpadom na emisije stakleničkih plinova te na onečišćenje zraka i bacanje smeća u okoliš.

Cilj je uredbe BPR poboljšati rad tržišta biocidnih proizvoda u EU-u te osigurati visoku razinu zaštite za ljude i okoliš.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Uredba o prethodnom informiranom pristanku regulira uvoz i izvoz određenih opasnih kemikalija i propisuje obveze za tvrtke koje žele izvoziti te kemikalije u zemlje izvan EU-a.

Categories Display


Route: .live2