Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

(objavljeno u skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH)

Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje

Napomene:

  • Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne pravne obveze nakon upisa tvari na popis predloženih tvari na ovim internetskim stranicama, u skladu s člancima 7., 31.i 33. Uredbe REACH.
  • Brojčane identifikacijske oznake: Svaki unos na popis predloženih tvari obuhvaća i bezvodne i hidratne oblike tvari. CAS broj prikazan u unosu obično se odnosi na bezvodni oblik. Unos obuhvaća i hidratne oblike tvari koji su označeni drugim CAS brojevima.
  • Ostale brojčane identifikacijske oznake: za unose koji sadrže „–” u stupcima EZ broja i CAS broja, ako je moguće, uvršten je nepotpuni popis EC i/ili CAS brojeva koji opisuju tvari ili skupine tvari za koje se smatra da su obuhvaćene unosom u popis predloženih tvari. Ovim informacijama možete pristupiti pomoću gumba „Detalji” za odabrani unos.
Filter the list
Datum uvrštenja:

The List does not contain any Substances.
Odluka Skup podataka IUCLID  
213-103-2
924-42-5
10-lip-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-sij-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-sij-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-sij-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-sij-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched EZ broj : 310-154-3 | CAS broj: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EZ broj : - | CAS broj: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- EZ broj : - | CAS broj: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EZ broj : - | CAS broj: 210555-94-5
4-isododecylphenol EZ broj : - | CAS broj: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- EZ broj : - | CAS broj: 27147-75-7
-
-
08-srp-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid, sodium salt EZ broj : 215-604-1 | CAS broj: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt EZ broj : 237-560-2 | CAS broj: 13840-56-7
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EZ broj : - | CAS broj: 25747-83-5
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EZ broj : - | CAS broj: 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt EZ broj : - | CAS broj: 22454-04-2
Trisodium orthoborate EZ broj : 238-253-6 | CAS broj: 14312-40-4
-
-
08-srp-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-17, chloro EZ broj : 287-477-0 | CAS broj: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EZ broj : - | CAS broj: 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro EZ broj : - | CAS broj: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EZ broj : - | CAS broj: -
-
-
08-srp-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-srp-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-srp-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EZ broj : - | CAS broj: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EZ broj : 201-289-8 | CAS broj: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EZ broj : - | CAS broj: 75166-30-2
-
-
08-srp-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EZ broj : 202-480-9 | CAS broj: 96-13-9
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EZ broj : 253-057-0 | CAS broj: 36483-57-5
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EZ broj : - | CAS broj: 1522-92-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EZ broj : 221-967-7 | CAS broj: 3296-90-0
-
-
08-srp-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-srp-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate EZ broj : 222-883-3 | CAS broj: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EZ broj : 293-901-5 | CAS broj: 91648-39-4
-
-
19-sij-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-sij-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-lip-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-lip-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-lip-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-lip-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EZ broj : 249-616-3 | CAS broj: 29420-49-3
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EZ broj : 206-793-1 | CAS broj: 375-73-5
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate EZ broj : 432-660-4 | CAS broj: 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EZ broj : 444-440-5 | CAS broj: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EZ broj : 452-310-4 | CAS broj: 220133-51-7
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EZ broj : 269-513-7 | CAS broj: 68259-10-9
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EZ broj : 478-340-8 | CAS broj: 144317-44-2
magnesium perfluorobutanesulfonate EZ broj : - | CAS broj: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EZ broj : - | CAS broj: 131651-65-5
morpholinium perfluorobutanesulfonate EZ broj : - | CAS broj: 503155-89-3
-
-
16-sij-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-sij-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-sij-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-sij-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(nonylphenyl) phosphite EZ broj : 247-759-6 | CAS broj: 26523-78-4
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EZ broj : - | CAS broj: 3050-88-2
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EZ broj : - | CAS broj: -
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EZ broj : - | CAS broj: 106599-06-8
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EZ broj : - | CAS broj: 31631-13-7
-
-
16-srp-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-srp-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-srp-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
-
-
16-srp-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-sij-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-sij-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-sij-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-sij-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-sij-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-sij-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-lip-2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27-lip-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27-lip-2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27-lip-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27-lip-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27-lip-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27-lip-2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15-sij-2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15-sij-2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15-sij-2018
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Na ovom portalu koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo njegova pregledavanja.