Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Kannanottopyyntöjen kautta osapuolet voivat ilmaista kiinnostuksensa sekä näkemyksensä ja huolensa aineen tai kemiallisen tekijän työperäisen altistuksen raja-arvoja koskevan tieteellisen raportin laatimisen varhaisessa vaiheessa.

Kannanottopyyntö täydentää kuulemista työperäisen altistuksen raja-arvoja koskevasta kemikaaliviraston tieteellisestä raportista, jonka tarkoitus on tukea työperäisen altistumisen raja-arvojen määrittämistä työpaikoilla. Kannanottopyyntö ei korvaa kuulemista.

Kuulemiset päättyvät klo 23.59 Helsingin aikaa (EET)

Edellinen kannanottopyyntö

 

There are currently no ongoing consultations.


The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.